Unia Europejska

Witamy na stronie projektu
„Rozwój interdyscyplinarnego programu studiów doktoranckich o wymiarze międzynarodowym”
Okres realizacji projektu - od1 września 2017 do 31 grudnia 2021
Nr projektu: POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/16

Projekt „Rozwój interdyscyplinarnego programu studiów doktoranckich o wymiarze międzynarodowym” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Trzy wydziały Politechniki Gdańskiej (Wydział Chemiczny, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska) wraz z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Gdańskiego (w ramach studiów doktoranckich INTERCHEM) jako konsorcjum otrzymały środki finansowe w ramach programu PO WER z NCBR w wysokości ok 9,5 mln zł na realizację w/w projektu. Dzięki temu dofinansowaniu 75 doktorantów, którzy przystąpią do tego programu studiów doktoranckich, będzie mogło w ciągu czterech lat zrealizować swoje prace doktorskie.

Projekt ten jest trzecim projektem finansowanym z Funduszy Europejskich dedykowanym dla studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej. Poprzednie dwa to projekty InterPhD I i AdvancedPhD realizowane w latach 2009-2015 o łącznym finansowaniu ok. 27 mln zł.

Gmach główny PG Wydział Chemiczny
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska