Europejskie | Politechnika Gdańska

Treść strony

Europejskie

Proces boloński


Proces Boloński jest ogólnoeuropejskim przedsięwzięciem, zapoczątkowanym podpisaniem w 1999 r. przez ministrów, odpowiedzialnych za szkolnictwo wyższe z 29 krajów europejskich, dokumentu zwanego Deklaracją Bolońską. Istotą Deklaracji było utworzenie do roku 2010 r. Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (EOSW), w którym istniałby szeroki dostęp do wysokiej jakości kształcenia na poziomie wyższym, a także zapewnione byłyby odpowiednie warunki do mobilności studentów, absolwentów i pracowników uczelni.

Od 1999 roku do dzisiaj liczba sygnatariuszy Deklaracji Bolońskiej wzrosła z 29 do 47 krajów i obejmuje także kraje pozaeuropejskie. Oznacza to, że do marca 2010 r., kiedy oficjalnie ogłoszono utworzenie EOSW, aż 47 krajów rozpoczęło wdrażanie wspólnie uzgodnionych reform, a także wypracowało zasady wzajemnej współpracy dające ich obywatelom możliwość zdobywania wysokiej jakości wykształcenia w kraju oraz rozwoju osobistego poza granicami własnej ojczyzny.

Postęp we wdrażaniu narzędzi Procesu Bolońskiego jest regularnie monitorowany i podsumowywany na konferencjach ministrów ds. szkolnictwa wyższego, którzy spotykają się co dwa lata, by omówić dotychczasowe osiągnięcia i trudności oraz na ich podstawie wytyczyć dalsze priorytety.


Dokumenty i publikacje dotyczące procesu bolońskiego

  • Komunikat z konferencji w Bukareszcie, 26-27 kwietnia 2012, strategia dotycząca mobilności w EOSW "Mobility strategy 2020 for EHEA", oświadczenie z 3. edycji Bologna Policy Forum "Statement of the Third Bologna Policy Forum"
  • Deklaracja z konferencji w Budapeszcie/Wiedniu, 11-12 marca 2010
  • Komunikat z konferencji w Leuven/Louvain-la-Neuve, 28-29 kwietnia 2009
  • Komunikat z konferencji w Londynie, 18 maja 2007
  • Komunikat z konferencji w Bergen, 19-20 maja 2005 
  • Komunikat z konferencji w Berlinie, 19 września 2003
  • Komunikat z konferencji w Pradze, 19 maja 2001
  • Deklaracja Bolońska, 19 czerwca 1999

Inne przydatne publikacje, opracowania i raporty dotyczące procesu bolońskiego dostępne są na stronie internetowej Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE).


Wybrane europejskie organizacje w szkolnictwie wyższym


Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Zapewnienia Jakości w Szkolnictwie Wyższym
European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA)

Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów
European University Association (EUA)

Europejskie Stowarzyszenie Instytucji Szkolnictwa Wyższego
European Association of Institutions in Higher Education (EURASHE)