Studenci

Studenci

Kandydaci na studia

Kandydaci na studia

V etap

V etap

Prawo do otrzymania miejsca w Domach Studenckich Politechniki Gdańskiej przysługuje w pierwszej kolejności zamiejscowym studentom PG, którzy studiują w trybie stacjonarnym (wraz z małżonkami i dziećmi).

Miejsca w Domach Studenckich są przyznawane na podstawie złożonego wniosku.

Studenci składają podania do Komisji Stypendialnej za pośrednictwem portalu MojaPG w terminach określonych w Komunikacie Prorektor ds. Studenckich.

Rozdział miejsc w Domach Studenckich dokonywany jest w następujących etapach:

  1. Etap I - rozdzielana jest pula do 71% miejsc z przeznaczeniem dla studentów lat starszych oraz studentów szóstego semestru, którzy ukończą studia I stopnia na PG w semestrze letnim roku akademickiego, w którym składa się podanie i zamierzają kontynuować naukę na PG na studiach II stopnia od następnego semestru;
  2. Etap II - rozdzielana jest pula do 3% miejsc z przeznaczeniem dla studentów lat starszych oraz kandydatów na I rok studiów II stopnia; polega on na uwzględnieniu rozpatrzonych odwołań studentów z I etapu;
  3. Etap III - rozdzielana jest pula 25% miejsc z przeznaczeniem dla nowo przyjętych studentów.
  4. Etap IV - rozdzielana jest pula do 1% miejsc z przeznaczeniem dla nowo przyjętych studentów; polega na uwzględnieniu rozpatrzonych odwołań nowo przyjętych studentów z III etapu;
  5. Etap V - rozdzielana jest pula miejsc niewykorzystanych z poprzednich etapów oraz pozyskanych w wyniku rezygnacji z miejsca w DS;
  6. Etap VI - do dwóch razy w tygodniu, w trakcie trwania semestru zimowego roku akademickiego, rozdzielana jest pula wolnych miejsc w DS niewykorzystanych z poprzednich etapów oraz pozyskanych w wyniku rezygnacji z miejsca w DS;
  7. Etap VII - rozdzielana jest pula wolnych miejsc w DS niewykorzystanych z poprzednich etapów oraz pozyskanych w wyniku rezygnacji z miejsca w DS z przeznaczeniem dla nowo przyjętych studentów oraz studentów lat starszych chcących zakwaterować się od semestru letniego danego roku akademickiego;
  8. Etap VIII - do dwóch razy w tygodniu, w trakcie trwania semestru letniego roku akademickiego, rozdzielana jest pula wolnych miejsc w DS niewykorzystanych z poprzednich etapów oraz pozyskanych w wyniku rezygnacji z miejsca w DS.