Inżynieria danych to kierunek międzywydziałowy. Podejmowanie ważnych decyzji opiera się na zbieraniu i analizowaniu wielu informacji. Inżynieria danych pomaga w zrealizowaniu tego celu, łącząc doświadczenia i wiedzę z dwóch obszarów: informatyki i zarządzania.

Studenci kierunku dowiadują się, jak postępować z dużymi  ilościami danych pochodzącymi z różnych źródeł, uczą się również je interpretować. Wszystko to w oparciu o programy i algorytmy komputerowe, a także wiedzę z matematyki, statystyki i ekonomii. Dzięki dużej liczbie zajęć praktycznych można mieć pewność, że po ukończeniu studiów nie zostaniemy jedynie teoretykami, lecz fachowcami przygotowanymi do działania w biznesie.

Argumenty za:

  • ogromne zapotrzebowanie firm na specjalistów łączących umiejętności informatyczne z wiedzą ekonomiczną
  • możliwość specjalizacji po 4. semestrze w kierunku „twardym” (zaawansowana analiza danych) lub „miękkim” (zarządzanie i ekonomia)
  • nowoczesne laboratoria
  • kierunek unikatowy w skali kraju

Perspektywy zatrudnienia:

  • zarówno działy IT firm, gdzie wiedzę informatyczną można spożytkować dla strategicznych celów biznesowych, jak i działy ekonomiczne, gdzie można wykorzystać swoją wiedzę ekonomiczną dla zidentyfikowania potrzeb informatycznych firmy
  • pośredniczenie między projektującymi narzędzia informatyczne, a kadrą kierowniczą przedsiębiorstw
  • szeroko pojęty biznes – bankowość, finanse, marketing.