Samorząd Doktorantów | Politechnika Gdańska

Treść strony

Samorząd Doktorantów

Aktualności

 • 2022-09-26

  Wybory uzupełniające do Rady Mieszkańców 2022 / By-elections to the Resident Council 2022

  [PL] Z powodu problemów technicznych głosowanie w wyborach uzupełniających do Rady Mieszkańców nie odbyło się dnia 26.09.2022.  O nowym terminie wyborów poinformujemy wkrótce.   [EN] Due to technical problems, voting in the by-elections to the Resident Council did not take place on September 26, 2022. We will inform you about the new date soon.  

 • 2022-09-12

  Wybory uzupełniające do Rady Mieszkańców 2022 / By-elections to the Resident Council 2022

  [PL] Komisja Rewizyjno-Wyborcza Samorządu Doktorantów PG serdecznie zaprasza Mieszkańców Domu Studenckiego nr 12 do udziału w wyborach uzupełniających do Rady Mieszkańców DS12. Kandydaci mogą zgłaszać się mailowo na adres maria.ferlin@pg.edu.pl od 12.09.2022r. do 16.09.2022r. do godziny 23:59. Wiadomości muszą być wysłane z konta w domenie @pg.edu.pl lub...

 • 2022-06-30

  WYNIKI - Dofinansowanie do wydarzeń naukowych (2. edycja) / RESULTS - Co-financing of scientific events (2nd edition)

  [PL] Poniżej znajduje się lista osób, które otrzymały dofinansowanie do wydarzeń naukowych. WYNIKI   WAŻNE - Instrukcja rozliczenia dofinansowania Opcja 1. Faktura musi być wystawiona na politechnikę, inaczej środki nie zostaną zwrócone. Dane do faktury: Politechnika Gdańska ul. Gabriela Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk NIP: 584 020 35 93 Opcja 2....

 • 2022-06-21

  Wyniki akcji lato / Results of action summer

  [PL] Poniżej znajduje się plik z wynikami akcji lato. [EN] The file with results of the action summer is attached below. Wyniki / Results

 • 2022-06-01

  Dofinansowanie do wydarzeń naukowych (2. edycja) / Co-financing of scientific events (2nd edition)

  [PL] Szanowni Doktoranci, rusza kolejny nabór wniosków na dofinansowania do wydarzeń naukowych. Zachęcamy do zapoznania się z uaktualnioną wersją regulaminu, który można znaleźć tutaj. Wnioski poprzez formularz Google dostępny tutaj należy składać do 14 czerwca 2022 r. do północy. WAŻNE! Dofinansowanie obejmuje WYŁĄCZNIE opłatę za udział w...

 • 2022-05-13

  Zarządzenie Rektora ws. świadczeń dla studentów (akademiki) / Ordinance of the Rector on social benefits for students (dormitories)

  [PL] W załączonym poniżej pliku znajduje się zarządzenie Rektora nr 36/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie świadczeń dla studentów Politechniki Gdańskiej. LINK [EN] In the file attached below there is the Rector's ordinance No. 36/2022 on introducing changes to the Regulations of social benefits for students of the Gdańsk University of Technology. LINK

 • 2022-05-13

  Terminarz przyznawania miejsc w domach studenckich / Schedule of granting places in dormitories

  [PL] W poniżej załączonym pliku znajduje się terminarz przyznawania miejsc w domach studenckich oraz inne związane z nim ważne informacje. LINK [EN] The attached file below contains the of granting places in dormitories and other important information related to it. LINK

 • 2022-04-14

  WYNIKI - Dofinansowanie do wydarzeń naukowych / RESULTS - Co-financing of scientific events

  [PL] Poniżej znajduje się lista rankingowa osób aplikujących o dofinansowanie do wydarzeń naukowych. WYNIKI W ciągu najbliższych dni roześlemy e-maile z informacją, jak rozliczyć przyznane środki. [EN] Below is a ranking list of people applying for co-financing of scientific events. RESULTS In the next few days you will receive an e-mail with the information how...

 • 2022-04-01

  Dofinansowanie do wydarzeń naukowych WYDŁUŻENIE TERMINU / Co-financing of scientific events PROLONGATION OF THE DEADLINE

  [PL] Szanowni Doktoranci, termin naboru wniosków o dofinansowanie udziału w wydarzeniach naukowych został przedłużony do 8 kwietnia 2022 r. Wyniki zostaną ogłoszone niedługo po tej dacie. [EN] Dear PhD Students, the deadline for the call for applications for grants for participation in scientific events has been extended to April 8th 2022. The results will be...

 • 2022-03-09

  Dofinansowanie do wydarzeń naukowych / Co-financing of scientific events

  [PL] Dofinansowanie udziału w wydarzeniach naukowych – rozpoczęcie nowej edycji Szanowni Doktoranci, rusza nabór wniosków na dofinansowania. W związku z licznymi prośbami z Waszej strony, jako Samorząd Doktorantów PG, rozszerzyliśmy zapisy regulaminu i od tej edycji można ubiegać się nie tylko o dofinansowanie udziału w konferencji, ale również w innych wydarzeniach...

 • 2022-01-26

  Wyniki wyborów uzup. do Rady Mieszkańców 2022 / Results of the By-elections to the Resident Council 2022

  The elections to the Resident Council of Dormitory No. 12 were conducted in online form on 25th January 2022. One candidate has come forward: Przemysław Gnatowski. There were 25 votes for and 4 against. Therefore, we inform that Przemysław Gnatowski became a member of the Resident Council of Dormitory No. 12. The Audit and Election Committee

 • 2022-01-26

  Wyniki wyborów uzup. do URD 2022 / Results of the By-Elections to the DSC 2022

  The elections to the Doctoral Students Council were supposed to be conducted on 25th January 2022. No candidates have come forward. Therefore, we inform that the election were not held. The Audit and Election Committee  

 • 2022-01-14

  Wybory do Rady Mieszkańców 2022 - Przedłużenie czasu na zgłoszenie

  Komisja Rewizyjno-Wyborcza Samorządu Doktorantów PG informuje o przedłużeniu czasu na wysyłanie zgłoszeń z kandydaturą do Rady Mieszkańców DS12. Kandydaci mogą zgłaszać się mailowo na adres sdpg@pg.edu.pl do 14.01.2022r. do godziny 23:59. Wiadomości muszą być wysłane z konta w domenie @pg.edu.pl lub @student.pg.edu.pl w przeciwnym wypadku zgłoszenie nie zostanie...

 • 2022-01-06

  Wybory uzupełniające do Rady Mieszkańców 2022 / By-elections to the Resident Council 2022

  [PL] Komisja Rewizyjno-Wyborcza Samorządu Doktorantów PG serdecznie zaprasza Mieszkańców Domu Studenckiego nr 12 do udziału w wyborach uzupełniających do Rady Mieszkańców DS12. Kandydaci mogą zgłaszać się mailowo na adres sdpg@pg.edu.pl od 10.01.2022r. do 12.01.2022r. do godziny 23:59. Wiadomości muszą być wysłane z konta w domenie @pg.edu.pl lub @student.pg.edu.pl w...

 • 2022-01-06

  Wybory uzupełniające do Samorządu Doktorantów 2022 / By-elections to the Doctoral Student Council 2022

  [PL] Komisja Rewizyjno-Wyborcza Samorządu Doktorantów PG serdecznie zaprasza Doktorantów z 7 Okręgu Wyborczego - Studium doktoranckie Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa (1 mandat do obsadzenia) do udziału w wyborach uzupełniających do Uczelnianej Rady Doktorantów w kadencji 2021/2022. Kandydaci mogą zgłaszać się mailowo na adres sdpg@pg.edu.pl od 10.01.2022r. do...

 • 2021-11-05

  Wybory uzupełniające do Samorządu Doktorantów 2021 / By-elections to the Doctoral Student Council 2021

  [PL] W wyborach uzupełniających do Uczelnianej Rady Doktorantów kandydaci nie zgłosili się. Głosowanie nie zostanie przeprowadzone. [EN]  No candidates applied in the by-election to the Doctoral Students’ Council. The voting will not take place.

 • 2021-11-02

  Wyniki wyborów do URD 2021 / Results of the Elections to the DSC 2021

  [PL] Protokół z wyborów do Uczelnianej Rady Doktorantów jest dostępny tutaj: link. Wybory uzupełniające odbędą się 8.11.2021 w formie online w godzinach od 6:00 do 14:00. Kandydaci na nieobsadzone mandaty mogą zgłaszać swoje kandydatury, wysyłając uzupełnioną kartę zgłoszeń (link) na adres sdpg@pg.edu.pl, podając imię, nazwisko oraz okręg, z którego kandydują....

 • 2021-10-19

  Wybory do Uczelnianej Rady Doktorantów 2021 / Elections to the Doctoral Student Council 2021

  [PL] Komisja Rewizyjno-Wyborcza Samorządu Doktorantów PG informuje, że z przyczyn technicznych zgłaszanie kandydatów przez system informatyczny zostało anulowane. Zapraszamy doktorantów do zgłaszania swojej kandydatury w wyborach do Uczelnianej Rady Doktorantów PG 2021-2022. Kandydaci mogą zgłaszać się mailowo na adres sdpg@pg.edu.pl od wtorku 19.10.2021r. do czwartku...

 • 2021-10-18

  V etap przydzielania miejsc w akademiku / Rooms in dormitories

  [PL] Informujemy, iż na kontach w MojaPG zostały opublikowane wyniki rozdziału miejsc w DS w V etapie. Przyczyna odmowy - brak wolnych miejsc. [EN] We would like to inform that results of 5th stage of room applications can be checked in your MojaPG accounts. Reason for refusal - no vacancies.

 • 2021-07-07

  III edycja dofinansowań do konferencji 2021

  [PL] Do 22 lipca można zgłaszać się do kolejnej edycji dofinansowań do konferencji. Zgłaszać się można od 8 lipca przez formularz dostępny tutaj. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 23 lipca. Regulamin dofinansowań można znaleźć tutaj. Ze względu na stan epidemii można składać wnioski dotyczące wszystkich konferencji w tym roku. Także tych, które odbyły się...

 • 2021-06-27

  Wyniki przydziału miejsc w DS12 (I etap)

  Wyniki przydziału miejsc są dostępne >tutaj<. Proszę zapoznać się z informacjami na końcu dokumentu. Do 31.07.2021 r. należny opłacić kaucję gwarancyjną. Niewpłacenie kaucji jest jednoznaczne z rezygnacją z przyznanego miejsca w Domu Studenckim (osoby, które mają już opłaconą kaucję, nie muszą robić tego ponownie). Kaucja musi być wpłacona na indywidualny numer...

 • 2021-06-27

  Wybory uzupełniające do Samorządu Doktorantów 2021

  [PL] W wyborach uzupełniających kandydaci nie zgłosili się. Głosowanie nie zostanie przeprowadzone. [EN] No candidates applied in the by-election. The voting will not take place.

 • 2021-06-27

  Wybory uzupełniające do Samorządu Doktorantów 2021

  [PL] Komisja Rewizyjno-Wyborcza Samorządu Doktorantów PG zaprasza wszystkich doktorantów Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej do zgłaszania swojej kandydatury w wyborach uzupełniających do Samorządu Doktorantów. Kandydaci mogą zgłaszać się do 24.06.2021 r. do godziny 23:59. Akcja wyborcza odbędzie się w dniu 01.07.2021 r. w formie zdalnej za pomocą uczelnianej platformy...

 • 2021-06-27

  Wybory do Uczelnianej Rady Doktorantów 2020 - wyniki

  [PL] Protokół głosowania (link) W wyborach uzupełniających kandydaci nie zgłosili się. Głosowanie nie zostanie przeprowadzone. [EN] The protocol of voting (link) The candidates did not apply in the by-election. The vote will not take place.

 • 2021-06-27

  Miejsca w DS 12 na rok akademicki 2021/2022

  Wnioski o przyznanie miejsca w Domu Studenckim nr 12 na rok akademicki 2021/2022 należy składać wyłącznie (nie przynosimy papierowej wersji wniosku do komisji) poprzez elektroniczny formularz dostępny na indywidualnym koncie doktoranta w portalu MojaPG w module Stypendia. Terminy I etap: 24.05-6.06.2021 r. – składanie podań o przyznanie miejsc w DS 11.06.2021 r. – wyniki...

 • 2021-06-27

  Miejsca w Domu Studenckim nr 12 w trakcie wakacji

  Wszyscy mieszkańcy, którzy otrzymali miejsce w Domu Studenckim nr 12 Politechniki Gdańskiej na rok akademicki 2020/2021, tj. do 27 czerwca 2021 r., zachowują prawo do zamieszkania w DS 12 w okresie wakacji, tj. do 30 września 2021 r., bez składania dodatkowych wniosków. Osoby niemieszkające w DS12 w roku 2020/2021 mogą wnioskować o przyznanie pokoju w DS12 na okres wakacyjny,...

 • 2021-06-27

  II edycja dofinansowań do konferencji 2021 - wyniki

   [PL] Wszystkie złożone wnioski otrzymały dofinansowanie. [EN] All applications have been granted co-funding.

 • 2021-06-27

  II edycja dofinansowań do konferencji 2021

  [PL] Do 12 maja można zgłaszać się do kolejnej edycji dofinansowań do konferencji. Zgłaszać można się przez formularz dostępny tutaj. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 13 maja. Ze względu na dużą liczbę zgłoszeń, ogłoszenie wyników nastąpi 18 maja. Regulamin dofinansowań można znaleźć tutaj. Ze względu na stan epidemii można składać wnioski dotyczące...

 • 2021-06-27

  I edycja dofinansowań do konferencji 2021 - wyniki

  [PL] Wszystkie złożone wnioski otrzymały dofinansowanie. [EN] All applications have been granted co-funding.

 • 2021-06-27

  I edycja dofinansowań do konferencji 2021

  [PL] Do 24 marca można zgłaszać się do kolejnej edycji dofinansowań do konferencji. Zgłaszać można się przez formularz dostępny tutaj. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 29 marca. Regulamin dofinansowań można znaleźć tutaj. Ze względu na stan epidemii można składać wnioski dotyczące wszystkich konferencji w tym roku. Także tych, które odbyły się wcześniej niż...

 • 2021-06-27

  Newsletter Krajowej Reprezentacji Doktorantów

  Drodzy doktoranci! Zachęcamy do zapoznania się ze styczniowym wydaniem Newslettera Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

 • 2021-06-27

  Przedstawiciele doktorantów w radach dziedzin i dyscyplin

  W nowym Statucie Politechniki Gdańskiej, obowiązującym od 1 października 2020 r., doktoranci otrzymali możliwość delegowania przedstawicieli z głosem doradczym do rad dziedzin i dyscyplin naukowych. Osoby, które chcą reprezentować doktorantów w radzie swojej dyscypliny albo dziedziny, mogą zgłosić się, wysyłając e-mail na adres sdpg@pg.edu.pl. Utworzone zostały rady...

 • 2021-06-27

  Rada mieszkańców DS12 [aktualizacja]

  Wyniki / Results:     Aleksandra Laska - 11     Damian Koszelow - 8     Patryk Błaszczak - 7 [PL] Wszyscy kandydaci zostali członkami RM. [EN] All candiadtes become members of the Council. [PL] Doktoranci i doktorantki mieszkający w Domu Studenckim nr 12 wybiorą radę mieszkańców. Informacja o wyborach jest dostępna tutaj. Wybory odbędą się 26.11.2020, zgodnie...

 • 2021-06-27

  Świadczenia z funduszu stypendialnego - progi i kwoty

  Ustalone przez Prorektora warunki przyznawania świadczeń. Stypendium socjalne: dochód uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego - 1050 PLN podstawa naliczenia stypendium socjalnego - 1550 PLN kwota minimalna stypendium - 500 PLN kwota maksymalna stypendium socjalnego (ze zwiększeniem) - 1937 PLN maksymalna kwota zwiększenia stypendium socjalnego - 1000 PLN...

 • 2021-06-27

  Wybory do Uczelnianej Rady Doktorantów 2020

  [PL] Wybory do Uczelnianej Rady Doktorantów odbędą się w poniedziałek 16 listopada. Głosowanie w wyborach będzie zdalne. Kandydaci mogą zgłaszać się do 11 listopada. Szczegółowe informacje zostały umieszczone na stronie https://pg.edu.pl/sd/o-samorzadzie/wybory, na której będą też umieszczane kolejne informacje. [EN] Elections to the Doctoral Students’ Council be...

 • 2021-06-27

  Wnioskowanie o stypendium Rektora

  [PL] Wnioski o stypendium rektora można składać do 19 października. Postępowania prowadzi Komisja Stypendialna. Informacje dotyczące składania wniosków są dostępne na stronie komisji (link). Wszystkie pytania należy kierować do Komisji, na adres komisja.stypendialna@pg.edu.pl. Regulamin dostępny jest tutaj (link). [EN] Applications for the rector's scholarship can be...

 • 2021-06-27

  Nowy Regulamin świadczeń

  Został wydany Regulamin świadczeń obowiązujących w roku 2020/2021. Dla doktorantów najważniejsze zmiany dotyczą przyznawania punktów za osiągnięcia. Regulamin dostępny jest tutaj.

 • 2021-06-27

  IV edycja dofinansowań do konferencji 2020

  [PL] Do 3 października można zgłaszać się do kolejnej edycji dofinansowań do konferencji. Zgłaszać można się przez formularz dostępny tutaj. W 2020 r. zmieniła się maksymalna kwota dofinansowania i zasady rozliczania dofinansowań. Szczegóły w Regulaminie. Ze względu na stan epidemii można składać wnioski dotyczące wszystkich konferencji w tym roku. Także tych, które...

 • 2021-06-27

  Zmiany w przyznawaniu stypendiów

  Rektor wprowadził zmiany do Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich i projakościowych na studiach doktoranckich. Najważniejsze zmiany dotyczą: oceny osiągnięć na podstawie nowych list czasopism i wydawnictw, określenia terminu składania wniosków, wydania decyzji i wypłaty stypendiów, uznawania referatów przyjętych na konferencje, a nie wygłoszonych (zmiana...

 • 2021-06-27

  III edycja dofinansowań do konferencji 2020

  [PL] Do 26 lipca można zgłaszać się do kolejnej edycji dofinansowań do konferencji. Zgłaszać można się przez formularz dostępny tutaj. W 2020 r. zmieniła się maksymalna kwota dofinansowania i zasady rozliczania dofinansowań. Szczegóły w Regulaminie. Ze względu na stan epidemii można składać wnioski dotyczące wszystkich konferencji w tym roku. Także tych, które...

 • 2021-06-27

  Wyniki Akcji Lato - DS12

  Poniżej lista osób, które otrzymały miejsca w DS12 na wakacje wraz z przydzielonymi pokojami. Osoby, które otrzymały miejsca na rok akademicki 2019/2020 mają prawo do zamieszkania w DS do końca września. Doktorant Pokój Patryk B. 112b Justyna...

 • 2021-06-27

  Akademik dla doktorantów / Dormitory for doctoral students

  [PL] Są już szczegóły dotyczące miejsc w DS12 dla doktorantów. Wprowadzone zostało zarządzenie zmieniające zasady przyznawania miejsc oraz pojawił się komunikat z terminami. Doktoranci, którzy obecnie mieszkają w DS12, mają prawo do zamieszkania do końca września. Pozostali doktoranci mogą składać wnioski o miejsce na wakacje od 12 do 16 czerwca. Zdjęcie lub skan...

 • 2021-06-27

  II edycja dofinansowań do konferencji 2020

  [PL] Do 24 lutego można zgłaszać się do kolejnej edycji dofinansowań do konferencji. Zgłaszać można się przez formularz dostępny tutaj. W 2020 r. zmieniła się maksymalna kwota dofinansowania i zasady rozliczania dofinansowań. Szczegóły w Regulaminie. Ze względu na stan epidemii można składać wnioski dotyczące wszystkich konferencji w tym roku. Także tych, które...

 • 2021-06-27

  Ułatwienia i zmiany związane z pandemią (przewody doktorskie, akademik i nie tylko)

  [PL] W związku z obawami i wątpliwościami doktorantów wyjaśniamy: Termin umorzenia niezakończonych przewodów doktorskich został przesunięty o rok, na 31 grudnia 2022 r. Od 18 kwietnia istnieje w prawie możliwość prowadzenia obron i innych potrzebnych procedur na odległość. Rady dyscyplin i dziedzin powinny wiedzieć o tej możliwości i w razie konieczności korzystać...

 • 2021-06-27

  Dormitory DS12 for summer holydays and for next academic year 2019/2020

  Information about applying for a dormitory for doctoral students Allocation for the academic year 2019/2020 If applying for DS12 for the next academic year, attachment no. 4 of regulations of dormitories of the Gdańsk University of Technology (Regulamin Domów Studenckich Politechniki Gdańskiej) should be submitted to Commission for Social Affairs. Stage I 13.05.2019 –...

 • 2021-06-27

  Wsparcie organizacji wydarzeń naukowych

  Samorząd doktorantów przeznaczył w tym roku środki na wsparcie organizacji wydarzeń naukowych (konferencje, szkoły, konkursy). Wydarzenia powinny być organizowane przez doktorantów PG w ramach działalności Uczelni. Zainteresowanych organizatorów zapraszamy do wysyłania zgłoszeń na sdpg@pg.edu.pl. Poza podstawowymi informacjami dotyczącymi wydarzenia należy wykazać wkład...

 • 2021-06-27

  I edycja dofinansowań do konferencji 2020 - wyniki

  [PL] Wszystkie złożone wnioski otrzymały dofinansowanie. Zgodnie z Regulaminem, kwoty dofinansowania do konferencji krajowych ograniczono do 500 PLN. [EN] All applications have been granted co-funding. According to the Regulations, in case of national conferences, founding amonuts have been limited to 500 PLN.

 • 2021-06-27

  I edycja dofinansowań do konferencji 2020

  [PL] Do 24 lutego 2020 r. można zgłaszać się do kolejnej edycji dofinansowań do konferencji. Zgłaszać można się przez formularz dostępny tutaj. Zmieniła się maksymalna kwota dofinansowania i zasady rozliczania dofinansowań. Szczegóły w Regulaminie. [EN] Until February 24, you can apply for the next edition of funding for the conference. Applications should be...

 • 2021-06-27

  Wybory do Kolegium Elektorów - wyniki

  [PL] Wyniki wyborów przedstawiciela doktorantów w UKE: mgr inż. Aleksander Mroziński: 3 mgr inż. Szymon Zaporowski: 14 Elektorem został Szymon Zaporowski. [EN] Results of the election od doctoral students representative to the Colledge if Electors: mgr inż. Aleksander Mroziński: 3 mgr inż. Szymon Zaporowski: 14  Szymon Zaporowski became the...

 • 2021-06-27

  Wybory uzupełniające do URD 2019 - WETI

  Wybory uzupełniające przedstawiciela studium doktoranckiego WETI odbędą się 9 grudnia. Szczegóły w załączonym pliku.

 • 2021-06-27

  Jaskółki przedsiębiorczości 2019

  Zapraszamy studentów oraz doktorantów Politechniki Gdańskiej do zgłaszania swoich innowacyjnych i niekonwencjonalnych pomysłów na biznes w grupach (maks. do 6 osób) bądź indywidualnie. Spośród nadesłanych zgłoszeń do etapu finałowego zostanie wybranych 6-10 najlepszych projektów. Przy ocenie brane będą pod uwagę następujące kryteria: innowacyjność, strategia...

 • 2021-06-27

  Kultura z SDPG

  Drodzy doktoranci! Nowy rok akademicki rozpoczęty, ale mamy na uwadze fakt, że przecież nie samą nauką człowiek żyje. W związku z tym przygotowaliśmy dla was 4 wydarzenia, w których możecie wziąć udział. Wszystkie eventy są darmowe. Zapraszamy do wysyłania zgłoszeń na adres mailowy: sdpg@pg.edu.pl. Jest to wydarzenie skierowane wyłącznie do doktorantów Politechniki...

 • 2021-06-27

  Wybory uzupełniające do URD 2019

  W podstawowym terminie wyborów obsadzono wszystkie miejsca w radzie na wydziałach EiA i Mechanicznym. W pozostałych jednostkach odbędą się wybory uzupełniające. Głosowanie zaplanowane jest na 30 października. Szczegóły w załączonym pliku.

 • 2021-06-27

  Wybory do Uczelnianej Rady Doktorantów 2019 - wyniki

  W załączniku protokół wyborów do URD z 21.10.2019. Wyniki wyborów do URD 2019

 • 2021-06-27

  Wybory do Uczelnianej Rady Doktorantów 2019

  Wybory do URD zostały ogłoszone na poniedziałek 21 października 2019. Więcej informacji w załączonym pliku.

 • 2021-06-27

  III edycja dofinansowań do konferencji 2019 - wyniki

  Dzięki pozyskaniu dodatkowych środków wszystkie wnioski zostały zaakceptowane. Lista znajduje się tutaj.

 • 2021-06-27

  Stypendia z funduszu stypendialnego

  Aktualne informacje dotyczące świadczeń z funduszu stypendialnego, w tym nowy Regulamin, można znaleźć na stronach Działu Spraw Studenckich oraz Komisji Stypendialnej (terminy dyżurów). Wszystkie wnioski, także o stypendium Rektora, generowane są w systemie MojaPG. Do pobierania stypendiów z funduszu uprawnieni są tylko doktoranci kształcący się na studiach doktoranckich....

 • 2021-06-27

  Shesnnovation Academy fundacji Perspektywy

  SHESNNOVATION to unikatowy program skierowany do przedsiębiorczych studentek, doktorantek i absolwentek kierunków technicznych i ścisłych (szczególnie, ale nie tylko), gdzie pasja do technologii spotyka się z biznesowym „know-how”. To pierwszy i jedyny taki program w Polsce. To cykl spotkań, warsztatów i seminariów, spotkań z mentorami i ekspertami, którego efektem będzie...

 • 2021-06-27

  Język niemiecki dla doktorantów

  Kontynuujemy kurs języka niemieckiego, który odbył się w poprzednim semestrze. Zapraszamy także nowych uczestników, którzy przed zapisaniem się powinni wykonać test poziomujący dostępny na platformie eNauczanie. W semestrze planowanych jest 30 godzin zajęć, prowadzonych w Centrum Języków Obcych. Tak jak w poprzednim semestrze uczestnicy pokrywają część kosztów - 90...

 • 2021-06-27

  III edycja dofinansowań do konferencji 2019

  [PL] Do 6 października można wysyłać zgłoszenia w kolejnej edycji programu dofinansowań do konferencji. Dofinansowanie może być przeznaczone na opłatę konferencyjną. Maksymalna kwota to 500 PLN dla konferencji krajowej i 1500 dla międzynarodowej. Konferencje powinny odbyć się w 2019 roku. Środki będą pochodzić z dofinansowań, które zostały przyznane i niewykorzystane...

 • 2021-06-27

  Stypendia na rok 2019/2020

  Na stronie Działu Spraw Naukowych pojawiły się harmonogramy i informacje dotyczące przyznawania stypendiów doktoranckich i projakościowych: Stypendia doktoranckie Stypendia projakościowe Ponieważ lista czasopism 2019 została opublikowana dopiero w lipcu, czasopisma będą punktowane zgodnie ze "starą" listą. Ta sama zasada będzie dotyczyła stypendium rektora dla...

 • 2021-06-27

  "Wiedźmin" w Teatrze muzycznym

  Drodzy doktoranci! Zapraszamy na wspólne wyjście na "Wiedźmina". Dzięki waszej aktywności w ankiecie mogliśmy podjąć decyzję w sprawie rezerwacji seansu. Przypomnijmy - spektakl odbędzie się 13.10.2019 o godzinie 17:00 w Teatrze Muzycznym im. Danuty Baduszkowej w Gdyni. Od dzisiaj do 13.09 pod adresem mailowym kssd@pg.edu.pl przyjmujemy zgłoszenia rezerwacji miejsc od...

 • 2021-06-27

  Jean Monnet Symposium

  Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej w latach 2016 - 2019 jest gospodarzem Jean Monnet Chair. Do tej pory w ramach projektu Jean Monnet Chair prowadzone były zajęcia dla studentów w tematyce Unii Europejskiej, organizowano otwarte wykłady i praktyczne warsztaty. W tym roku głównym wydarzeniem będzie Jean Monnet Sympozjum, które odbędzie się w dniach 24-25 czerwca...

 • 2021-06-27

  Wybory uzupełniające 2019 - wyniki

  Do Rady Wydziału FTiMS został wybrany Wojciech Korzeniewski. Do Rady Wydziału Mechanicznego został wybrany Marcin Wekwejt. Do Uczelnianej Rady Doktorantów został wybrany Mariusz Furmanek.

 • 2021-06-27

  Wybory uzupełniające 2019

  W poniedziałek 27 maja 2019 r. odbędą się wybory uzupełniające na wydziałach Chemicznym, Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej oraz Mechanicznym. Więcej informacji w załączonym pliku.

 • 2021-06-27

  II edycja dofinansowań do konferencji 2019 - wyniki

  [PL] Publikujemy listę rankingową drugiej edycji dofinansowań do konferencji (poniżej). [EN] The rank list of the 2nd edition of the co-founding programme is atteched below. Lista rankingowa

 • 2021-06-27

  III Doktorancki Rajd Rowerowy

  Zapraszamy na III Doktorancki Rajd Rowerowy. Trasa przebiegać będzie przez krajobraz Pomorza. Po drodze zwiedzanie i oglądanie lokalnych zabytków. Termin: 8-9 czerwca. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy do 15 maja: https://forms.gle/rfCjwwSh65eujnvB9

 • 2021-06-27

  Konferencja GUT Day for AI

  Szanowni Państwo, w imieniu politechnicznego klubu Zatoka Sztucznej Inteligencji - AI Bay (http://aibay.ai/) zapraszamy serdecznie na konferencję GUT Day for AI, która odbędzie się na Politechnice Gdańskiej dnia 14 maja 2019 r. Konferencja ma na celu promocję zagadnień z zakresu sztucznej inteligencji. W czasie jednodniowego spotkania uczestnicy będą mogli zapoznać się z...

 • 2021-06-27

  II edycja dofinansowań do konferencji 2019 - wstępna lista rankingowa

  [PL] Publikujemy wstępną listę rankingową drugiej edycji dofinansowań do konferencji. Odwołania można wysyłać na sdpg@pg.edu.pl do 8 maja. [EN] A preliminary ranking list of the second edition of conference funding is attached below. You can send appeals to sdpg@pg.edu.pl until May 8.

 • 2021-06-27

  II edycja dofinansowań do konferencji 2019

  [PL] Do 19 kwietnia można wysyłać zgłoszenia w kolejnej edycji programu dofinansowań do konferencji. Dofinansowanie może być przeznaczone na opłatę konferencyjną. Maksymalna kwota to 500 PLN dla konferencji krajowej i 1500 PLN dla międzynarodowej. W tej edycji dofinansowujemy konferencje odbywające się w okresie maj - wrzesień 2019. Wniosek o dofinansowanie składa się...

 • 2021-06-27

  I edycja dofinansowań do konferencji - wyniki

  Publikujemy listę dofinansowań do konferencji. Dofinansowanie zostało przyznane wszystkim wnioskom spełniającym wymagania. Odwołania można składać do 27 lutego. Lista znajduje się tutaj.

 • 2021-06-27

  Spotkanie Zatoki Sztucznej Inteligencji

  W imieniu klubu AI Bay - Zatoki Sztucznej Inteligencji zapraszamy ponownie wszystkich zainteresowanych tematyką sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego na nasze drugie spotkanie cykliczne, które odbędzie się w czwartek 28.02.2019 r. w godzinach 18:00-20:00 w Audytorium 2 nowego budynku ETI. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną prelekcje: 18:00 - Jarosław Skokowski...

 • 2021-06-27

  Przyznawanie miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2018/2019

  Przyznawanie miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2018/2019: I etap 14–25 maja 2018 r. – składanie wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim. 30 maja 2018 r. – publikacja wyników rozpatrzonych wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim. II etap 4–7 czerwca 2018 r. – składanie odwołań dot. przyznania miejsca w domu studenckim. 13 czerwca 2018 r. -...

 • 2021-06-27

  Nowy regulamin akademików PG

  W czerwcu 2015 r. został ogłoszony nowy regulamin zamieszkania i przydzielania miejsc w domach studenckich PG. Regulamin znajduje się tutaj. Zmiany dla doktorantów są głównie kosmetyczne, nie ma istotnych zmian. Uściślone za to zostały wzory wniosków i terminy podczas rozdziału miejsc. Ze szczegółami procedury i aktualnymi terminami można zapoznać się tutaj. Aktualne...

 • 2021-06-27

  Kurs języka niemieckiego

  Samorząd doktorantów planuje zorganizować w semestrze letnim kurs języka niemieckiego. Zajęcia będą prowadzone przez Centrum Języków Obcych w wymiarze 30 godzin w semestrze. Chcemy, aby kurs był bezpłatny. Jednak jeżeli ilość chętnych będzie duża i nie zdobędziemy dodatkowego finansowania, część kosztów może być pokryta z opłat uczestników - przewidujemy ok. 100...

 • 2021-06-27

  IV edycja dofinansowań do wyjazdów na konferencje - wyniki

  Przedstawiamy wyniki IV edycji dofinansowań do wyjazdów na konferencje. Wszyscy chętni otrzymali dofinansowanie. Lista znajduje się tutaj.

 • 2021-06-27

  III edycja dofinansowań do wyjazdów na konferencje - finalna lista rankingowa

  Finalna lista rankingowa w III edycji dofinansowań do wyjazdów na konferencje 2018 znajduje się tutaj.

 • 2021-06-27

  Trwa III edycja programu dofinansowań wyjazdów na konferencje naukowe

  Od 6 do 20 września potrwa trzecia edycja programu dofinansowań konferencji. Dofinansowanie może być przeznaczone wyłącznie na pokrycie opłaty konferencyjnej (maksymalne dofinansowanie to 500 zł dla konferencji krajowej i 1000 zł dla konferencji międzynarodowej). Jest to ostatnia edycja w tym roku kalendarzowym. Wniosek o dofinansowanie składa się drogą elektroniczną za pomocą...

 • 2021-06-27

  Intelligent Autonomous Vehicles Cup 2018 na Politechnice Gdańskiej

  Pierwsza edycja zawodów bezzałogowych, autonomicznych pojazdów latających i jeżdżących, które staną do rywalizacji w trzech emocjonujących konkurencjach, odbędzie się 6 lipca w godzinach 9:00–15:00 na terenie Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej. Osoby chcące zobaczyć zmagania pilotów i konstruktorów podczas Intelligent Autonomous Vehicles Cup 2018 mogą...

 • 2021-06-27

  Muzyka wody i ognia. Pierwszy koncert plenerowy na Politechnice Gdańskiej

  W sobotnią, czerwcową noc zapraszamy całą społeczność Politechniki Gdańskiej, mieszkańców Gdańska i okolic oraz turystów odwiedzających region na pierwszy otwarty koncert plenerowy na jednym z najpiękniejszych uczelnianych kampusów Europy. Wydarzenie ma charakter piknikowy i odbędzie się 16 czerwca w godz. 21.30-23.00 na dziedzińcu z fontannami przed Gmachem Głównym...

 • 2021-06-27

  Polonia Restituta. O wolności, suwerenności i praworządności na Politechnice Gdańskiej

  Konferencja „Wolność – Suwerenność – Praworządność”, w ramach projektu „Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości”, odbędzie się 18 czerwca na Politechnice Gdańskiej. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego oraz prof. Zdzisław Krasnodębski, wiceprzewodniczący...

 • 2021-06-27

  II Doktorancki rajd rowerowy - śladami żuławskiego dziedzictwa kulturowego

  Trasa przebiegać będzie przez łagodne tereny Delty Wisły. Po drodze zwiedzanie i oglądanie gotyckich kościołów, domów podcieniowych, romantycznych ruin, wiatraków wśród malowniczych pól i łąk. Całość opisze i opowie doktorant zajmujący się tematyką Żuław. TERMIN: 16-17 czerwca 2018 r. Wyjazd pociągiem Regio ze stacji Gdańsk Wrzeszcz godz: 11:29 – Lisewo...

 • 2021-06-27

  Górski marsz z Nordic Walking

  Trwa rejestracja do wydarzenia sportowo-edukacyjnego - 3 dniowego wyjazdu rekreacyjnego „Górski marsz z Nordic Walking” realizowanego przez KRD przy wsparciu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach konkursu „Organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego w 2018 roku”. Zapiszcie się już dziś, aby w scenerii Beskidu Śląskiego zdobywać wiedzę ze zdrowego...

 • 2021-06-27

  Akademia Liderów i Ekspertów Krajowej Reprezentacji Doktorantów

  Trwa nabór do projektu „Akademia Liderów i Ekspertów Krajowej Reprezentacji Doktorantów” zwanego dalej „ALE!KRD”, współfinansowanego przez KRD i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach konkursu „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego w 2018 roku”. Grupie 25 osób, dyspozycyjnych w dniach 3-9 września oferują: nieodpłatny...

 • 2021-06-27

  Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia na rok 2018/2019

  Stypendium na dany rok akademicki może być przyznane doktorantowi, który zaliczył rok studiów doktoranckich w poprzednim roku akademickim i uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów doktoranckich przewidziany w programie tych studiów oraz uzyskał w okresie studiów doktoranckich : wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z dziedziną nauki i...

 • 2021-06-27

  IV edycja dofinansowań do konferencji odwołana

  Szanowni Doktoranci! Ze względu na mniejszy niż w zeszłym roku budżet SDPG oraz na wysoką skuteczność wykorzystania środków przeznaczonych na konferencje czwarta edycja dofinansowań do konferencji naukowych nie odbędzie się. Trzecia edycja zostanie przeprowadzona zgodnie z harmonogramem we wrześniu tego roku.

 • 2021-06-27

  innoSHARE’18 – LET’S INSPIRE POLAND

  Już za 3 tygodnie rusza 4. edycja Kongresu innoSHARE’18 – LET’S INSPIRE POLAND (www.innoshare.pl). W dniach 27-29 czerwca, Pałac Kultury i Nauki w Warszawie odwiedzi ponad 1000 osób mieszkających w 15 krajach świata, które dzielić się będą swoją wiedzą i doświadczeniami w zakresie współpracy nauki z biznesem, internacjonalizacji startupów, rozwijania spin-offów,...

 • 2021-06-27

  Konkurs na stypendia zadaniowe dla doktorantów w ramach projektu POWER 3.5

  Do 25 czerwca trwa nabór na stypendia zadaniowe dla doktorantów będących uczestnikami studiów stacjonarnych, wypłacane w ramach projektu "Zintegrowanego Programu Rozwoju Politechniki Gdańskiej". Stypendia przeznaczone są na realizację zadań badawczych związanych z tematyką prowadzonych badań naukowych pod kierunkiem promotora lub opiekuna naukowego, np. na realizację badań na...

 • 2021-06-27

  Interdyscyplinarna szkoła letnia

  Zapraszamy na zajęcia w ramach interdyscyplinarnej szkoły letniej z udziałem zagranicznych wykładowców. Termin: 28-30 czerwca 2018 r. Zajęcia rozpoczynać się będą o 9:15 i kończyć o godz. 15:15. Jeden odczyt trwa 3 godz. z przerwami (catering i kawa). Uczestnictwo w dwóch odczytach (2x po 3 godz.) umożliwia uzyskanie 1 ECTS. Odczyty zostaną wygłoszone przez: Asst....

 • 2021-06-27

  Interdyscyplinarne wykłady profesorów wizytujących

  Zapraszamy na interdyscyplinarne wykłady prowadzone przez profesorów wizytujących w Politechnice Gdańskiej. Termin: 25-29 czerwca 2018 r. Uczestnictwo w 15 godz. wykładzie umożliwia uzyskanie 2 punktów ECTS. Tematy wykładów: Modernism in Turkey: the contribution of the German-Area Architects >>> Fredholm Operators and Spectral Flow >>> Electromechanical energy...

 • 2021-06-27

  Konferencja Dydaktyki Akademickiej Ideatorium

  Po raz szósty zapraszamy na ogólnopolską Konferencję Dydaktyki Akademickiej IDEATORIUM na Uniwersytecie Gdańskim w dniach 26-27 czerwca 2018 r. Zapraszamy wszystkich nauczycieli akademickich (także doktorantów) ze wszystkich ośrodków akademickich w Polsce. To przestrzeń dzielenia się ideami i doświadczeniem w zakresie edukacji akademickiej bez względu na dziedzinę wiedzy. W...

 • 2021-06-27

  Dofinansowania konferencji naukowych - Harmonogram edycji 2018

  I edycja    05.03-18.03 II edycja   07.05-20.05 III edycja  03.09-16.09 Regulamin przyznawania dofinansowania do wyjazdów na konferencje naukowe ze środków Samorządu Doktorantów Politechniki Gdańskiej znajduje się tutaj.

 • 2021-06-27

  Konkurs dla utalentowanych chemików „Metrohm Young Chemist Award”

  Szanowni Państwo, jesteśmy szwajcarską firmą chemiczną, która w roku 2018 będzie świętować 75-lecia powstania. W związku z uroczystymi obchodami tej okrągłej rocznicy przygotowaliśmy szereg atrakcji, w tym konkurs dla utalentowanych chemików „Metrohm Young Chemist Award”. Chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w konkursie, w którym do wygrania jest wiele cennych...

 • 2021-06-27

  Trwa VII edycja konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego

  Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ogłosiła VII edycję konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego. Celem konkursu jest stymulowanie rozwoju polskiej nauki w zakresie rynku finansowego. Regulamin konkursu przewiduje nagrodę pieniężną w wysokości piętnastu tysięcy złotych. Kapituła konkursu może także przyznaćwyróżnienie w...

 • 2021-06-27

  V Międzynarodowa Konferencja Medical Science Pulse -Interdyscyplinarność w nauce i badaniach naukowych

  Szanowni Państwo! W imieniu Jego Magnificencji Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu oraz Komitetów - Naukowego i Organizacyjnego serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w V Międzynarodowej Konferencji Medical Science Pulse -Interdyscyplinarność w nauce i badaniach naukowych Konferencja odbędzie się 22-23 maja 2018r. w Opolu, na terenie...

 • 2021-06-27

  Konkurs "Gdyński Biznesplan 2018"

  Jesteś doktorantką/doktorantem? Zgłoś Pomysł!  30 tys. zł dla studenta w „Gdyńskim Biznesplanie” Startuje 16. edycja konkursu „Gdyński Biznesplan”. Tym razem Miasto Gdynia zaprasza do udziału tylko studentów i doktorantów. Na zwycięzcę czeka 30 tysięcy złotych i inne cenne nagrody. Zgłoszenia do konkursu można składać od 2 do 31 stycznia 2018 r. za...

 • 2021-06-27

  Doktoranckie spotkanie wigilijne

  W imieniu Samorządu Doktorantów Politechniki Gdańskiej zapraszamy doktorantów PG na Spotkanie Wigilijne. Odbędzie się ono w środę 20.12.2017 r. o godzinie 20:00 w DS. 12 PG przy ulicy Romualda Traugutta 115 w Gdańsku. Podczas spotkania zaplanowano kolację. Zapraszamy!

 • 2021-06-27

  Turniej gry w kręgle

  Samorząd Doktorantów w ramach integracji środowiska doktorantów Politechniki Gdańskiej organizuje wspólne wyjście na grę w kręgle. Wydarzenie odbędzie się 6 grudnia 2017 r. (środa) w MK Bowling - CH Manhattan (Gdańsk Wrzeszcz). Godziny 19:00-22:00. Należy przybyć odpowiednio wcześniej, ok. 18:40. Obowiązkowa zmiana obuwia plus kilka kwestii organizacyjnych. Gra rozpoczyna...

 • 2021-06-27

  Akademia Inspiracji "Girls go start-up!"

  RUSZYŁ NABÓR DO DRUGIEJ EDYCJI PROGRAMU MENTORINGOWEGO „GIRLS GO START-UP! ACADEMY” 12-miesięczne wsparcie wybitnych Mentorek, warsztaty, szkolenia interaktywne, konkurs Shesnnovation, a przede wszystkim mocny impuls do stworzenia własnego start-upu STEM. Wszystko to znajdziesz w programie mentoringowym „Girls go start-up! Academy" Do udziału w Akademii zapraszamy maturzystki,...

 • 2021-06-27

  Stypendia Santander Universidades dla doktorantów PG

  Trwa konkurs na stypendia Santander Universidades dla pracowników i doktorantów Politechniki Gdańskiej. Regulamin konkursu określa Pismo okólne Rektora Politechniki Gdańskiej nr 16/2017 (link). Stypendia mogą być przeznaczone na pokrycie lub dofinansowanie kosztów związanych z rozwojem naukowym i badawczym, rozwojem kompetencji zawodowych oraz wymianą międzynarodową, poprzez...

 • 2021-06-27

  Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia na rok 2017/2018

  Stypendium na dany rok akademicki może być przyznane doktorantowi, który zaliczył rok studiów doktoranckich w poprzednim roku akademickim i uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów doktoranckich przewidziany w programie tych studiów oraz uzyskał w okresie studiów doktoranckich: wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z dziedziną nauki i...

 • 2021-06-27

  Jaskółki przedsiębiorczości 2017

  Rusza kolejna edycja konkursu „Jaskółki Przedsiębiorczości" Jeśli masz pomysł na biznes, to właśnie ten konkurs skierowany jest do Ciebie! Pomysły można zgłaszać w grupach (do 3 osób) bądź w pojedynkę. Zadaniem uczestników jest przedstawienie innowacyjnego i niekonwencjonalnego pomysłu na biznes. Spośród nadesłanych prac do etapu finałowego zostanie wybranych 7-10...

 • 2021-06-27

  Konkurs „Energia Innowacji” - grupa PGE poszukuje innowacyjnych rozwiązań

  Szanowni Doktoranci, PGE Polska Grupa Energetyczna SA poszukuje innowacyjnych doktorantów do współpracy. Planowane jest spotkanie reprezentantów Departamentu Rozwoju i Innowacji PGE z zainteresowanymi. Zgłoszenia proszę kierować na agnieszka.klej@pg.gda.pl (w temacie wiadomości: PGE) do dn. 10 marca 2017 r. Zwracamy uwagę, że grupa PGE poszukuje również doktorantów z zakresu...

 • 2021-06-27

  Akademia filmowa dla doktorantów

  W roku akademickim 2016/2017 w semestrze letnim na Wydziale Filologicznym UG odbędą się zajęcia pt. "Akademia Dokumentalna" skierowane do doktorantów - także do wolnych słuchaczy spoza Uniwersytetu Gdańskiego. Program z cyklu „Oblicza człowieka w filmie” obejmuje projekcje filmów dokumentalnych i fabularnych oraz dyskusje. Wybitne, nagradzane na światowych festiwalach filmy...

 • 2021-06-27

  Jaskółki przedsiębiorczości 2016

  Masz pomysł na biznes? Zgłoś go do konkursu i wygraj gotówkę. Trwają zgłoszenia do konkursu "Jaskółki przedsiębiorczości", który skierowany jest do studentów i doktorantów Politechniki Gdańskiej. Zadaniem uczestników jest przedstawienie nietuzinkowego pomysłu na biznes. Gwarantowana pula nagród wynosi 13 tysięcy złotych brutto. Dodatkowo partner konkursu Fundacja...

 • 2021-06-27

  Spotkanie Klubu Doktoranta: jak zdobyć grant z NCN-u. Po spotkaniu: wyjście na pizzę :)

  Serdecznie zapraszamy na cotygodniowe spotkania Klubu Doktoranta. Tym razem tematem przewodnim będzie: JAK SKUTECZNIE APLIKOWAĆ O GRANTY Z NCN? Środa, 27.01.2016, godz. 16:15, sala 407/408 OiO Łukasz Gołuński opowie, jak wygrał stypendium doktorskie ETIUDĘ. Po spotkaniu wybieramy się na pizzę do PRL-a. Zapraszamy!!!

 • 2021-06-27

  Spotkanie Klubu Doktoranta: jak zdobywać stypendia? Po spotkaniu: wspólne wyjście na łyżwy :)

  Już w najbliższą środę (13.01.2016) Klub Doktoranta startuje z cyklicznymi spotkaniami w nowym roku. Tym razem pod lupę bierzemy: STYPENDIA DLA DOKTORANTÓW - jak aplikować, gdzie i kiedy szukać, kruczki i haczyki Środa, 13.01.2016, godz. 16:15, sala 407/408 OiO Po dawce wiedzy naukowej bierzemy łyżwy i wybieramy się na Lodowisko Miejskie. Wejście 17:30, więc zawsze...

 • 2021-06-25

  II edycja dofinansowań do konferencji 2021

  [PL] Do 12 maja można zgłaszać się do kolejnej edycji dofinansowań do konferencji. Zgłaszać można się przez formularz dostępny tutaj. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 13 maja. Ze względu na dużą liczbę zgłoszeń ogłoszenie wyników nastąpi 18 maja. Regulamin dofinansowań można znaleźć tutaj: Regulamin Ze względu na stan epidemii można składać wnioski dotyczące...

 • 2021-06-23

  Świadczenia z funduszu stypendialnego - progi i kwoty

  Ustalone przez Prorektora warunki przyznawania świadczeń. Stypendium socjalne: dochód uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego - 1050 PLN podstawa naliczenia stypendium socjalnego - 1550 PLN kwota minimalna stypendium - 500 PLN kwota maksymalna stypendium socjalnego (ze zwiększeniem) - 1937 PLN maksymalna kwota zwiększenia stypendium socjalnego - 1000...