Długoterminowe staże badawczo - przemysłowe Długoterminowe staże badawczo - przemysłowe

 

Regulamin staży badawczo- przemysłowych:
 

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2014 z 22 kwietnia 2014 r. w sprawie: Regulaminu długoterminowych staży badawczo- przemysłowych.