Przejdź do treści

Zapisy | Politechnika Gdańska

UWAGA: W związku z sytuacją epidemiologiczną zapisy na zajęcia zostały wstrzymane do odwołania w marcu 2020 r.

Część zajęć zostanie uruchomiana od lutego 2021 r. w systemie zdalnym.

O szczegółowych terminach rekrutacji oraz wznowienia zajęć będziemy informowaćAktualnościach.

Ważne informacje dla osób zainteresowanych uczestnictwem


  • Zajęcia PWP prowadzone są w cyklu semestralnym – zimowym i letnim, pokrywającym się z organizacją roku akademickiego na Politechnice Gdańskiej.
  • Zapisy obywają się na poszczególne przedmioty, w różnych terminach, za pomocą formularza elektronicznego, uruchomianego przy opisie konkretnego przedmiotu.
  • O przyjęciu na przedmiot decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Osoby które otrzymały informację mailową o przyjęciu na przedmiot przedkładają dokumenty rekrutacyjne (znajdujące się pod linkiem w ramce na szarym tle).
  • W związku z sytuacją epidemiologiczną dokumenty rekrutacyjne można przedkładać wyłącznie za pomocą platformy ePUAP lub poczty tradycyjnej. Nie ma możliwości osobistego przedkładania  dokumentów.
  • Dokumenty rekrutacyjne można przedłożyć w wersji elektronicznej za pomocą platformy ePUAP na skrzynkę pod adresem: /politechnikagdanska/SkrytkaESP W tytule korespondencji należy wpisać "dokumenty rekrutacyjne PWP". Dokumenty złożone przez ePUAP nie wymagają złożenia podpisu, ich przesłanie jest jednoznaczne ze złożeniem na nich podpisu przez właściciela konta na ePuap. Do złożenia dokumentów nie można wykorzystać konta, którego właścicielem nie jest rekrutowany uczestnik zajęć, za wyjątkiem rodzica/ prawnego opiekuna dziecka, który składa dokumenty w imieniu dziecka.
  • Dokumenty przedkładane pocztą tradycyjną (wydrukowane w kolorze, z kompletem wymaganych podpisów) należy wysłać na adres: Politechnika Gdańska. Biuro Politechniki Otwartej, ul. G. Narutowicza 11/12; 80-233.
  • Zasady zapisów i uczestnictwa zostały ujęte w Regulaminie Politechniki Wielu Pokoleń 

Regulamin 


Regulamin PWP określa m.in. zasady rekrutacji i uczestnictwa w zajęciach. Polecamy kandydatom zapoznanie się z jego treścią (wersja z dnia 29.12.2020 r.):
Przejdź do Regulaminu

Dokumenty rekrutacyjne


Osoby zakwalifikowane zobowiązane są dostarczyć do Biura Politechniki Wielu Pokoleń podpisane dokumenty. Można je pobrać w zakładce Dokumenty rekrutacyjne: 

Przejdź do strony Dokumenty rekrutacyjne

FAQ - najczęściej zadawane pytania


Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące zapisów, uczestnictwa i organizacji zajęć PWP zamieszczone są na stronie FAQ: 

Przejdź do FAQ