Legitymacja studencka | Politechnika Gdańska

Treść strony

Legitymacja studencka

Elektroniczna legitymacja studencka zastąpiła papierowe legitymacje. Jedna plastikowa karta spełnia rolę trzech dokumentów:

 • tradycyjnej legitymacji,
 • karty bibliotecznej oraz
 • karty miejskiej.

Karta biblioteczna umożliwi Ci dostęp do bibliotek trójmiejskich uczelni wyższych, natomiast karta miejska służy jako bilet komunikacji miejskiej.

Elektroniczna legitymacja studencka to plastikowa karta z wbudowanym układem elektronicznym stykowym i bezstykowym. Zawiera: zdjęcie, dane osobowe, termin ważności dokumentu, potwierdzony niewielkim hologramem oraz widoczny zapis uprawnień do ulg przysługujących studentom.

Wzór ELS został określony w rozporządzeniu MNiSW w sprawie studiów:

Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów. (pdf, 1.01MB) Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 24/2019 z 9 sierpnia 2019 r. w sprawie: elektronicznej legitymacji studenta (ELS) oraz elektronicznej legitymacji doktoranta (ELD). (pdf, 622.55kB) wzór ELS

Student otrzymuje jedną legitymację na cały czas trwania studiów (nie dotyczy to sytuacji szczególnych, w których konieczne jest wydanie duplikatu ELS lub nowej ELS ze zmienionymi danymi).

Zgodnie z  §11  Zarządzenia Rektora Politechniki Gdańskiej nr 24/2019 z 9 sierpnia 2019 r. „Osobom, które kontynuują naukę na studiach II stopnia lub reaktywują się na studiach na PG przysługują wcześniej wydane przez Politechnikę Gdańską elektroniczne legitymacje studenckie".

W przypadku, gdy student ponownie podejmuje lub kontynuuje naukę na kolejnym stopniu studiów na PG, a jego dane nie uległy zmianie (nazwisko, adres itd.), nie musi ponosić kosztów wydrukowania nowej ELS.

W razie zmiany wydziału przez studenta, dziekanat wydziału przyjmującego studenta zwraca się o przekazanie legitymacji do dziekanatu, w którym znajduje się ELS, w związku z tym prosimy studentów o informowanie dziekanatów o fakcie zdania ELS na innym wydziale.

Student może posługiwać się elektroniczną legitymacją nie dłużej niż do dnia ukończenia studiów, zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów, jednakże w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia - do dnia 31 października roku ukończenia tych studiów.

W przypadku utraty elektronicznej legitymacji, student ma obowiązek powiadomić o tym fakcie swój dziekanat. Powiadomienie powinno posiadać formę pisemną- zgodnie ze wzorem oświadczenia zamieszczonym poniżej.

Pobierz wzór oświadczenia 

Wysokość opłat za wydanie ELS określa właściwe Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Stawki za wydanie legitymacji ELS:

 • osoby, które zawarły umowę z Politechniką Gdańską do roku akademickiego 2018/2019 wnoszą opłaty na zasadach dotychczasowych, czyli pierwsza legitymacja 17 zł, duplikat ELS 25,50 zł.
   
 • osoby, które zawarły umowę z Politechniką Gdańską od roku akademickiego 2019/2020 obowiązują następujące stawki: pierwsza legitymacja 22 zł, duplikat 33 zł.

Legitymacja nie zostanie przekazana do produkcji do momentu zaksięgowania w systemie należnej kwoty. Czas zaksięgowania wpłaty za ELS na koncie PG trwa 7 dni (w przypadku zwykłego przelewu)

Nie ma możliwości przyspieszenia wyrobienia ELS okazując potwierdzenie wykonania przelewu.

W przypadku rezygnacji z wydania ELS lub wpłaty na nieprawidłowe konto, należy złożyć wniosek o zwrot w Uczelnianym Centrum Personalizacji (Gmach B PG, pokój 202).

Jak złożyć wniosek? Zapoznaj się z filmem instruktażowym

 1. W celu złożenia wniosku o wydanie ELS prosimy o zalogowanie się na stronie https://moja.pg.edu.pl/ (login@student.pg.edu.pl).
  Jeśli nie posiadasz konta w domenie student.pg.edu.pl prosimy o aktywację konta na stronie https://moja.pg.edu.pl/ , zakładka „Aktywacja konta". Po aktywacji konta zostanie podany Tobie login i hasło, które jest niezbędne w celu zalogowania się do portalu. Podany login jest również adresem Twojej poczty studenckiej, na które wysyłane są wszelkie komunikaty zarówno z dziekanatów jak i z systemu. Twój adres ma postać: login@student.pg.edu.pl - dostęp do poczty przez stronę https://webmail.pg.edu.pl/login.html. Prosimy o zapamiętanie i nieudostępnianie osobom trzecim loginu i hasła.
   
 2. Po pierwszym logowaniu prosimy o sprawdzenie poprawności swoich danych osobowych oraz o złożenie wniosku w celu wydania elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS). Wniosek należy złożyć na zakładce „Złóż wniosek". Jeżeli dane osobowe w systemie są poprawne, łącznie ze zdjęciem należy wybrać rodzaj wniosku „Wydanie ELS". Jeśli zaś dane osobowe są błędne lub chcesz zmienić zdjęcie, które zostanie umieszczone na legitymacji studenckiej wybierz rodzaj wniosku „Wydanie ELS ze zmianą danych osobowych".
   
 3. Zdjęcie powinno być w formacie JPG i powinno spełniać określone warunki:
 • zdjęcie dołączone do wniosku powinno spełniać takie same kryteria co do ustawienia osoby fotografowanej, tła, oświetlenia, kontrastu i jakości jak zdjęcie do dowodu osobistego,
 • fotografia musi przedstawiać osobę ubiegającą się o wyrobienie legitymacji,
 • wymiary 2,0 x 2,5 cm w rozdzielczości 300dpi,
 • maksymalny dopuszczalny rozmiar to 500kB,
 • zdjęcie, które wgrywamy na serwer musi być dopasowane i odpowiednio skadrowane, ponieważ w takiej formie w jakiej je tutaj załadujemy, będzie umieszczone na ELS. Jeżeli zatem np. skanujemy zdjęcie formatu legitymacyjnego używając domowego skanera i w efekcie mamy duży plik formatu A4, a nasze zdjęcie zajmuje 5% tego pliku w lewym górnym rogu, to należy użyć dowolnego edytora graficznego, który pozwoli nam na skadrowanie pliku i zapisanie go zgodnie z wymaganiami Moja PG.

Konsekwencją dołączenia niepoprawnej fotografii będzie niewydanie legitymacji przez pracownika Dziekanatu oraz poniesienie przez studenta kosztów wyrobienia duplikatu ELS.

 1. Wszelkie informacje dotyczące zmiany statusu wniosków przychodzą na pocztę studencką oraz są widoczne w portalu (Dział „Wnioski"). Wydanie legitymacji studenckiej powiązane jest z uiszczeniem opłaty - kwota, druk do wpłaty oraz pozostałe informacje dotyczące płatności są udostępnione w dziale „Płatności", zakładka „Należności". Wpłaty muszą wpływać na indywidualny i unikatowy specjalnie do tego wygenerowany numer konta bankowego. Prosimy o pobranie druków do wpłaty z portalu. Pozwoli to uniknąć pomyłek w danych do przelewu.
   
 2. W kolejnym kroku proszę wybrać poprawny powód zgłoszenia - od niego uzależniona jest wysokość opłaty za wydanie legitymacji.
   
 3. W celu odebrania gotowej ELS należy udać się do dziekanatu.

Wszelkie pytania i problemy związane z dostępem do portalu oraz jego obsługą prosimy kierować do pomocy technicznej  Kontakt helpdesk

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi ładowania legitymacji biletami okresowymi:

ZTM Gdańsk
ZKM Gdynia