Studencki Dzień Jakości | Politechnika Gdańska

Treść strony

Studencki Dzień Jakości

VII Studencki Dzień Jakości

31 maja 2023 r. w godz.10:00-13:00 w sali 308 w Nowym ETI odbyła się kolejna edycja SDJ. Spotkanie skierowane było do całej społeczności akademickiej Politechniki Gdańskiej. W tym roku przede wszystkim skupiono się na 3 tematach:
-Regulamin oceniania
-Idealny kurs na eNauczaniu
-Czy warto stosować pracę w grupie?


Przez Komisję Ewaluacji i Rozwoju został przygotowany raport z całego wydarzenia, żeby wypracowane wnioski można było wykorzystać w przyszłości. Dodatkowo przed wydarzeniem zostały przeprowadzone warsztaty dla wszystkich studentów, pt. Wystąpienia publiczne. Prowadzącą warsztaty była dr hab. Joanna Mytnik, prof. uczelni, dyrektorka Centrum Nowoczesnej Edukacji.

VI Studencki Dzień Jakości

Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej w dniach 24-25 listopada 2022 r. zorganizował kolejną edycję wydarzenia Studencki Dzień Jakości, który w tym roku odbył się w AK PG Kwadratowa.

Jak co roku, studenci chcą rozmawiać o jakości kształcenia na PG oraz wspólnie z wykładowcami szukać propozycji rozwiązań. Tematem przewodnim VI edycji SDJ był blended-learning: jak połączyć obie formy zajęć (stacjonarnie i online) i utrzymać wysoką jakość procesu edukacyjnego. Nowością wprowadzoną w tym roku było case-study omawiające, jak można zwiększyć zainteresowanie zajęciami wykładowymi. Zespoły składały się ze studentów oraz nauczycieli akademickich.
 

V Studencki Dzień Jakości


Studencki Dzień Jakości w 2021 r. Przyszłość Kształcenia na Politechnice Gdańskiej – czerwiec 2021 r.(tym razem w formule hybrydowej) odbył się 8 czerwca 2021 r. 

Tematem przewodnim były spostrzeżenia i uwagi zawarte w studenckiej "Białej księdze jakości kształcenia", która była podsumowaniem projektu ,,Przyszłość kształcenia na PG'' stworzonego i zrealizowanego przez Komisję Dydaktyki i Jakości Kształcenia SSPG w 2019 r.

W harmonogramie wydarzenia znalazły się następujące tematy:

 1. Podsumowanie zmian wprowadzonych w kontekście Przyszłość Kształcenia na PG na przestrzeni minionych dwóch lat. 
 2. Nowe wymagania dla modelowych programów studiów.
 3. Możliwości związane z dalszym wykorzystywaniem rozwiązań wprowadzonych w okresie pandemii.
 4. Komunikacja na Uczelni - problemy i wyzwania.

2-dniowa debata "Przyszłość kształcenia na PG" – maj/czerwiec 2019 r.

Na przełomie maja i czerwca 2019 r. studenci PG zorganizowali cykl spotkań pt. "Przyszłość kształcenia na PG", w ramach których przeprowadzili liczne debaty otwarte, wnioskowali o zmiany w przyznawaniu stypendiów naukowych, o nagradzanie studentów za aktywną działalność organizacyjną, o zwiększenie budżetu dla organizacji studenckich, a także przyznanie większej samodzielności finansowej tych organizacji. Studenci poruszyli również temat polityki kadrowej na PG.


IV Studencki Dzień Jakości


IV Studencki Dzień Jakości odbył się 25.11.2016 r. w Akademickim Klubie PG Kwadratowa.
W programie znalazły się:

 • Debata nad jakością kształcenia na naszej Alma Mater;
 • Prezentacja Ankiety studenckiej dotyczącej Problemów Politechniki Gdańskiej;
 • Możliwości rozwoju dydaktyki naszej uczelni wyższej.

Odbyły się również szkolenia kierowane do studentów w panelach:

 • Ustawa PoSzW i jej zmiany;
 • Dydaktyka i Jakość Kształcenia na uczelniach wyższych;
 • Promocja z wykorzystaniem Social Media;
 • Tajniki pozyskiwania sponsorów czyli FR;
 • Motywacja oraz automotywacja;
 • Zarządzanie sobą w czasie.

III Studencki Dzień Jakości


Po raz trzeci SSPG zorganizował Studencki Dzień Jakości w 2015 r. Spotkanie odbyło się 25 listopada w Akademickim Klubie PG "Kwadratowa".
W programie znalazła się debata nad jakością kształcenia na PG, oparta na wynikach ankiety studenckiej oraz liczne szkolenia skierowane do studentów.


II Studencki Dzień Jakości


Drugi Studencki Dzień Jakości odbył się 2 grudnia 2015 r. w Audytorium Centrum Nauczania Matematyki PG. Inicjatorem przedsięwzięcia był Samorząd Studentów PG (SSPG).
Spotkanie stanowiło platformę wymiany poglądów i doświadczeń pomiędzy studentami a władzami uczelni. Na debatę zaproszeni również byli: Georgis Bogdanis, prezes zarządu firmy Microsystem oraz inż. Sebastian Stefański, były przewodniczący SSPG. Spotkanie otworzył prof. Kazimierz Jakubiuk, prorektor ds. rozwoju i jakości. 
Uczestnicy debaty rozmawiali o wymaganiach rynku pracy wobec absolwentów PG, uwarunkowaniach prawnych oraz różnych aspektach funkcjonowania Uczelni w kontekście poprawy jakości warunków kształcenia na PG.

SSPG zaplanował corocznie organizować Studencki Dzień Jakości. 


I Studencki Dzień Jakości


9 grudnia 2014 r. w godz. 11:00-17:00 w Auli w Gmachu Głównym PG odbyła się otwarta debata pt. „Studencki Dzień Jakości – studenci zmieniają PG”. Spotkanie skierowane było do całej społeczności akademickiej Politechniki Gdańskiej, a także członków samorządów studenckich trójmiejskich i ogólnopolskich uczelni.

Przyczynkiem do dyskusji były krótkie prelekcje, które wygłosili m.in.:

 • prof. dr hab. inż. Alicja Konczakowska, przewodnicząca Uczelnianej Komisji ds. Zapewniania Jakości Kształcenia na Politechnice Gdańskiej,
 • Agnieszka Marchlewska, była przewodnicząca komisji dydaktyki SSPG oraz studencka ekspertka Polskiej Komisji Akredytacyjnej,
 • Mateusz Mrozek, przewodniczący Parlamentu Studentów RP oraz przewodniczący komisji dydaktyki i jakości kształcenia w PSRP.