Studia dla cudzoziemców Studia dla cudzoziemców

 

KONTAKT


Biuro Obsługi Studentów i Gości Zagranicznych 

tel: 58 347 28 28
tel: 58 348 65 78
tel: 58 347 23 84
studygut@pg.edu.pl

 

CONTACT


International Students and Visitors Office

phone: +48 58 347 28 28
phone: +48 58 348 65 78
phone: +48 58 347 23 84
studygut@pg.edu.pl

 

Akty prawne:

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2021 poz. 478)

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia lub kształcenie w szkole doktorskiej o przyjęciu cudzoziemca na studia stacjonarne lub kształcenie w szkole doktorskiej lub o kontynuacji przez niego studiów stacjonarnych lub kształcenia w szkole doktorskiej (Dz. U. 2018 poz. 1835)

 

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 29/2018 z dnia 5 września 2018 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Rektora Politechniki Gdańskiej nr 18/2016 z 29 lipca 2016 roku w sprawie wysokości opłat związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych na rzecz cucdzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności na Politechnice Gdańskiej zmienionego Zarządzeniem Rektora Politechniki Gdańskiej nr 14/2017 z 16 sierpnia 2017 roku.

 

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 14/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Rektora Politechniki Gdańskiej nr 18/2016 z 29 lipca 2016 roku w sprawie wysokości opłat związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych na rzecz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności na Politechnice Gdańskiej.

 

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 18/2016 z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie: wysokości opłat związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych na rzecz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności na Politechnice Gdańskiej.

 

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 34/2007 z 25 czerwca 2007 roku w sprawie: procedur przekazywania informacji dotyczących przebiegu studiów na Politechnice Gdańskiej