Na kierunku zarządzanie inżynierskie oferujemy 2 specjalności: Zarządzanie procesami organizacji i Zarządzanie technologiami informatycznymi.

Unikalną cechą tego kierunku jest połączenie wiedzy inżynierskiej i menadżerskiej z umiejętnościami rozwiązywania problemów praktycznych. To zestawienie gwarantuje biegłość zarówno w zakresie nauk społecznych, jak i ścisłych w tym technicznych.

Po ukończeniu tych studiów otrzymasz ceniony na rynku pracy tytuł inżyniera. W ramach zajęć z zarządzania inżynierskiego, zdobędziesz wiedzę z zakresu technologii IT, ekonomii, prawa, zarządzania oraz nauk społecznych, a także poznasz zasady projektowania systemów produkcyjnych i softwarowych oraz planowania procesu produkcji. Nauczysz się również dostrzegać nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizacji i wprowadzać odpowiednie zmiany.

Jako absolwent kierunku zarządzanie inżynierskie, masz możliwość zatrudnienia w wielu branżach jako menadżer, prowadząc własną działalność gospodarczą, w bankach i przedsiębiorstwach na stanowiskach kierowniczych czy też w nowoczesnych laboratoriach komputerowych. Inne sektory, w których możesz zdobyć zatrudnienie, to między innymi:

 • projektowanie procesów i systemów produkcyjnych,
 • inżynieria jakości,
 • zarządzanie bezpieczeństwem, zarządzanie projektami,
 • bazy danych, technologie zespołów IT.

Zarządzanie inżynierskie to unikatowy kierunek, który w skali całego kraju prowadzony jest wyłącznie przez Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Argumenty za:

 • Kierunek studiów otwierający drogę do zdobycia atrakcyjnej pracy w rozwijających się branżach, w tym w branży IT.
 • Dzięki innowacyjnemu programowi kształcenia, który dobrze odpowiada na potrzeby rynku pracy i jest zgodny z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego.
 • Wydział jest częścią renomowanej uczelni technicznej - Politechniki Gdańskiej prężnie rozwijającej najnowocześniejsze centra badawcze w ramach rządowego programu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza.
 • Możliwość studiowania za granicą i w innych polskich uczelniach w ramach programu Erasmus+ oraz w ramach wymiany MOST.

Perspektywy zatrudnienia: 

 • IT product manager
 • Product owner
 • IT team leader
 • IT project manager
 • Kierownik produkcji
 • Specjalista ds. organizacji i rozwoju przemysłu
 • Specjalista ds. produkcji
 • Specjalista ds. rozwoju przemysłu
 • Analityk systemów teleinformatycznych

Więcej informacji