Komisje Ustawowe

Komisja dyscyplinarna ds. nauczycieli akademickich

(kadencja 1.09.2016 - 31.08.2020)

 1. prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens (WA) - przewodniczący
 2. prof. dr hab. inż. Marek Biziuk (WCh) - zastępca przewodniczącego
 3. prof. dr hab. inż. Maria J.Milewska (WCh)
 4. dr hab. inż. Grzegorz Lentka, prof. PG (WETI)
 5. prof. dr hab. inż. Piotr Chrzan  (WEiA)
 6. dr hab. inż. Piotr Zima, prof. PG (WILiŚ)
 7. prof. dr hab. inż. Kazimierz Orłowski (WM)
 8. dr hab. inż. Jerzy Głuch,  prof. PG (WOiO)
 9. prof. dr hab. Ewa Grzegorzewska-Mischka (WZiE)
 10.  Paweł Czarnecki (SSPG)
 11. Kamil Mazur (SSPG)
Komisja dyscyplinarna ds. studentów

(kadencja 1.01.2017 - 31.08.2020)

 1. dr hab. inż. arch. Robert Idem, prof. PG (WA) - przewodniczący
 2. dr inż. Rafał Ossowski, prof. PG (WILiŚ) - zastępca przewodniczącego
 3. dr inż. Hanna Smoleńska (WM) - zastępca przewodniczącego
 4. dr hab. inż. Sebastian Demkowicz, prof. PG (WCh)
 5. dr inż. Marek Adamowicz (WEiA)
 6. dr  inż. Jarosław Kuchta (WETI)
 7. dr inż. Magda Dettlaff (WFTiMS)
 8. dr inż. Konrad Marszałkowski (WOiO)
 9. dr hab. Małgorzata Gawrycka, prof. PG (WZiE)
 10. Nikoleta Kalińska (SSPG)
 11. Patrycja Lewandowska (SSPG)
 12. Dawid Zieliński (SSPG)
 13. Angelika Konderak (SSPG)
 14. Bartosz Nurek (SSPG)
 15. Paulina Szyperska (SSPG)
 16. Natalia Dynderz (SSPG)
 17. Tomasz Słowik (SSPG)
 18. Michał Żmudowski (SSPG)
Odwoławcza komisja dyscyplinarna ds. studentów

(kadencja 1.01.2017-31.08.2020)

 1. dr hab. inż. Agnieszka Pladzyk, prof. PG (WCh) - przewodnicząca
 2. dr hab. inż. Eliza Kulbat, prof. PG (WILiŚ) - zastępca przewodniczącego
 3. dr inż. Igor Garnik (WZiE) - zastępca przewodniczącego
 4. dr inż. Artur Cichowski (WEiA)
 5. dr inż. Roman Liberacki (WOiO)
 6. Michał Myka (SSPG)
 7. Zuzanna Lamparska (SSPG)
 8. Marcin Dobrzyński (SSPG)
 9. Kacper Dybowski (SSPG)
 10. Szymon Rodziewicz-Borowski (SSPG)
Komisja dyscyplinarna ds. doktorantów

(kadencja 1.01.2017-31.08.2020)

 1. vacat - przewodniczący
 2. dr hab. Ewa Lechman, prof. PG (WZiE) - zastępca przewodniczącego
 3. dr hab. inż. Rafał Szłapczyński, prof. PG (WOiO) - zastępca przewodniczącego
 4. prof. dr hab. inż. Andrzej Wasik (WCh)
 5. prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat (WEiA)
 6. dr hab. inż. Agnieszka Tomaszewska, prof. PG (WILiŚ)
 7. mgr inż. Anita Cymann (SDPG)
 8. mgr inż. Maciej Jasiński (SDPG)
 9. mgr inż. Adam Olszewski (SDPG)
 10. mgr inż. Marcin Wekwejt (SDPG)
 11. mgr inż. Tomasz Zybała (SDPG)
Odwoławcza komisja dyscyplinarna ds. doktorantów

(kadencja 1.01.2017-31.08.2020)

 1. dr hab. inż. Adam Kloskowski, prof. PG (WCh) - przewodniczący
 2. dr hab. inż. Aleksandra Parteka, prof. PG (WZiE) - zastępca przewodniczącego
 3. dr hab. inż. Wojciech Litwin, prof. PG (WOiO) - zastępca przewodniczącego
 4. dr hab. inż. Elżbieta Bogalecka, prof. PG (WEiA)
 5. dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. PG (WILiŚ)
 6. mgr inż. Bartłomiej Dec (SDPG)
 7. mgr inż. Agnieszka Mikołajczyk (SDPG)
 8. mgr inż. Szymon Potrykus (SDPG)
 9. mgr inż. Bartosz Trawiński (SDPG)
 10. mgr inż. Szymon Zaporowski (SDPG)
Wykaz rzeczników dyscyplinarnych

prof. dr hab. inż. Adam Barylski, rzecznik dyscyplinarny ds. nauczycieli akademickich (do 31.12.2016, 1.01.2017-31.12.2020)

dr hab. inż. Artur Olszewski, prof. PG, rzecznik dyscyplinarny ds. studentów (1.09.2016-31.08.2020)

dr hab.inż. Leszek Osiecki, prof. PG, rzecznik dyscyplinarny ds. doktorantów (1.09.2016-31.08.2020)