Studenci innych uczelni, nie-studenci | Politechnika Gdańska

Treść strony

Studenci innych uczelni, nie-studenci

zdjęcie przedstawia Dom Studencki nr 5, na pierwszym planie widac studentów siedzących na trawie przed akademikem
Zasady obowiązują od 26.10.2023 r. do 04.01.2024 r. oraz od 07.03.2024 r. do 30.05.2024 r.
Student innej uczelni - zamieszkanie max. do 26.06.2024 r.

uwaga: 28.12.2023 r. nie ma rozdziału miejsc

  1. Osoba zainteresowana zamieszkaniem w Domu Studenckim Politechniki Gdańskiej powinna wysłać e-mail na adres: oks@pg.edu.pl. Wiadomość należy zatytułować „Akademik - osoba z innej uczelni”.
  2. Do e-maila należy dołączyć dedykowany druk oraz zaświadczenie z uczelni o posiadaniu statusu studenta lub skan ważnej legitymacji studenckiej.
  3. Wiadomość należy przesyłać jedynie w czwartki w godz. 8.00-10.00.
  4. Miejsca dla studentów innej uczelni przyznawane są wg kolejności zgłoszeń w danym dniu. E-maile wysłane przed godziną 8 będą ignorowane.
  5. Dostępne są jedynie miejsca w pokojach 2-osobowych.
  6. O decyzji zainteresowana osoba zostanie powiadomiona tego samego dnia do godz. 15 za pośrednictwem wiadomości e-mail.
  7. Skierowanie do administracji DS będzie przekazywane przez Odwoławczą Komisją Stypendialną.
  8. Skierowanie (a tym samym możliwość wprowadzenia się) ważne będzie w danym tygodniu do niedzieli.
  9. Opłata za akademik naliczana jest od dnia wystawienia skierowania wg cennika.
  10. Najpóźniej w dniu zakwaterowania należy opłacić kaucję.
Osoba nie będąca studentem PG ani studentem innej uczelni

Każda osoba niebędąca studentem Politechniki Gdańskiej lub innej uczelni (także absolwent PG lub osoba skreślona z listy studentów), która chciałaby zamieszkać w Dom Studenckim PG powinna wysłać e-mail do Odwoławczej Komisji Stypendialnej – OKS (adres: oks@pg.edu.pl) z prośbą o wyrażenie zgody na zamieszkanie w Domu Studenckim PG. E-mail powinien zawierać uzasadnienie. OKS wszystkie e-maile na bieżąco będzie przekazywać do Pani Prorektorki ds. studenckich dr Barbary Wikieł, prof. PG, a o decyzji każda osoba zostanie powiadomiona za pośrednictwem e-maila.