Akty prawne i regulacje wewnętrzne | Politechnika Gdańska

Treść strony

Akty prawne i regulacje wewnętrzne

Ustawa o finansach publicznych

Ustawa o finansach publicznych (Dz. U. 2009 nr 157, poz.1240) wprowadziła zmiany w zakresie funkcjonowania audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Obejmują one m.in. listę kwalifikacji zawodowych audytora wewnętrznego, definicję audytu wewnętrznego i listę jednostek, w których prowadzony jest audyt wewnętrzny. Poniżej zamieszczono wyciąg z ustawy o finansach publicznych dotyczący audytu wewnętrznego.

Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1241)

Ujednolicony tekst ustawy (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240)

Wyciąg z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dotyczący audytu wewnętrznego

Rozporządzenia Ministra Finansów

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego (Dz. U. Nr 21, poz. 108)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U. poz. 1480)

Standardy audytu wewnętrznego wraz z kodeksem etyki

Komunikat Nr 4 Ministra Finansów z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych

Międzynarodowe standardy praktyki zawodowej audytu wewnętrznego

Regulacje wewnętrzne

Regulamin Audytu Wewnętrznego Politechniki Gdańskiej