Zespół ds. Katalogu ECTS | Politechnika Gdańska

Treść strony

Zespół ds. Katalogu ECTS

Rektor PG powołał na kadencję 2020-2024 Zespół ds. katalogu ECTS
Pismo okólne nr 52/2021 z 10 listopada 2021 r. 

Skład Zespołu 

Pismo okólne Rektora PG nr 16-2022 z 26 kwietnia 2022 r. (pdf, 423.09kB)

1. dr hab. inż. Damian Bocheński, prof. PG przewodniczący
2. dr inż. arch. Anna Wancław, doc. PG WA
3. dr hab. inż. Łukasz Ponikiewski, prof. PG WCh
4. mgr inż. Krystyna Dziubich WETI
5. dr inż. Marek Wołoszyk, prof. PG WEiA
6. mgr inż. Irena Datta WFTiMS
7. dr inż. Arkadiusz Ostojski, prof. PG WILiŚ
8. dr hab. inż. Rafał Hein, prof. PG WIMiO
9. dr Aniela Mikulska WZiE
10. dr hab. inż. Jan Wajs, prof. PG Energetyka
11. dr inż. Magdalena Mazur-Milecka Inżynieria biomedyczna
12. dr hab. inż. Robert Janczewski, prof. PG Inżynieria danych
13. dr hab. inż. Beata Świeczko-Żurek, prof. PG Inżynieria materiałowa
14. dr inż. Rafał Ossowski, prof. PG Inżynieria morska i brzegowa
15. dr hab. inż. Zbigniew Łubniewski, prof. PG Technologie kosmiczne i satelitarne
16. mgr Dorota Horowska CJO
17. dr Hanna Guze CM
18. mgr Kazimierz Rozwadowski CSA
19. mgr inż. Agnieszka Krysiak DK
20. mgr inż. Karolina Grygiel DK
21. mgr inż. Marta Jankowska CAS
23. mgr Barbara Urbańska CAS
25. mgr inż. Jolanta Wichorowska-Kwaśniewska CUI
26. mgr inż. Marek Joskowski CUI


Zakres odpowiedzialności dla Zespołu ds. katalogu ECTS

  1. Zespół odpowiedzialny jest za publikowanie informacji w katalogu ECTS o zatwierdzonych programach studiów oraz dbanie o prezentowanie tam aktualnych treści programowych, w tym anglojęzycznych
  2. Koordynator ds. katalogu ECTS:
  • współpracuje z koordynatorami ds. programów studiów oraz pracownikami dziekanatu w ramach właściwych kierunków studiów w zakresie prawidłowego przygotowania treści programowych, w tym definicji przedmiotów i kursów oraz właściwego ich publikowania w katalogu ECTS,
  • współpracuje z nauczycielami odpowiedzialnymi za opracowanie treści kart przedmiotów w zakresie wypełniania kart przedmiotów, 
  • współpracuje z przedstawicielami Wydziałowych Rad Studentów w zakresie poprawności publikowanych kart przedmiotów, 
  • weryfikuje treści kart przedmiotów w portalu Moja PG i decyduje o ich publikacji w katalogu ECTS,
  • odpowiada za przeprowadzenie cząstkowej weryfikacji efektów uczenia się na podstawie analizy treści kart przedmiotów, w tym zgodności kierunkowych efektów uczenia się w programie studiów oraz przekazanie wyników weryfikacji do komisji programowej w wyznaczonym przez komisję terminie.