Dyżury komisji socjalnej | Politechnika Gdańska

Treść strony

Dyżury komisji socjalnej

Dyżury Komisji Stypendialnej w tygodniu 08-18.10.2021

Na konkretną godzinę konsultacji można umawiać się telefonicznie podczas dyżurów telefonicznych w godz. 13:30 - 15:00.

tel.: 58 348 67 22 (oprócz środy)
 

Dzień tygodnia Godziny dyżuru w p. 204 w Bratniaku
poniedziałek 9:00 - 13:00
wtorek 9:00 - 13:00
środa 9:00 - 13:00
czwartek 9:00 - 13:00
piątek 9:00 - 13:00

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną dyżury mogą ulec zmianie ze skutkiem natychmiastowym!


Mając na uwadze obowiązujący stan epidemii oraz bezpieczeństwo studentów i pracowników Uczelni, aby uniknąć źródeł rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, należy przestrzegać zasad związanych z bezpieczeństwem sanitarnym i epidemiologicznym:

  1. W całym budynku Bratniak jest obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz zachowania dystansu.
  2. Interesanci przyjmowani są pojedynczo.
  3. Prosimy o nie przychodzenie z osobami postronnymi.
  4. Zalecamy składanie wniosków poprzez skrzynki podawcze, Pocztą Polską, ePUAP (ePUAP dotyczy wyłącznie wniosków o stypendium rektora oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych).