#biznes | Politechnika Gdańska

Treść strony

Porozumienie o współpracy z polskim oddziałem grupy Carrier

Dwóch panów trzymających umowy
Politechnika Gdańska podpisała porozumienie o współpracy ze spółką Carrier Fire & Security Polska, która jest częścią globalnej grupy Carrier. Umowa otwiera możliwości międzywydziałowej współpracy badawczej i komercjalizacji. 

Carrier jest wiodącym globalnym dostawcą bezpiecznych, zrównoważonych i inteligentnych rozwiązań w zakresie sterowania i automatyki budynków oraz łańcucha chłodniczego. Gdański oddział Carrier zarządza laboratorium badawczo-rozwojowym, w którym funkcjonuje Inkubator innowacji pod nazwą „Carrier i3 Labs”, w którym firma procesowo rozwija i testuje autorskie rozwiązania.

Politechnika Gdańska liderem w projekcie z programu Horyzont Europa

Kolaż zdjęć
„New Approach to Innovate Technologies in Manufacturing (NEPTUN)" to projekt zorientowany na działania szkoleniowe oraz badawcze w takich dziedzinach jak druk 3D, interakcja człowiek-maszyna, tworzenie bliźniaków cyfrowych (ang. Digital Twin), wytwarzanie i badanie metamateriałów czy dronów w zakładach produkcyjnych

Projekt NEPTUN prowadzą naukowcy z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa we współpracy z zagranicznymi uczelniami. Wspólnie będą pracować nad podniesieniem poziomu doskonałościuczelni w obszarze szeroko rozumianego wytwarzania.

Ekologiczny transport i efektywne ogrzewanie z odpadów. Spin-off z licencją na technologię z PG

Od lewej: Wojciech Białecki prezes spółki W2H2, prof. Janusz Nieznański, prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji, prof. dr hab. inż. Bogusław Kusz twórca licencjonowanego wynalazku, inż. Łukasz Łupina członek zarządu spółki W2H2.
Na Politechnice Gdańskiej powstał innowacyjny reaktor do pirolizy odpadów przemysłowych i komunalnych. Umożliwia ona bezpieczną utylizację odpadów oraz odzysk energii w postaci syngazu, a w dalszym procesie wodoru o czystości wystarczającej do zastosowania np. w autobusach komunikacji miejskiej i karbonizatu co celów grzewczych. Twórcy technologii prof. dr hab. inż. Bogusław Kusz i dr inż. Bartosz Trawiński są współzałożycielami spółki W2H2, która na mocy umowy licencyjnej nabyła prawa do komercyjnego wykorzystania i rozwoju technologii.

Pirolizer jest to reaktor, w którym złożone materiały węglowodorowe rozpadają się w beztlenowym procesie wygrzewania surowca w wysokich temperaturach na proste pierwiastki i związki. W wyniku pirolizy odpadów, według technologii opracowanej na PG, powstaje gaz syntezowy, czyli gaz zawierający m.in. metan, tlenek węgla i bardzo dużą ilość wodoru. Następnie odbywa się separacja syngazu, w wyniku której uzyskuje się jedno z najbardziej pożądanych źródeł zielonej energii, tj. czysty wodór.

Eksperci z PG pomogą w opracowaniu Zintegrowanego Modelu Ruchu

trzy kobiety przy stole
Wymiana informacji na potrzeby analiz transportowych, a także rozwoju narzędzi analitycznych w zakresie modelowania i prognozowania ruchu –to cele, jakie stawiają przed sobą Politechnika Gdańska i Centrum Unijnych Projektów Transportowych. PG wesprze działania prowadzone przez CUPT, związane ze Zintegrowanym Modelem Ruchu. Instytucje podpisały właśnie porozumienie o współpracy.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) podlega pod Ministerstwo Transportu i zajmuje się środkami unijnymi na projekty inwestycyjne z dziedziny transportu. Instytucja od 15 lat wspiera ich przygotowanie oraz realizację. CUPT jest również odpowiedzialne za opracowanie Zintegrowanego Modelu Ruchu. Narzędzie to przeznaczone jest do wsparcia planowania transportu zarówno ogólnokrajowego, jak i regionalnego i lokalnego.

Nowy wymiar współpracy między Uczelniami Fahrenheita a Parkiem Naukowo-Technologicznym

Pięć osób z teczkami
Politechnika Gdańska wraz z Uniwersytetem Gdańskim i Gdańskim Uniwersytetem Medycznym podpisała z Pomorską Specjalną Strefą porozumienie o współpracy wiodących akademickich Centrów Transferu Technologii. Na mocy dokumentu podpisanego podczas XXXIII Ogólnopolskiej Konferencji SOOIPP Gdański Park Naukowo-Technologiczny wraz z Uczelniami Fahrenheita oferować będą kompleksowe rozwiązania ułatwiające realizację prac badawczo-rozwojowych.

Sygnatariusze porozumienia deklarują wolę podjęcia wspólnych działań w zakresie szeroko rozumianej komercjalizacji wyników badań naukowych polegającej na wspieraniu i stymulowaniu innowacyjnej przedsiębiorczości oraz na tworzeniu efektywnych powiązań pomiędzy nauką i biznesem poprzez upowszechnianie wiedzy na temat transferu technologii.

Politechnika Gdańska zacieśnia współpracę ze stocznią Nauta

rektor i Monika Kozakiewicz, p.o. prezesa zarządu Stoczni Remontowej Nauta S.A.
Centrum Technologii Bezpieczeństwa i Obronności Politechniki Gdańskiej oraz Stocznia Remontowa Nauta S.A. zawarły ramową umowę dotyczącą bliskiej współpracy. Jej podpisanie to kolejny krok usprawniający wieloletnią współpracę obydwu instytucji w zakresie realizacji projektów na rzecz Marynarki Wojennej RP.

Strony porozumienia zawarły umowę w środę 21 września 2022 r. w Sali Senatu Poliechniki Gdańskiej. Sygnatariuszami dokumentu byli: prof. Krzysztof Wilde, rektor PG oraz Monika Kozakiewicz, p.o. prezesa zarządu Stoczni Remontowej Nauta S.A.

PG poszerza współpracę z PGE Baltica w zakresie morskiej energetyki wiatrowej

Od lewej: Mariusz Witoński, prezes PTMEW, prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, Dariusz Lociński, prezes zarządu PGE Baltica. Fot. Krzysztof Krzempek/PG.
PGE Baltica, spółka odpowiedzialna za realizację Programu Offshore Grupy PGE, będzie partnerem VI edycji studiów podyplomowych Morska Energetyka Wiatrowa prowadzonych na Politechnice Gdańskiej. List intencyjny podpisany z władzami uczelni w czwartek 8 września 2022 r. otwiera też drogę do innych, kolejnych form współpracy, z których skorzysta tworzone przez PGE Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki Wiatrowej.

– Sektor morskiej energetyki wiatrowej w Polsce będzie jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się w całej polskiej gospodarce tylko pod warunkiem, jeśli uda się efektywnie połączyć na tym polu możliwości i kompetencje ośrodków naukowych z przemysłem i biznesem – powiedział prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej. – Już teraz ta współpraca wygląda dobrze, ale powinna być jeszcze bliższa i bardziej zintegrowana. Morska energetyka wiatrowa to przyszłość, a także obietnica, którą składamy następnym pokoleniom i naszej planecie.

Sonda do pomiaru szybkości korozji z Grand Prix INTARG®2022

nagroda grand prix
Sonda do pomiaru szybkości korozji – wynalazek naukowców z PG pod kierownictwem prof. Kazimierza Darowickiego – został nagrodzony podczas XV Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG®2022. Uzyskał medal platynowy za najbardziej wartościowy wynalazek w sektorze przemysłowym. Ponadto wynalazek otrzymał najwyższą nagrodę – Grand Prix pośród wszystkich zgłoszonych wynalazków.  

Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG to cykliczne wydarzenie poświęcone  prezentacji potencjału i dorobku myśli technologicznej i nauki, tj. wynalazków, technologii i usług kierowanych w trzynastu branżach w tym w przemyśle. Wystawcy INTARG® mają możliwość zgłoszenia prezentowanych wynalazków i innowacji (technologii, wyrobów i usług) do konkursu INTARG®, w ramach którego zostają poddane ocenie międzynarodowego jury.

Za nami CPK Day na Politechnice Gdańskiej. Podpisano porozumienie o współpracy

CPK Day widok sali
W czwartek 7 kwietnia na Politechnice Gdańskiej odbył się CPK Day, dzięki któremu studenci PG mogli zapoznać się z działalnością i planami rozwoju Centralnego Portu Komunikacyjnego. Oprócz prelekcji i debat dla studentów, władze uczelni i spółki CPK podpisały również porozumienie o współpracy.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł między Warszawą i Łodzią, który ma na celu zintegrować transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu, na obszarze ok. 3 tys. ha i w odległości 37 km na zachód od Warszawy, ma powstać Port Lotniczy „Solidarność”. Drugim elementem inwestycji jest węzeł kolejowy w bezpośredniej bliskości portu lotniczego oraz sieć linii na terenie całego kraju, które mają umożliwić przejazdy między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie poniżej 2,5 godz.

Powstanie statek zbierający odpady. Podpisano umowę na realizację projektu

prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski, prorektor ds. nauki oraz Adam Ślipy, prezes Seatech Engineering
Powstanie autonomiczny statek, który będzie zbierał odpady z wody i innych statków, a do tego będzie zasilany energią elektryczną. 5 kwietnia prof. Sławomir Milewski, prorektor ds. nauki oraz Adam Ślipy, prezes zarządu Seatech Engineering podpisali umowę konsorcjum na realizację projektu.

Projekt „Zeroemisyjny Statek do Zbierania Zanieczyszczeń w Portach i Obszarach Przybrzeżnych” (akronim: ZeroWastePorts) będzie realizowany przez polsko-tajwańskie konsorcjum. W jego skład – ze strony polskiej – wchodzi, jako lider, biuro projektowe Seatech Engineering oraz Politechnika Gdańska, a ze strony tajwańskiej  National Taiwan University oraz Ship and Ocean Industries R&D Center.

Subskrybuj #biznes