Samorząd Doktorantów | Politechnika Gdańska

Treść strony

Samorząd Doktorantów

Aktualności

 • 2022-01-26

  Wyniki wyborów uzup. do URD 2022 / Results of the By-Elections to the DSC 2022

  The elections to the Doctoral Students Council were supposed to be conducted on 25th January 2022. No candidates have come forward. Therefore, we inform that the election were not held. The Audit and Election Committee  

 • 2022-01-14

  Wybory do Rady Mieszkańców 2022 - Przedłużenie czasu na zgłoszenie

  Komisja Rewizyjno-Wyborcza Samorządu Doktorantów PG informuje o przedłużeniu czasu na wysyłanie zgłoszeń z kandydaturą do Rady Mieszkańców DS12. Kandydaci mogą zgłaszać się mailowo na adres sdpg@pg.edu.pl do 14.01.2022r. do godziny 23:59. Wiadomości muszą być wysłane z konta w domenie @pg.edu.pl lub @student.pg.edu.pl w przeciwnym wypadku zgłoszenie nie zostanie...

 • 2022-01-06

  Wybory uzupełniające do Rady Mieszkańców 2022 / By-elections to the Resident Council 2022

  [PL] Komisja Rewizyjno-Wyborcza Samorządu Doktorantów PG serdecznie zaprasza Mieszkańców Domu Studenckiego nr 12 do udziału w wyborach uzupełniających do Rady Mieszkańców DS12. Kandydaci mogą zgłaszać się mailowo na adres sdpg@pg.edu.pl od 10.01.2022r. do 12.01.2022r. do godziny 23:59. Wiadomości muszą być wysłane z konta w domenie @pg.edu.pl lub @student.pg.edu.pl w...

 • 2022-01-06

  Wybory uzupełniające do Samorządu Doktorantów 2022 / By-elections to the Doctoral Student Council 2022

  [PL] Komisja Rewizyjno-Wyborcza Samorządu Doktorantów PG serdecznie zaprasza Doktorantów z 7 Okręgu Wyborczego - Studium doktoranckie Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa (1 mandat do obsadzenia) do udziału w wyborach uzupełniających do Uczelnianej Rady Doktorantów w kadencji 2021/2022. Kandydaci mogą zgłaszać się mailowo na adres sdpg@pg.edu.pl od 10.01.2022r. do...

 • 2021-11-05

  Wybory uzupełniające do Samorządu Doktorantów 2021 / By-elections to the Doctoral Student Council 2021

  [PL] W wyborach uzupełniających do Uczelnianej Rady Doktorantów kandydaci nie zgłosili się. Głosowanie nie zostanie przeprowadzone. [EN]  No candidates applied in the by-election to the Doctoral Students’ Council. The voting will not take place.

 • 2021-11-02

  Wyniki wyborów do URD 2021 / Results of the Elections to the DSC 2021

  [PL] Protokół z wyborów do Uczelnianej Rady Doktorantów jest dostępny tutaj: link. Wybory uzupełniające odbędą się 8.11.2021 w formie online w godzinach od 6:00 do 14:00. Kandydaci na nieobsadzone mandaty mogą zgłaszać swoje kandydatury, wysyłając uzupełnioną kartę zgłoszeń (link) na adres sdpg@pg.edu.pl, podając imię, nazwisko oraz okręg, z którego kandydują....

 • 2021-10-19

  Wybory do Uczelnianej Rady Doktorantów 2021 / Elections to the Doctoral Student Council 2021

  [PL] Komisja Rewizyjno-Wyborcza Samorządu Doktorantów PG informuje, że z przyczyn technicznych zgłaszanie kandydatów przez system informatyczny zostało anulowane. Zapraszamy doktorantów do zgłaszania swojej kandydatury w wyborach do Uczelnianej Rady Doktorantów PG 2021-2022. Kandydaci mogą zgłaszać się mailowo na adres sdpg@pg.edu.pl od wtorku 19.10.2021r. do czwartku...

 • 2021-10-18

  V etap przydzielania miejsc w akademiku / Rooms in dormitories

  [PL] Informujemy, iż na kontach w MojaPG zostały opublikowane wyniki rozdziału miejsc w DS w V etapie. Przyczyna odmowy - brak wolnych miejsc. [EN] We would like to inform that results of 5th stage of room applications can be checked in your MojaPG accounts. Reason for refusal - no vacancies.