Uczelnianiane fakultatywne przedmioty humanistyczne i społeczne | Politechnika Gdańska

Treść strony

Uczelnianiane fakultatywne przedmioty humanistyczne i społeczne

Semestr letni 2021/2022

Uprzejmie informujemy, że studenci II stopnia studiów stacjonarnych niżej wymienionych kierunków studiów zobowiązani są do wzięcia udziału w zapisach na przedmiot z uczelnianej oferty przedmiotów humanistycznych i społecznych.

Kierunek Wydział Nr semestru
program
studiów
w jęz. polskim
program
studiów
w jęz. angielskim
Zielone technologie WCh 3 3
Automatyka, cybernetyka i robotyka WETI 3 4
Informatyka WETI 3 3 i 4
Matematyka WFTiMS 4  
Budownictwo WILiŚ 3 3
Inżynieria środowiska WILiŚ   3
Transport WILiŚ 3  
Mechanika i budowa maszyn WIMiO 3 3 (spec. IDE)
Mechatronika WIMiO 3  
Oceanotechnika WIMiO 3 3 i 4
Transport i logistyka WIMiO 3  
Analityka gospodarcza WZiE 2 2
Zarządzanie (3 sem.) WZiE 3  
Zarządzanie (4 sem.) WZiE 4 4
Kierunki międzywydziałowe
Inżynieria materiałowa WCh; WFTiMS; WIMiO 3  
Inżynieria morska i brzegowa WIMiO 3  
Technologie kosmiczne i satelitarne WETI; WIMiO 3  

Zapisy na przedmiot prowadzone będą za pośrednictwem systemu Moja PG, zgodnie z następującą instrukcją: Jak zapisać się na przedmiot

Zapisy na przedmiot humanistyczno- społeczny odbędą się według następującego harmonogramu:
►Data publikacji zapisów: 07.02.2022 r., godz. 10.00
►Data rozpoczęcia zapisów: 08.02.2022 r., godz. 10.00
►Data zakończenia zapisów: 14.02.2022 r., godz. 23.59

Na semestr letni roku akademickiego 2021/2022 przewidziano następujące przedmioty humanistyczne i społeczne do wyboru:

Lista uczelnianych przedmiotów humanistycznych i społecznych na semestr letni 2021/2022 (pdf, 199.76kB)


Szczegółowe informacje na temat poszczególnych przedmiotów znajdują się w kartach przedmiotów:

 1. Historia chemii (pdf, 234.02kB)
 2. Polimery w sporcie (pdf, 250.99kB)
 3. Historia żywności (pdf, 252.14kB)
 4. Społeczna rola żywności i żywienia (pdf, 211.26kB)
 5. Historia materiałów-historia cywilizacji (pdf, 414.46kB)
 6. Rewolucja techniczna (pdf, 300.01kB)
 7. Technologie społeczeństwa informacyjnego (pdf, 283.25kB)
 8. Historia i teoria muzyki (pdf, 360.91kB)
 9. Social Acpects of Modern Technology (pdf, 365.30kB)
 10. Morski transport pasażerski (pdf, 325.10kB)
 11. Przemiany społeczne w kulturze cyfryzacji poprawione (pdf, 257.20kB)
 12. Komunikacja interpersonalna, autoprezentacja i redagowanie technicznych prac pisemnych (pdf, 213.50kB)
 13. Tu, czy tam, czyli kryteria wyboru lokalizacji źródeł energii (pdf, 248.81kB)
 14. Historia piwnej rewolucji w Polsce i na świecie (pdf, 248.88kB)
 15. Wkład Polaków do nauki i techniki światowej (pdf, 253.04kB)
 16. Postęp naukowy i filozofia nauki (pdf, 394.71kB)
 17. Zarzadzanie przedsięwzięciami (pdf, 246.50kB)
 18. Sztuczna inteligencja-osiągnięcia i perspektywy rozwoju (pdf, 335.23kB)
 19. Autoprezentacja, poznanie i zarządzanie talentami oraz umiejętnościami zawodowymi (pdf, 241.42kB)
 20. Production and Service Management (pdf, 372.29kB)
 21. Źródła wiedzy historycznej (pdf, 147.54kB)
 22. Finanse dla inżynierów (pdf, 301.15kB)
 23. Prowadzenie działalności gospodarczej (pdf, 251.42kB)
 24. Pomysł na biznes - biznesplan dla inżynierów (pdf, 268.69kB)
 25. Prawo Gospodarcze (pdf, 318.43kB)
 26. Are you a Strategic Thinker (pdf, 261.85kB)

 

Przedmiot humanistyczno – społeczny objęty jest planem studiów, prowadzony w formie wykładu w wymiarze 30 godzin i 2 punktów ECTS. Zajęcia będą odbywały się w poniedziałki w godz. 15.00 – 17.00

Procedura (pdf, 377.31kB)

 

Semestr zimowy 2021/2022