Zasady pobierania opłat | Politechnika Gdańska

Treść strony

Zasady pobierania opłat

Rok akademicki 2023/2024:

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2023 z 22 maja 2023 r. w sprawie: zmian w Zarządzeniu Rektora PG nr 37/2022 z 12 maja 2022 r. dotyczącym zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne, warunków i trybu zwalniania z opłat studentów oraz wysokości opłat za usługi edukacyjne na Politechnice Gdańskiej. (pdf, 550.30kB)


Rok akademicki 2022/2023:

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 37/2022 z 12 maja 2022 r. w sprawie zmian w Zarządzeniu Rektora PG nr 49/2021 z 29 lipca 2021 r. dotyczącym zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne, warunków i trybu zwalniania z opłat oraz wysokości opłat za usługi edukacyjne na Politechnice Gdańskiej. (pdf, 855.74kB)


Rok akademicki 2021/2022:

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 65/2021 z 15 października 2021 r. w sprawie: zmian w Zarządzeniu Rektora PG nr 49/2021 z 29 lipca 2021 r. dotyczącym zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne, warunków i trybu zwalniania z opłat oraz wysokości opłat za usługi edukacyjne na Politechnice Gdańskiej. (pdf, 400.81kB)

 

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 49/2021 z 29 lipca 2021 r. w sprawie: zmian w Zarządzeniu Rektora PG nr 40/2020 z 3 lipca 2020 r. dotyczącym zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne, warunków i trybu zwalniania z opłat oraz wysokości opłat za usługi edukacyjne na Politechnice Gdańskiej. (pdf, 641.33kB)


Rok akademicki 2020/2021: 

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 40/2020 z 3 lipca 2020 r. w sprawie: zmian w Zarządzeniu Rektora PG nr 22/2019 z 9 lipca 2019 r. dotyczącym zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne, warunków i trybu zwalniania z opłat oraz wysokości opłat za usługi edukacyjne na Politechnice Gdańskiej. (pdf, 1.41MB)