Komisje Ustawowe

Komisja dyscyplinarna ds. nauczycieli akademickich

(kadencja 1.09.2016 - 31.08.2020)

 1. prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens (WA) - przewodniczący
 2. prof. dr hab. inż. Marek Biziuk (WCh) - zastępca przewodniczącego
 3. prof. dr hab. inż. Maria J.Milewska (WCh)
 4. dr hab. inż. Grzegorz Lentka, prof. uczelni (WETI)
 5. prof. dr hab. inż. Piotr Chrzan  (WEiA)
 6. dr hab. inż. Piotr Zima, prof. uczelni  (WILiŚ)
 7. prof. dr hab. inż. Kazimierz Orłowski (WM)
 8. dr hab. inż. Jerzy Głuch,  prof. uczelni (WOiO)
 9. prof. dr hab. Ewa Grzegorzewska-Mischka (WZiE)
 10. Przemysław Flemming (SSPG)
 11. Szymon Krawczuk (SSPG
Komisja dyscyplinarna ds. studentów

(kadencja 1.01.2017 - 31.08.2020)

 1. dr hab. inż. arch. Robert Idem, prof. uczelni (WA) - przewodniczący
 2. dr inż. Rafał Ossowski (WILiŚ) - zastępca przewodniczącego
 3. dr inż. Hanna Smoleńska (WM) - zastępca przewodniczącego
 4. dr hab. inż. Sebastian Demkowicz, prof. uczelni (WCh)
 5. dr inż. Marek Adamowicz (WEiA)
 6. dr  inż. Jarosław Kuchta (WETI)
 7. dr inż. Magda Dettlaff (WFTiMS)
 8. dr inż. Konrad Marszałkowski (WOiO)
 9. dr hab. Małgorzata Gawrycka, prof. uczelni (WZiE)
 10. Szymon Dembicki (SSPG)
 11. Natalia Dynderz (SSPG)
 12. Klaudia Dzwonkowska (SSPG)
 13. Marcin Erdanowski (SSPG)
 14. Marcin Janusewicz (SSPG)
 15. Bartosz Nurek (SSPG)
 16. Tomasz Słowik (SSPG)
 17. Paulina Szyperska (SSPG)
 18. Dawid Zieliński (SSPG)
Odwoławcza komisja dyscyplinarna ds. studentów

(kadencja 1.01.2017-31.08.2020)

 1. dr hab. inż. Agnieszka Pladzyk, prof. uczelni (WCh) - przewodnicząca
 2. dr hab. inż. Eliza Kulbat, prof. uczelni (WILiŚ) - zastępca przewodniczącego
 3. dr inż. Igor Garnik (WZiE) - zastępca przewodniczącego
 4. dr inż. Artur Cichowski (WEiA)
 5. dr inż. Roman Liberacki (WOiO)
 6. Artur Albiński (SSPG)
 7. Kacper Dybowski (SSPG)
 8. Przemysław Flemming (SSPG)
 9. Justyna Jodłowska (SSPG)
 10. Magda Szymaniak (SSPG)
Komisja dyscyplinarna ds. doktorantów

(kadencja 1.01.2017-31.08.2020)

 1. vacat - przewodniczący
 2. dr hab. Ewa Lechman, prof. uczelni (WZiE) - zastępca przewodniczącego
 3. dr hab. inż. Rafał Szłapczyński, prof. uczelni  (WOiO) - zastępca przewodniczącego
 4. prof. dr hab. inż. Andrzej Wasik (WCh)
 5. prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat (WEiA)
 6. dr hab. inż. Agnieszka Tomaszewska, prof. uczelni (WILiŚ)
 7. mgr inż. Agnieszka Mikołajczyk (SDPG)
 8. mgr inż. Małgorzata Rudnicka (SDPG)
 9. mgr inż. Marta Stefaniak (SDPG)
 10. mgr inż. Paweł Wielgat (SDPG)
 11. mgr inż. Szymon Zaporowski (SDPG)
Odwoławcza komisja dyscyplinarna ds. doktorantów

(kadencja 1.01.2017-31.08.2020)

 1. dr hab. inż. Adam Kloskowski, prof. uczelni (WCh) - przewodniczący
 2. dr hab. inż. Aleksandra Parteka, prof. uczelni (WZiE) - zastępca przewodniczącego
 3. dr hab. inż. Wojciech Litwin, prof. uczelni (WOiO) - zastępca przewodniczącego
 4. dr hab. inż. Elżbieta Bogalecka, prof. uczelni (WEiA)
 5. dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. uczelni (WILiŚ)
 6. mgr inż. Paulina Dębniak (SDPG)
 7. mgr inż. Marta Dmitrzak (SDPG)
 8. mgr inż. Bartosz Trawiński (SDPG)
 9. mgr inż. Marcin Wekwejt (SDPG)
 10. mgr inż. Tomasz Zybała (SDPG)
Wykaz rzeczników dyscyplinarnych

prof. dr hab. inż. Adam Barylski, rzecznik dyscyplinarny ds. nauczycieli akademickich (do 31.12.2016, 1.01.2017-31.12.2020)

dr hab. inż. Artur Olszewski, prof. uczelni, rzecznik dyscyplinarny ds. studentów (1.09.2016-31.08.2020)

dr hab.inż. Leszek Osiecki, prof. uczelni, rzecznik dyscyplinarny ds. doktorantów (1.09.2016-31.08.2020)