Wzory wniosków | Politechnika Gdańska

Treść strony

Wzory wniosków

Regulamin i załączniki

Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest tutaj.
 

Od roku akademickiego 2017/2018 wnioski (z wyjątkiem wniosków o stypendium dla najlepszych doktorantów) należy generować za pośrednictwem portalu MojaPG.
 

Składanie kopii dokumentów:

Istnieje możliwość składania kopii dokumentów, jednak muszą być one potwierdzone z oryginałem. Potwierdzić zgodność z oryginałem można w trakcie składania wniosku, przedstawiając oryginał i kopię dokumentu.