Kredyty i pożyczki studenckie Kredyty i pożyczki studenckie

 

Rozporządzenie MNiSW z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich.

 

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 36/2018 z 23 listopada 2018 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu wyłaniania najlepszych absolwentów uczelni dla studiów pierwszego oraz drugiego stopnia Politechniki Gdańskiej, którzy mogą ubiegać się o umorzenie części kredytu lub pożyczki studenckiej.