space

Kierunek prowadzony jedynie na II stopniu

Jest to międzyuczelniany, interdyscyplinarny kierunek, dostarczający specjalistycznej wiedzy o technologiach kosmicznych i ich zastosowaniach: mechanizmy i konstrukcje kosmiczne, misje kosmiczne, telekomunikacja, nawigacja i teledetekcja satelitarna.

Studiując Technologie kosmiczne i satelitarne zdobędziesz uporządkowaną i poszerzoną wiedzę zarówno z zagadnień podstawowych (matematyka, astrofizyka), jak również z zagadnień specjalistycznych – obejmujących, oprócz wymienionych na początku, także mechatronikę w zastosowaniach kosmicznych, kosmiczne technologie bezpieczeństwa czy podstawy prawne działalności w kosmosie. Będziesz przygotowany do samodzielnego prowadzenia badań naukowych i do realizacji zadań inżynierskich w ramach obranej specjalności, a także do samodzielnego dalszego poszerzania swojej wiedzy.