Historia powstania | Politechnika Gdańska

Treść strony

Historia powstania

Politechnika Wielu Pokoleń powstała w 2019 roku dzięki realizacji projektu Politechnika Wielu Pokoleń, dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych w 2 pierwszych latach działania objęliśmy wsparciem 1930 uczestników w wieku od 2 do 84 lat, przekraczając pierwotnie założoną w projekcie liczbę 1500 osób.

Celem projektu Politechnika Wielu Pokoleń jest nabycie i podniesienie przez niestandardowe grupy odbiorców tj. dzieci, młodzież szkolną, dorosłych oraz seniorów kompetencji samoorganizacyjnych, interpersonalnych, kognitywnych, technicznych i zawodowych.

Politechnika Gdańska realizowała projekt wraz z Gminą Miasta Gdańska – Hevelianum oraz Kaszubskim Uniwersytetem Ludowym w latach 2019-2021.

Wartość projektu: 2 308 635, 53 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:  1 945 718,02 PLN