Na zdjęciu ProtoLab II w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym. Fot. Krzysztof Krzempek / Politechnika Gdańska

Automatyka, Cybernetyka i Robotyka to elitarny kierunek o interdyscyplinarnym charakterze. W swym zakresie obejmuje różne nauki, np. mechanikę, sensorykę, informatykę czy cybernetykę. 

Gospodarka, przemysł i nauka to przykłady tylko niektórych dziedzin życia, gdzie wykorzystywane są układy i systemy automatyki. Automatyzacja i cyfryzacja procesów jest niezwykle korzystna i wpływa na zmniejszenie kosztów produkcyjnych, pomaga spełniać wymagania rynkowe, zapewnia bezpieczeństwo zastępując człowieka w działaniach, które generują czynniki niebezpieczne. Wybierając ten kierunek przyczyniasz się do usprawnienia procesów gospodarczych i stajesz się niezwykle atrakcyjny dla rynku pracy.

Celem studiów jest wykształcenie specjalistów w zakresie szeroko rozumianej automatyki i robotyki, którzy posiadają podstawową wiedzę dotyczącą projektowania i implementacji układów sterowania, w tym elementów pomiarowych i wykonawczych automatyki, procesorów sygnałowych, sterowników, sieci komputerowych, metod i systemów sterowania i wspierania decyzji oraz zarządzania informacją. Nacisk położony jest na programowalne sterowniki logiczne, urządzenia i systemy automatyki i (autonomicznej) robotyki oraz diagnostyki przemysłowej. Celem jest także przygotowanie do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Argumenty za:

  • absolwent zostaje wyposażony w wiedzę i umiejętności wyróżniające go na rynku pracy
  • studia są elitarne i niezwykle ciekawe
  • stosujemy systemowe podejście do rozwiązywania zadań inżynierskich
  • automatyzacja i automatyka, choć ukryte, występują dziś powszechnie — dlatego bezrobocie nas nie dotyczy

Perspektywy zatrudnienia:

  • praca w przemyśle przy eksploatacji, uruchamianiu i projektowaniu systemów automatyki i robotyki
  • w różnych zastosowaniach przemysłowych
  • programowanie komputerów uniwersalnych i specjalizowanych sterowników cyfrowych
  • integrowanie złożonych systemów inżynierskich
  • praca w sektorach IT oraz R&D