Pracownicy | Politechnika Gdańska

Treść strony

Pracownicy

Audytor wewnętrzny - kierownik Sekcji Audytu Wew.
Audytor wewnętrzny

Do zadań audytorów wewnętrznych należy:

  • przeprowadzanie planowanych i doraźnych kontroli oraz współdziałanie z zewnętrznymi organami kontrolnymi, a także przygotowanie wniosków, zarządzeń i wystąpień pokontrolnych,
  • wykonywanie audytu wewnętrznego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i przyjętymi standardami.