V etap | Politechnika Gdańska

Treść strony

V etap

Od 1 lipca 2021 r. do 3 września 2021 r. studenci, którzy:

 1. Nie ubiegali się o miejsce w DS w etapach I-IV;
 2. Ubiegali się o miejsce we wcześniejszych etapach, ale go nie otrzymali;
 3. Otrzymali niepreferowany numer DS
  mogą wziąć udział w V etapie rozdziału wolnych miejsc.

W trakcie V etapu rozdziału miejsc będą tworzone dla studentów 2 "listy oczekujących":

 1.  studencka I - dla studentów, którzy nie ubiegali się o miejsce w DS we wcześniejszych etapach lub ubiegali się o miejsce, ale go nie otrzymali;
 2.  studencka II - dla studentów, którzy otrzymali niepreferowany numer DS.

Pierwszeństwo w otrzymaniu miejsca DS w V etapie posiadają w następującej kolejności:

 1. zamiejscowi studenci studiów stacjonarnych PG;
 2. pozostali studenci PG.

Aby wpisać się na "listę oczekujących" student musi w terminie do 3 września 2021 r.:

 1. złożyć wniosek na indywidualnym koncie studenta w portalu MojaPG w module Stypendia.
 2. opłacić kaucję gwarancyjną w wysokości 400 zł.

O kolejności na "listach oczekujących" decyduje odległość miejsca zameldowania/ zamieszkania od Politechniki Gdańskiej.

Wyniki:
10 września 2021 r. – publikacja wyników rozpatrzonych wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim dla osób, które w poprzednich etapach otrzymały niepreferowany numer domu studenckiego.
17 września 2021 r. – publikacja wyników rozpatrzonych wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim dla osób, które nie ubiegały się lub nie otrzymały miejsca w domu studenckiego w poprzednich etapach.

W trakcie trwania roku akademickiego 2021/2022 dyżury rozdziału wolnych miejsc w DS będą odbywały się dwa razy w tygodniu w OKS. Pierwszy dyżur odbędzie się ok. 6 października. Dokładna informacja na ten temat pojawi się na początku roku akademickiego.