Komunikaty | Politechnika Gdańska

Treść strony

Komunikaty

 • 2022-04-27

  Powstaje kompleksowy system wsparcia dla studentów zagranicznych

  Pomoc psychologiczna, warsztaty z szoku kulturowego, trening uważności, joga – m.in. te formy wsparcia studentów zagranicznych przewidziano w kompleksowym systemie, który zostanie wdrożony na Politechnice Gdańskiej. Pierwsze działania w ramach projektu finansowanego przez Narodową Agencję Współpracy Akademickiej zaplanowano na początek nowego roku akademickiego. Na realizację...

 • 2022-04-22

  NCN dla Ukrainy

  NCN udostępniło nową możliwość wsparcia badaczy z Ukrainy uciekających przed wojną. Kierownicy grantów NCN mogą w ramach posiadanych środków zatrudnić w zespole badaczy z Ukrainy na okres do 1 roku. Fundusze na ten cel mogą pochodzić z każdej pozycji w kosztorysie umowy i nie mogą przekroczyć kwoty 100.000 złotych. W projektach można zatrudniać osoby, które mają co...

 • 2022-04-22

  Research position for a Mathematician from Ukraine

  We offer a full-time research position in the project "Challenges of low-dimensional dynamics in hybrid neuron models", founded by National Science Centre (Poland) and conducted at the Faculty of Applied Physics and Mathematics of Gdańsk University of Technology. The position is up to 6 months with salary around 5.000 PLN/month net. Project description is available here. The candidate...

 • 2022-03-25

  Praca dla badacza z Ukrainy

  Katedra Wytrzymałości Materiałów (Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PG) oferuje zatrudnienie naukowca z Ukrainy, w projekcie badawczym OPUS 18 NCN: „Kompleksowe badania rozwoju mikro- i makropęknięć w elementach betonowych z wykorzystaniem fal sprężystych: doświadczenia i modelowanie metodą elementów dyskretnych”  Szczegóły w języku angielskim dostępne na stronie...