Uczelnianiane fakultatywne przedmioty humanistyczne i społeczne | Politechnika Gdańska

Treść strony

Uczelnianiane fakultatywne przedmioty humanistyczne i społeczne

Semestr letni 2022/2023

Przedmioty humanistyczno – społeczne realizowane są we współpracy pomiędzy Politechniką Gdańską i Uniwersytetem Gdańskim w ramach działań konsolidacyjnych pomiędzy uczelniami Związku Fahrenheita.

Studenci Politechniki Gdańskiej mogą skorzystać z listy przedmiotów oferowanych zarówno przez Politechnikę Gdańską jak i Uniwersytet Gdański.

Studenci II stopnia studiów stacjonarnych niżej wymienionych kierunków zobowiązani są do wzięcia udziału w zapisach na przedmiot z oferty przedmiotów humanistycznych i społecznych zamieszczonej poniżej na stronie.

Kierunek Wydział Nr semestru
program
studiów
w jęz. polskim
program
studiów
w jęz. angielskim

Zielone technologie

WCh   3
Automatyka, cybernetyka i robotyka WETI 3 3 i 4
Informatyka WETI 3 3 i 4
Matematyka WFTiMS 4  
Budownictwo WILiŚ 3 3
Inżynieria środowiska WILiŚ   3
Transport WILiŚ 3  
Inżynieria mechaniczno-medyczna WIMiO 3  
Mechanika i budowa maszyn WIMiO 3 3 (spec.IDE)
Mechatronika WIMiO 3  
Oceanotechnika WIMiO 3  
Transport i logistyka WIMiO 3  
Analityka gospodarcza WZiE 2 2
Zarządzanie (3 sem.) WZiE 3  
Zarządzanie (4 sem.) WZiE 4 4
Kierunki międzywydziałowe
Inżynieria materiałowa WCh; WFTiMS; WIMiO 3  
Inżynieria morska i brzegowa WIMiO 3  
Technologie techniczne i satelitarne WETI; WIMiO 3  

Zapisy na przedmiot prowadzone będą za pośrednictwem systemu Moja PG, zgodnie z następującą instrukcją: Jak zapisać się na przedmiot

Zapisy na przedmiot humanistyczno- społeczny odbędą się według następującego harmonogramu:
►Data publikacji zapisów: 30.01.2023 r., godz. 10.00
►Data rozpoczęcia zapisów: 31.01.2023 r., godz. 10.00
►Data zakończenia zapisów: 06.02.2023 r., godz. 05.59

Na semestr letni roku akademickiego 2022/2023 przewidziano następujące przedmioty humanistyczne i społeczne do wyboru:

Lista przedmiotów oferowanych przez Politechnikę Gdańską (pdf, 195.10kB)

 

Lista przedmiotów oferowanych przez Uniwersytet Gdański (pdf, 632.08kB)

– przedmioty realizowane w systemach informatycznych UG – tam przekażemy podstawowe dane studenta


Szczegółowe informacje na temat poszczególnych przedmiotów znajdują się w kartach przedmiotów:

Karty przedmiotów oferowanych przez Politechnikę Gdańską:

 1. Civilization Threats and Transformation (pdf, 695.44kB)
 2. Historia materiałów - historia cywilizacji (pdf, 238.69kB)
 3. Technologie społeczeństwa informacyjnego (pdf, 283.07kB)
 4. Historia i teoria muzyki (pdf, 361.30kB)
 5. Social Aspects of Modern Technology (pdf, 580.77kB)
 6. Morski transport pasażerski (pdf, 419.25kB)
 7. Komunikacja interpersonalna, autoprezentacja i redagowanie technicznych prac pisemnych (pdf, 213.57kB)
 8. Autoprezentacja, poznanie i zarządzanie talentami oraz umiejętnościami zawodowymi (pdf, 239.77kB)
 9. Podstawy muzyki (pdf, 285.66kB)
 10. Cząsteczki, które zmieniły historię (pdf, 213.01kB)
 11. Prowadzenie działalności gospodarczej (pdf, 213.91kB)
 12. Are you a Strategic Thinker? Strategic Management and Innovation in a nutshell (pdf, 582.95kB)
 13. Biznesplan (pdf, 232.26kB)

Karty przedmiotów oferowanych przez Uniwersytet Gdański

 1. Introduction to Polish literature and culture (Wprowadzenie do polskiej literatury i kultury) (pdf, 251.12kB)
 2. Zwierzęta w kulturze współczesnej. Wprowadzenie do animal studies (pdf, 490.36kB)
 3. Dlaczego pranie to największe zmartwienie mamy? Jak język reklamy (i nie tylko) kreuje świat w różnych tekstach kultury (pdf, 303.84kB)
 4. Pamięć i przekład w humanistyce XX-XXI wieku (pdf, 304.75kB)
 5. Akademia Polskiego Filmu (pdf, 302.63kB)
 6. Biblia w literaturze (pdf, 314.49kB)
 7. Od namiętności i szaleństwa po melancholię i śmierć. Literackie doświadczenia egzystencji w XIX i XX wieku (pdf, 326.21kB)
 8. Childhood with Respect – Montessori Inspired Parenting and Early Education (pdf, 273.54kB)
 9. Wiedza o sztuce cyfrowej (pdf, 252.29kB)
 10. Uczenie i nauczanie w ruchach społecznych (pdf, 392.85kB)
 11. Retoryka praktyczna (pdf, 417.26kB)
 12. Społeczeństwo, kapitalizm, konsumpcjonizm (pdf, 328.91kB)
 13. Doświadczenie sztuki w ujęciu neuroestetyki (pdf, 472.36kB)
 14. Dezintegracja w stosunkach międzynarodowych. Skutki polityczne i gospodarcze (pdf, 458.26kB)
 15. Problemy współczesnej Afryki (pdf, 233.28kB)
 16. Podstawowe wiadomości o islamie (pdf, 235.89kB)
 17. Architektura szczęścia (pdf, 476.46kB)
 18. Why wellbeing matters? (pdf, 459.72kB)
 19. Świat w kryzysie klimatycznym: koniec dobrobytu czy zmiana w kierunku jakości życia? (pdf, 959.32kB)
 20. Rynki finansowe dla każdego (pdf, 424.90kB)
 21. Lobbing międzynarodowy (pdf, 328.21kB)
 22. Zarządzanie marką (pdf, 218.29kB)
 23. Od Jezusa Chrystusa do O.J. Simpsona - słynne procesy (pdf, 318.55kB)
 24. Dziecko w prawie polskim (pdf, 354.49kB)
 25. Prawo żeglugi morskiej: bezpieczne statki i czyste morza (pdf, 251.31kB)
 26. Media i reklama. Współczesne wyzwania prawne (pdf, 264.40kB)
 27. Klimat, zdrowie, żywność - prawo wobec wielkich wyzwań XXI w. (pdf, 300.31kB)

 

Przedmiot humanistyczno – społeczny objęty jest planem studiów, prowadzony w formie wykładu w wymiarze 30 godzin i 2 punktów ECTS. Zajęcia będą prowadzone on-line i będą odbywały się w poniedziałki w godz. 17.00 – 19.00

Procedura (pdf, 377.31kB)