elektronika

Studia na kierunku Elektronika i telekomunikacja gwarantują gruntowne poznanie metod, technik i urządzeń elektronicznych napędzających współczesny świat, bazujący na przesyłaniu oraz przetwarzaniu informacji, sygnałów i danych.

W trakcie studiów będziesz miał możliwość nabywania wiedzy i rozwijania umiejętności w ramach dwóch strumieni elektroniki lub telekomunikacji.

Wiedza specjalistyczna otrzymywana w ramach strumienia elektronika dotyczy m.in. pomiarów wielkości nieelektrycznych, podstaw mikroelektroniki, inżynierii układów i systemów scalonych, techniki światłowodowej, procesorów sygnałowych, interfejsów systemów elektronicznych, systemów wizualizacji informacji, metod przetwarzania obrazów, techniki laserowej, inżynierii mikrofalowej oraz kompatybilności elektromagnetycznej.

W przypadku strumienia telekomunikacja omawia się m.in. podstawy systemów informacyjnych, projektowanie systemów bezprzewodowych, systemy radiokomunikacyjne, techniki transmisji i komutacji, systemy operacyjne komputerów, sieci komputerowe, przetwarzanie dźwięków i obrazów, systemy oraz architektury i sieci telekomunikacyjne nowych generacji, systemy i terminale multimedialne, systemy echolokacyjne, podstawy radiofonii i telewizji.

 Argumenty za

  • kierunek gwarantuje aktualność wiedzy i umiejętności
  • zapewnia uniwersalne spojrzenie na technologie informacyjne
  • zabezpiecza przyszłość intelektualną i zawodową
  • umożliwia zdobycie solidnego wykształcenia
  • niemal w każdej branży urządzenia, układy i systemy zawierają coraz więcej elektroniki
  • z każdym rokiem rośnie liczba użytkowników sieci telekomunikacyjnych i ilość przesyłanych nimi danych, co warunkuje funkcjonowanie społeczeństwa informacyjnego

Perspektywy zatrudnienia:

  • praca w firmach branży telekomunikacyjnej, sektora ICT, elektroniki przemysłowej i użytkowej
  • konstrukcja systemów elektronicznych, integracja systemów o różnych standardach sprzętowych i interfejsowych
  • praca związana z realizacją układów i urządzeń optoelektrycznych, systemów mikroelektrycznych, rejestracji i przetwarzania oraz szeroko pojętej transmisji danych
  • firmy związane z gospodarką morską, wytwarzające specjalistyczne oprogramowanie telekomunikacyjne, zajmujące się nowoczesnymi usługami telekomunikacyjnymi, a także operatorzy sieci komórkowych oraz stacje radiowe i telewizyjne