labolatorium zanurzonej wizualizacji

Informatyka to kierunek techniczny dla ludzi, których głównym zainteresowaniem są komputery i oprogramowanie. Studia przygotowują do pracy w charakterze programisty, ale nie tylko – absolwenci pracują też na stanowiskach projektantów, analityków, inżynierów danych czy administratorów.

Studia informatyczne na Wydziale ETI to niemal synonim porządnego wykształcenia, zarówno w zakresie teorii, jak i praktyki. W toku studiów staramy się wzbogacać naszych studentów o kompetencje potrzebne m.in. do prowadzenia obliczeń naukowo-badawczych, tworzenia nowoczesnych aplikacji internetowych oraz elastycznych i wydajnych systemów rozproszonych. Nie zapominamy o programowaniu w różnorodnych środowiskach przetwarzania równoległego i wielowątkowego, a także inteligentnych systemach przetwarzania wiedzy, środowiskach klastrowych i superkomputerowych. Studenci zainteresowani bazami danych i przetwarzaniem danych również nie będą rozczarowani.

Argumenty za: 

  • nadążamy za ekspresowo rozwijającymi się technologiami informatycznymi. Każdego roku uaktualniamy i uatrakcyjniamy ofertę dydaktyczną, a zmiany wprowadzamy w porozumieniu ze studentami
  • przekazujemy wiedzę ułatwiającą natychmiastowe odnalezienie się na rynku pracy
  • nasi absolwenci-inżynierowie nie mają kłopotu z szukaniem pracy — to praca szuka ich. Żeby zatrzymać ich w sali wykładowej uczelnia musi naprawdę dbać o atrakcyjność zajęć!

Perspektywy zatrudnienia

  • firmy wytwarzające oprogramowanie komputerowe — stanowisko dewelopera, projektanta, analityka
  • firmy wytwarzające systemy internetowe, aplikacje na urządzenia mobilne, ale też systemy wbudowane
  • administracja systemów i sieci komputerowych, zapewnianie bezpieczeństwa informacji
  • stanowiska powiązane z analizą danych i przetwarzaniem danych