Zespół ds. programów studiów i katalogu ECTS | Politechnika Gdańska

Treść strony

Zespół ds. programów studiów i katalogu ECTS

Rektor PG powołał na kadencję 2020-2024 Zespół ds. katalogu ECTS
Pismo okólne nr 52/2021 z 10 listopada 2021 r. 

Rektor PG wydał pismo okólne w sprawie połączenia Zespołu ds. programów studiów i Zespołu ds. katalogu ECTS w Zespół ds. programów studiów i katalogu ECTS.

PO 46-2023 połączenie zespołów programu studiów i katalogu ECTS.pdf (pdf, 179.10kB)

 

Skład Zespołu 


1. dr hab. inż. Damian Bocheński, prof. PG przewodniczący
2. dr inż. arch. Anna Wancław, doc. PG WA
3. dr hab. inż. Łukasz Ponikiewski, prof. PG WCh
4. dr hab. inż. Jerzy Pluciński, prof. PG WETI 
5. dr hab. inż. Jacek Skibicki, prof. PG WEiA
6. mgr inż. Urszula Goławska WFTiMS, Inżynieria materiałowa
7. dr inż. Marek Skowronek, prof. PG WILiŚ
8. dr hab. inż. Marek Galewski, prof. PG WIMiO
9. dr hab. inż. Andrzej Szuwarzyński, prof. PG WZiE
10. mgr Urszula Kamińska CJO
11. dr Hanna Guze CM
12. mgr Kazimierz Rozwadowski CSA
13. dr hab. inż. Jan Wajs, prof. PG Energetyka
14. dr hab. inż. Robert Janczewski, prof. PG Inżynieria danych
15. dr inż. Magdalena Mazur-Milecka Inżynieria biomedyczna
16. dr inż. Rafał Ossowski, prof. PG Inżynieria morska i brzegowa, Inżynieria odzysku surowców i energii
17. dr hab. inż. Zbigniew Łubniewski, prof. PG Technologie kosmiczne i satelitarne
18. mgr inż. Agnieszka Krysiak DK
19. mgr inż. Karolina Grygiel DK
20. mgr Barbara Urbańska CAS
21. mgr inż. Jolanta Wichorowska-Kwaśniewska CUI
22. mgr inż. Marek Joskowski CUI
 


Zakres odpowiedzialności dla Zespołu ds. programów studiów i katalogu ECTS

Zespół odpowiedzialny jest za opracowywanie uczelnianych zasad tworzenia, prowadzenia i likwidacji kierunków studiów oraz weryfikowanie i opiniowanie programów studiów dla Senackiej Komisji ds. Kształcenia pod względem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

 1. Koordynator ds. programów studiów i katalogu ECTS:
 • współpracuje z dziekanem oraz komisjami programowymi w sprawach dotyczących tworzenia i modyfikacji programów studiów,
 • nadzoruje prace nad przygotowaniem programów studiów w języku polskim oraz angielskim,
 • dba o zgodność przygotowanych programów studiów z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa,
 • jest odpowiedzialny za wprowadzanie programów studiów w portalu Moja PG oraz prawidłowość ich uzupełniania przedmiotami wprowadzanymi w czasie cyklu kształcenia (tj. wskazanie wymagalności prezentowania przedmiotu w ofercie kształcenia, uzupełnienie definicji tych przedmiotów o godziny pracy własnej studenta i konsultacji, przypisanie im właściwych efektów uczenia się i grupy zajęć),
 • jest odpowiedzialny za ustalenie oraz wprowadzenie danych w karcie przedmiotu dotyczących celu przedmiotu, treści przedmiotu oraz przedmiotowych efektów uczenia się,
 • współpracuje z nauczycielami odpowiedzialnymi za opracowanie treści kart przedmiotów w zakresie ich wypełniania,
 • współpracuje z właściwymi koordynatorami ds. poszczególnych programów studiów oraz z pracownikami dziekanatu w zakresie wprowadzania programów studiów do portalu Moja PG oraz w zakresie wypełniania kart przedmiotów,
 • weryfikuje treści kart przedmiotów w portalu Moja PG i decyduje o ich publikacji w katalogu ECTS,
 • odpowiada za przeprowadzenie cząstkowej weryfikacji efektów uczenia się na podstawie analizy matrycy opracowanej dla danego kierunku oraz przekazanie wyników weryfikacji do komisji programowej,
 • odpowiada za przeprowadzenie cząstkowej weryfikacji efektów uczenia się na podstawie analizy treści kart przedmiotów, w tym zgodności kierunkowych efektów uczenia się w programie studiów oraz przekazanie wyników weryfikacji do komisji programowej.