Uczelnianiane fakultatywne przedmioty humanistyczne i społeczne | Politechnika Gdańska

Treść strony

Uczelnianiane fakultatywne przedmioty humanistyczne i społeczne

Semestr letni 2023/2024

Przedmioty humanistyczno – społeczne realizowane są we współpracy pomiędzy Politechniką Gdańską i Uniwersytetem Gdańskim w ramach działań konsolidacyjnych pomiędzy uczelniami Związku Fahrenheita.

Studenci Politechniki Gdańskiej mogą skorzystać z listy przedmiotów oferowanych zarówno przez Politechnikę Gdańską jak i Uniwersytet Gdański.

Studenci II stopnia studiów stacjonarnych niżej wymienionych kierunków zobowiązani są do wzięcia udziału w zapisach na przedmiot z oferty przedmiotów humanistycznych i społecznych zamieszczonej poniżej na stronie.

Kierunek Wydział Nr semestru
program
studiów
w jęz. polskim
program
studiów
w jęz. angielskim

Automatyka, cybernetyka i robotyka

WETI 3 3 i 4
Informatyka WETI 3 3 i 4
Technologie kosmiczne i satelitarne WETI 3  
Matematyka WFTiMS 4  
Budownictwo WILiŚ 3 3
Inżynieria środowiska WILiŚ   3
Transport WILiŚ 3  
Inżynieria mechaniczno- medyczna WIMiO 3  
Mechanika i budowa maszyn WIMiO 3 3
Mechatronika WIMiO 3  
Oceanotechnika WIMiO 3  

Okręty i konstrukcje morskie

WIMiO

1

1

Transport i logistyka

WIMiO

3

 

Zarządzanie i inżynieria produkcji

WIMiO

3

 
Zarządzanie (3 sem.) WZiE 3  
Zarządzanie (4 sem.) WZiE 4  
Kierunki międzywydziałowe
Inżynieria materiałowa WCh;  WFTiMS 3  

Zapisy na przedmiot prowadzone będą za pośrednictwem systemu Moja PG, zgodnie z następującą instrukcją: Jak zapisać się na przedmiot

Zapisy na przedmiot humanistyczno- społeczny odbędą się według następującego harmonogramu:
►Data publikacji zapisów: 05.02.2024 r., godz. 10.00
►Data rozpoczęcia zapisów: 06.02.2024 r., godz. 10.00
►Data zakończenia zapisów: 09.02.2024 r., godz. 23.59

Na semestr letni roku akademickiego 2023/2024 przewidziano następujące przedmioty humanistyczno- społeczne do wyboru:

Lista przedmiotów oferowanych przez Politechnikę Gdańską (pdf, 194.18kB)

 

Lista przedmiotów oferowanych przez Uniwersytet Gdański (pdf, 199.25kB)

– przedmioty realizowane w systemach informatycznych UG – tam przekażemy podstawowe dane studenta


Szczegółowe informacje na temat poszczególnych przedmiotów znajdują się w kartach przedmiotów:

Karty przedmiotów oferowanych przez Politechnikę Gdańską:

 1. Społeczna rola żywności i żywienia (pdf, 214.44kB)
 2. Fakty i mity o produktach kosmetycznych (pdf, 211.55kB)
 3. Zmiany klimatyczne i ich skutki środowiskowe (pdf, 223.79kB)
 4. Technologie społeczeństwa informacyjnego (pdf, 286.22kB)
 5. Historia i teoria muzyki (pdf, 363.34kB)
 6. Social Aspects of Modern Technology (pdf, 452.64kB)
 7. Komunikacja interpersonalna, autoprezentacja i redagowania technicznych prac pisemnych (pdf, 214.83kB)
 8. Morski transport pasażerski (pdf, 254.70kB)
 9. Cywilizacja a środowisko (pdf, 292.48kB)
 10. Historia i zabytki techniki (pdf, 267.65kB)
 11. Autoprezentacja, poznanie i zarządzanie talentami (pdf, 241.25kB)
 12. Sztuka przetrwania (pdf, 258.24kB)
 13. Are you strategic thinker (pdf, 584.62kB)
 14. Mity i magia w nauce (pdf, 402.49kB)
 15. Prowadzenie działalności gospodarczej (pdf, 252.89kB)

Karty przedmiotów oferowanych przez Uniwersytet Gdański

 1. Podstawy kryminalistyki (pdf, 412.90kB)
 2. Art Law (pdf, 420.73kB)
 3. Zrównoważona niebieska gospodarka: prawo i praktyka (pdf, 565.15kB)
 4. Lobbing międzynarodowy (pdf, 565.87kB)
 5. Zarządzanie marką (pdf, 593.65kB)
 6. Rynki finansowe dla każdego (pdf, 422.61kB)
 7. Recepta na niepewne czasy w biznesie, czyli o ubezpieczeniach (pdf, 416.49kB)
 8. Sustainable society and city (pdf, 440.77kB)
 9. Partycypacja publiczna w Polsce (pdf, 416.41kB)
 10. Dezintegracja w stosunkach międzynarodowych. Skutki polityczne i gospodarcze (pdf, 430.19kB)
 11. Podstawowe wiadomości o islamie (pdf, 428.23kB)
 12. Estetyczne aspekty sportu (pdf, 433.61kB)
 13. Music Matters (pdf, 421.65kB)
 14. Architektura szczęścia (pdf, 750.04kB)
 15. Why wellbeing matters? (pdf, 792.67kB)
 16. Świat w kryzysie klimatycznym: koniec dobrobytu czy zmiana w kierunku jakości życia? (pdf, 613.66kB)
 17. Dlaczego pranie to największe zmartwienie mamy? Jak język reklamy (i nie tylko) kreuje świat w różnych tekstach kultury? (pdf, 583.52kB)
 18. Wybrane zagadnienia psycho i socjolingwistki (pdf, 415.73kB)
 19. Motywy wampiryczne w tekstach kultury (pdf, 245.73kB)
 20. Nonheteronormative, non-binary, queer literature and culture LGBTQ+ from Shakespeare to Alison Bechdel (pdf, 449.67kB)
 21. Wstęp do słowianoznawstwa (pdf, 413.41kB)
 22. Rdzenne kultury świata- tradycje i współczesność (pdf, 422.70kB)
 23. Akademia Polskiego Filmu (pdf, 603.61kB)

Przedmiot humanistyczno – społeczny objęty jest planem studiów, prowadzony w formie wykładu w wymiarze 30 godzin i 2 punktów ECTS. Zajęcia będą prowadzone on-line i będą odbywały się w poniedziałki w godz. 17.00 – 19.00

Procedura (pdf, 377.31kB)