Stypendia zadaniowe w Projekcie InterPhD2 na rok akademicki 2017/2018 będą przyznawane w oparciu o listy rankingowe z procesu rekrutacji. Tak lista rankingowa (oddzielnie dla każdego wydziału) będzie podstawą do przyjęcia do projektu i do otrzymania stypendium (tylko 85% otrzymuje) w pierwszym roku realizacji projektu. W następnych latach stypendia zadaniowe będą przyznawane w oparciu o Regulamin Stypendialny Projektu opracowany do końca czerwca 2018 r.

Wniosek