Komisje Ustawowe

Komisja dyscyplinarna ds. nauczycieli akademickich

(kadencja 1.09.2016 - 31.08.2020)

 1. prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens, prof. zw. PG (WA) - przewodniczący
 2. prof. dr hab. inż. Marek Biziuk, prof. zw. PG (WCh) - zastępca przewodniczącego
 3. prof. dr hab. inż. Maria J.Milewska, prof. zw. PG (WCh)
 4. dr hab. inż. Grzegorz Lentka, prof. nadzw. PG (WETI)
 5. prof. dr hab. inż. Piotr Chrzan, prof. zw. PG  (WEiA)
 6. dr hab. inż. Piotr Zima, prof. nadzw. PG  (WILiŚ)
 7. prof. dr hab. inż. Kazimierz Orłowski, prof. zw. PG (WM)
 8. dr hab. inż. Jerzy Głuch,  prof. nadzw. PG (WOiO)
 9. prof. dr hab. Ewa Grzegorzewska-Mischka, prof. zw. PG (WZiE)
 10. Jakub Brzoska (SSPG)
 11. inż. Wiktor Turowski (SSPG)
Komisja dyscyplinarna ds. studentów

(kadencja 1.01.2017 - 31.12.2020)

 1. dr hab. inż. arch. Robert Idem, prof. nadzw. PG (WA) - przewodniczący
 2. dr inż. Rafał Ossowski (WILiŚ) - zastępca przewodniczącego
 3. dr inż. Hanna Smoleńska (WM) - zastępca przewodniczącego
 4. dr inż. Sebastian Demkowicz (WCh)
 5. dr inż. Marek Adamowicz (WEiA)
 6. dr hab. inż. Jacek Rak, prof. nadzw. PG (WETI)
 7. dr inż. Magda Dettlaff (WFTiMS)
 8. dr inż. Paweł Szymański (WOiO)
 9. dr hab. Małgorzata Gawrycka, prof. nadzw. PG (WZiE)
 10. Przemysław Borawski (SSPG)
 11. Artur Braun-Nowak (SSPG)
 12. Marlena Filipkiewicz (SSPG)
 13. Łukasz Józefowicz (SSPG)
 14. Dominika Mularczyk (SSPG)
 15. Joanna Niesiobędzka (SSPG)
 16. Maciej Prekop (SSPG)
 17. inż. Przemysław Rudziński (SSPG)
 18. Paulina Serocka (SSPG)
Odwoławcza komisja dyscyplinarna ds. studentów

(kadencja 1.01.2017-31.12.2020)

 1. dr hab. inż. Agnieszka Pladzyk (WCh) - przewodnicząca
 2. dr inż. Eliza Kulbat (WILiŚ) - zastępca przewodniczącego
 3. dr inż. Igor Garnik (WZiE) - zastępca przewodniczącego
 4. dr inż. Artur Cichowski (WEiA)
 5. dr inż. Roman Liberacki (WOiO)
 6. Marcin Chodkowski (SSPG)
 7. Ewelina Misiewicz (SSPG)
 8. Marcin Palanis (SSPG)
 9. Dawid Robaczewski (SSPG)
 10. Adam Świeczkowski (SSPG)
Komisja dyscyplinarna ds. doktorantów

(kadencja 1.01.2017-31.12.2020)

 1. dr hab. inż. Ryszard Arendt, prof. nadzw. PG (WEiA) - przewodniczący
 2. dr hab. Ewa Lechman, prof. nadzw. PG (WZiE) - zastępca przewodniczącego
 3. dr hab. inż. Rafał Szłapczyński, prof. nadzw. PG  (WOiO) - zastępca przewodniczącego
 4. dr hab. inż. Andrzej Wasik, prof. nadzw. PG (WCh)
 5. dr hab. inż. Agnieszka Tomaszewska (WILiŚ)
 6. mgr inż. Michał Bartmański (SDPG)
 7. mgr inż. Natalia Gietka (SDPG)
 8. mgr inż. Anna Ordyszewska (SDPG)
 9. mgr inż. Mateusz Wiszniewski (SDPG)
 10. mgr inż. Tomasz Zybała (SDPG)
Odwoławcza komisja dyscyplinarna ds. doktorantów

(kadencja 1.01.2017-31.12.2020)

 1. dr hab. inż. Adam Kloskowski (WCh) - przewodniczący
 2. dr hab. inż. Aleksandra Parteka, prof. nadzw. PG (WZiE) - zastępca przewodniczącego
 3. dr hab. inż. Wojciech Litwin, prof. nadzw. PG (WOiO) - zastępca przewodniczącego
 4. dr hab. inż. Elżbieta Bogalecka (WEiA)
 5. dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. nadzw. PG (WILiŚ)
 6. mgr inż. Tomasz Chludziński (SDPG)
 7. mgr inż. Paulina Dębniak (SDPG)
 8. mgr inż. Maciej Fabrykiewicz (SDPG)
 9. mgr inż. Bartłomiej Mróz (SDPG)
 10. mgr inż. Bartosz Trawiński (SDPG)
Wykaz rzeczników dyscyplinarnych

prof. dr hab. inż. Adam Barylski, prof. zw. PG, rzecznik dyscyplinarny ds. nauczycieli akademickich (do 31.12.2016, 1.01.2017-31.12.2020)

dr inż. Artur Olszewski, rzecznik dyscyplinarny ds. studentów (1.09.2016-31.08.2020)

dr hab.inż. Leszek Osiecki, rzecznik dyscyplinarny ds. doktorantów (1.09.2016-31.08.2020)