Komisje Ustawowe

Komisja dyscyplinarna ds. nauczycieli akademickich

(kadencja 1.09.2016 - 31.08.2020)

 1. prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens, prof. zw. PG (WA) - przewodniczący
 2. prof. dr hab. inż. Marek Biziuk, prof. zw. PG (WCh) - zastępca przewodniczącego
 3. prof. dr hab. inż. Maria J.Milewska, prof. zw. PG (WCh)
 4. dr hab. inż. Grzegorz Lentka, prof. nadzw. PG (WETI)
 5. prof. dr hab. inż. Piotr Chrzan, prof. zw. PG  (WEiA)
 6. dr hab. inż. Piotr Zima, prof. nadzw. PG  (WILiŚ)
 7. prof. dr hab. inż. Kazimierz Orłowski, prof. zw. PG (WM)
 8. dr hab. inż. Jerzy Głuch,  prof. nadzw. PG (WOiO)
 9. prof. dr hab. Ewa Grzegorzewska-Mischka, prof. zw. PG (WZiE)
 10. Mariusz Banasiak (SSPG)
 11. Justyna Serafin (SSPG
Komisja dyscyplinarna ds. studentów

(kadencja 1.01.2017 - 31.12.2020)

 1. dr hab. inż. arch. Robert Idem, prof. nadzw. PG (WA) - przewodniczący
 2. dr inż. Rafał Ossowski (WILiŚ) - zastępca przewodniczącego
 3. dr inż. Hanna Smoleńska (WM) - zastępca przewodniczącego
 4. dr inż. Sebastian Demkowicz (WCh)
 5. dr inż. Marek Adamowicz (WEiA)
 6. dr hab. inż. Jacek Rak, prof. nadzw. PG (WETI)
 7. dr inż. Magda Dettlaff (WFTiMS)
 8. dr inż. Paweł Szymański (WOiO)
 9. dr hab. Małgorzata Gawrycka, prof. nadzw. PG (WZiE)
 10. Iwona Hinz (SSPG)
 11. Patrycja Lewandowska (SSPG)
 12. Iga Nowacka (SSPG)
 13. Adrianna Orłowska (SSPG)
 14. Maciej Prekop (SSPG)
 15. Krzysztof Rawicz (SSPG)
 16. Marta Sobczak (SSPG)
 17. Alicja Starzyńska (SSPG)
 18. (SSPG)
Odwoławcza komisja dyscyplinarna ds. studentów

(kadencja 1.01.2017-31.12.2020)

 1. dr hab. inż. Agnieszka Pladzyk (WCh) - przewodnicząca
 2. dr inż. Eliza Kulbat (WILiŚ) - zastępca przewodniczącego
 3. dr inż. Igor Garnik (WZiE) - zastępca przewodniczącego
 4. dr inż. Artur Cichowski (WEiA)
 5. dr inż. Roman Liberacki (WOiO)
 6. Szymon Buczyński (SSPG)
 7. Marika Domozych (SSPG)
 8. Przemysław Flemming (SSPG)
 9. Michał Kosiński (SSPG)
 10. Bartosz Nurek (SSPG)
Komisja dyscyplinarna ds. doktorantów

(kadencja 1.01.2017-31.12.2020)

 1. dr hab. inż. Ryszard Arendt, prof. nadzw. PG (WEiA) - przewodniczący
 2. dr hab. Ewa Lechman, prof. nadzw. PG (WZiE) - zastępca przewodniczącego
 3. dr hab. inż. Rafał Szłapczyński, prof. nadzw. PG  (WOiO) - zastępca przewodniczącego
 4. dr hab. inż. Andrzej Wasik, prof. nadzw. PG (WCh)
 5. dr hab. inż. Agnieszka Tomaszewska (WILiŚ)
 6. mgr inż. Michał Bartmański (SDPG)
 7. mgr inż. Natalia Gietka (SDPG)
 8. mgr inż. Anna Ordyszewska (SDPG)
 9. mgr inż. Mateusz Wiszniewski (SDPG)
 10. mgr inż. Tomasz Zybała (SDPG)
Odwoławcza komisja dyscyplinarna ds. doktorantów

(kadencja 1.01.2017-31.12.2020)

 1. dr hab. inż. Adam Kloskowski (WCh) - przewodniczący
 2. dr hab. inż. Aleksandra Parteka, prof. nadzw. PG (WZiE) - zastępca przewodniczącego
 3. dr hab. inż. Wojciech Litwin, prof. nadzw. PG (WOiO) - zastępca przewodniczącego
 4. dr hab. inż. Elżbieta Bogalecka (WEiA)
 5. dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. nadzw. PG (WILiŚ)
 6. mgr inż. Tomasz Chludziński (SDPG)
 7. mgr inż. Paulina Dębniak (SDPG)
 8. mgr inż. Maciej Fabrykiewicz (SDPG)
 9. mgr inż. Bartłomiej Mróz (SDPG)
 10. mgr inż. Bartosz Trawiński (SDPG)
Wykaz rzeczników dyscyplinarnych

prof. dr hab. inż. Adam Barylski, prof. zw. PG, rzecznik dyscyplinarny ds. nauczycieli akademickich (do 31.12.2016, 1.01.2017-31.12.2020)

dr inż. Artur Olszewski, rzecznik dyscyplinarny ds. studentów (1.09.2016-31.08.2020)

dr hab.inż. Leszek Osiecki, rzecznik dyscyplinarny ds. doktorantów (1.09.2016-31.08.2020)