MOSTECH | Politechnika Gdańska

Treść strony

MOSTECH

MOSTECH – system krajowej wymiany studentów

Program mobilności studentów polskich uczelni technicznych MOSTECH jest skierowany do studentów 5 i 6 semestru studiów I stopnia oraz do studentów 1, 2 i 3 (o ile nie jest to ostatni semestr studiów) semestru studiów II stopnia a także do uczestników studiów III stopnia, po pierwszym roku studiów.

Ideą porozumienia w zawartego przez polskie uczelnie techniczne jest zapewnienie mechanizmów ułatwiających wdrożenie założeń Procesu Bolońskiego, podnoszenie jakości kształcenia oraz ułatwienie krajowej wymiany studentów.

Szczegółowe informacje oraz dokładny opis procedury wymiany znajdują się w porozumieniu zamieszczonym na stronie internetowej KAUT