Samorząd Doktorantów | Politechnika Gdańska

Treść strony

Samorząd Doktorantów

Aktualności

 • 2021-06-27

  I edycja dofinansowań do konferencji 2020 - wyniki

  [PL] Wszystkie złożone wnioski otrzymały dofinansowanie. Zgodnie z Regulaminem, kwoty dofinansowania do konferencji krajowych ograniczono do 500 PLN. [EN] All applications have been granted co-funding. According to the Regulations, in case of national conferences, founding amonuts have been limited to 500 PLN.

 • 2021-06-27

  I edycja dofinansowań do konferencji 2020

  [PL] Do 24 lutego 2020 r. można zgłaszać się do kolejnej edycji dofinansowań do konferencji. Zgłaszać można się przez formularz dostępny tutaj. Zmieniła się maksymalna kwota dofinansowania i zasady rozliczania dofinansowań. Szczegóły w Regulaminie. [EN] Until February 24, you can apply for the next edition of funding for the conference. Applications should be...

 • 2021-06-27

  Wybory do Kolegium Elektorów - wyniki

  [PL] Wyniki wyborów przedstawiciela doktorantów w UKE: mgr inż. Aleksander Mroziński: 3 mgr inż. Szymon Zaporowski: 14 Elektorem został Szymon Zaporowski. [EN] Results of the election od doctoral students representative to the Colledge if Electors: mgr inż. Aleksander Mroziński: 3 mgr inż. Szymon Zaporowski: 14  Szymon Zaporowski became the...

 • 2021-06-27

  Wybory uzupełniające do URD 2019 - WETI

  Wybory uzupełniające przedstawiciela studium doktoranckiego WETI odbędą się 9 grudnia. Szczegóły w załączonym pliku.

 • 2021-06-27

  Jaskółki przedsiębiorczości 2019

  Zapraszamy studentów oraz doktorantów Politechniki Gdańskiej do zgłaszania swoich innowacyjnych i niekonwencjonalnych pomysłów na biznes w grupach (maks. do 6 osób) bądź indywidualnie. Spośród nadesłanych zgłoszeń do etapu finałowego zostanie wybranych 6-10 najlepszych projektów. Przy ocenie brane będą pod uwagę następujące kryteria: innowacyjność, strategia...

 • 2021-06-27

  Kultura z SDPG

  Drodzy doktoranci! Nowy rok akademicki rozpoczęty, ale mamy na uwadze fakt, że przecież nie samą nauką człowiek żyje. W związku z tym przygotowaliśmy dla was 4 wydarzenia, w których możecie wziąć udział. Wszystkie eventy są darmowe. Zapraszamy do wysyłania zgłoszeń na adres mailowy: sdpg@pg.edu.pl. Jest to wydarzenie skierowane wyłącznie do doktorantów Politechniki...

 • 2021-06-27

  Wybory uzupełniające do URD 2019

  W podstawowym terminie wyborów obsadzono wszystkie miejsca w radzie na wydziałach EiA i Mechanicznym. W pozostałych jednostkach odbędą się wybory uzupełniające. Głosowanie zaplanowane jest na 30 października. Szczegóły w załączonym pliku.

 • 2021-06-27

  Wybory do Uczelnianej Rady Doktorantów 2019 - wyniki

  W załączniku protokół wyborów do URD z 21.10.2019. Wyniki wyborów do URD 2019