inzynieria biomedyczna

Jeżeli poza naukami technicznymi masz też słabość do medycyny, inżynieria biomedyczna - kierunek międzywydziałowy,  jest strzałem w dziesiątkę.

W trakcie studiów przybliżymy zagadnienia z zakresu informatyki medycznej, biopomiarów, elektroniki, inżynierii materiałowej, chemii i fizyki.

Nauczysz się, jak wykorzystać tę wiedzę do udoskonalania produkcji i obsługi sprzętu medycznego, urządzeń diagnostycznych, oprzyrządowania obrazującego, wyposażenia laboratoryjnego, leków i wyrobów terapeutycznych. Gdy zapoznasz się już podstawami, będziesz miał okazję zagłębienia się w najbardziej interesujący Cię obszar. Jak? Oferujemy wykształcenie w ramach czterech specjalistycznych strumieni: elektroniki w medycynie, informatyki w medycynie, chemii w medycynie lub fizyki medycznej.

Studenci kształceni na specjalności elektronika w medycynie nabywają podstawową wiedzę z zakresu inżynierii biomedycznej, w tym elektroniki medycznej, obrazowania medycznego, informatyki medycznej i biomechaniki inżynierskiej. W ramach specjalności informatyka w medycynie ukazujemy zasady tworzenia programów i systemów informatycznych oraz przetwarzania obrazów i pracy sieci teleinformatycznych w środowisku aplikacji biomedycznych. Program fizyki medycznej opiera się na radiobiologii, fizyce jądrowej, technikach wykorzystania promieniowania, bezinwazyjnej diagnostyce i terapii oraz metodach obrazowania (USG, EEG, MRJ, EKG ). Chemia w medycynie to przede wszystkim chemia bioorganiczna, medyczna, farmaceutyczna, chemia analityczna, chemia i toksykologia sądowa, analityka kliniczna, a także chemia materiałowa.

Argumenty za:

 • jeden z nielicznych kierunków, na których swoje talenty mogą rozwijać „umysły wybitnie ścisłe” o zamiłowaniu biologiczno-medycznym
 • studia interdyscyplinarne, kształtujące specjalistów gotowych na rozwiązywanie problemów inżynierskich w odniesieniu do skomplikowanej i wrażliwej materii organizmu żywego
 • nowoczesna baza naukowo-dydaktyczna i laboratoryjna
 • treści kształcenia podkreślają ważne obszary zastosowań ICT promowane przez UE w tematyce związanej ze zdrowiem, dobrym samopoczuciem i wspieraniem starzejącego się społeczeństwa

Perspektywy zatrudnienia:

 • szpitale i kliniki wykorzystujące diagnostykę obrazową, diagnostykę i terapię laserową oraz radio i nukleoterapię
 • firmy wprowadzające na rynek nowoczesną aparaturę medyczną
 • praca w laboratoriach wyposażonych w aparaturę analityczną i diagnostyczną
 • firmy zajmujące się produkcją sprzętu i oprogramowania z obszaru inżynierii biomedycznej, w tym ochrony przed promieniowaniem
 • przemysł syntezy organicznej
 • pracownie fizyki medycznej
 • jednostki i instytuty badawcze
 • własna działalność gospodarcza w zakresie projektowania i realizacji sprzętu i oprogramowania medycznego