Urządzenia badawcze | Politechnika Gdańska

Treść strony

Urządzenia badawcze

nasze wynalazki

W systemie OSF można składać wnioski o przyznanie środków finansowych na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego (SPUB) lub specjalnej infrastruktury informatycznej (SPUBi).

Wniosek zawiera:

  • dane wnioskodawcy
  • rodzaj i nazwę aparatury lub infrastruktury
  • opis aparatury lub infrastruktury
  • informację o rocznych kosztach utrzymania aparatury lub infrastruktury
  • wnioskowaną kwotę dotacji
  • opis planowanych zadań badawczych z wykorzystaniem aparatury lub infrastruktury, koszt ich realizacji oraz źródło finansowania
  • uzasadnienie unikatowości aparatury lub infrastruktury w skali kraju
  • opis znaczenia aparatury lub infrastruktury dla rozwoju działalności naukowej, w szczególności biorąc pod uwagę kierunki określone w polityce naukowej państwa
  • informacje dotyczące wykorzystania aparatury lub infrastruktury

Wnioski składa się w ramach naboru otwieranego w systemie OSF, do 31 sierpnia danego roku.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego oraz specjalnej infrastruktury informatycznej oraz oceny raportu z ich wykorzystania