Wysokość opłat za wydanie ELS | Politechnika Gdańska

Treść strony

Wysokość opłat za wydanie ELS

Wysokość opłat za wydanie ELS określa właściwe Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Stawki za wydanie legitymacji ELS:

  • osoby, które zawarły umowę z Politechniką Gdańską do roku akademickiego 2018/2019 wnoszą opłaty na zasadach dotychczasowych, czyli pierwsza legitymacja 17 zł, duplikat ELS 25,50 zł.
     
  • osoby, które zawarły umowę z Politechniką Gdańską od roku akademickiego 2019/2020 obowiązują następujące stawki: pierwsza legitymacja 22 zł, duplikat 33 zł.

Legitymacja nie zostanie przekazana do produkcji do momentu zaksięgowania w systemie należnej kwoty. Czas zaksięgowania wpłaty za ELS na koncie PG trwa 7 dni (w przypadku zwykłego przelewu)

Nie ma możliwości przyspieszenia wyrobienia ELS okazując potwierdzenie wykonania przelewu.

W przypadku dokonania płatności więcej niż raz, rezygnacji z wydania ELS lub wpłaty na nieprawidłowe konto, należy wypełnić wniosek o zwrot oraz dołączyć do niego potwierdzenie wykonania przelewu i złożyć w Uczelnianym Centrum Personalizacji (Gmach B PG, pokój 202).