Kiedy warto się zgłosić do rzecznika | Politechnika Gdańska

Treść strony

Kiedy warto się zgłosić do rzecznika

Do Rzecznika możesz się zwrócić w sytuacji, gdy:​

 • potrzebujesz opinii osoby z zewnątrz, lub kogoś, kto w sposób poufny wysłucha Twoich problemów i doradzi dalszy sposób postępowania
 • potrzebujesz pomocy w rozwiązaniu skomplikowanej sprawy, z którą sam sobie nie radzisz
 • uważasz, że zostałeś potraktowany niesprawiedliwie
 • jesteś w konflikcie, który wpływa na twoje funkcjonowanie na uczelni
 • potrzebujesz mediatora
 • nie wiesz, do kogo powinieneś się zwrócić ze swoją sprawą.
   

Przykładowy zakres problemów i sporów, jakie mogą trafiać do Rzecznika

Relacje i konflikty interpersonalne
 • Spory na linii student – pracownik naukowy, naukowo-dydaktyczny, dydaktyczny
 • Spory na linii przełożony – podwładny
 • Spory na linii pracownik administracji – pracownik naukowy
 • Spory na linii pracownik administracji – student
 • Poziome spory wewnątrzgrupowe – między studentami, pracownikami naukowymi, lub pracownikami administracyjnymi.
Sprawy pracownicze
 • Mobbing i dyskryminacja
 • Nieprawidłowości przy dokonywaniu oceny pracowniczej
 • Warunki pracy i polityka kadrowa
Sprawy studenckie
 • Nienależne skreślenie z listy studentów
 • Naruszenia regulaminu studiów
 • Niesprawiedliwe traktowanie
Trudności zaistniałe w związku z naruszeniem prawa lub regulaminu uczelni
 • Molestowanie seksualne
 • Spory o podłożu dyskryminacyjnym
 • Nadużycie władzy, niesprawiedliwe traktowanie
 • Naruszanie godności
Naruszenie zasady uczciwości akademickiej
 • Kwestie etyczne
 • Posiadanie informacji nt. nielegalnych lub nieetycznych procederów
 • Sprawy związane z naruszeniem prawa własności intelektualnej