Szanowni Państwo,

Rada Koordynatorów projektu rozpatrzyła odwołania dotyczące wstępnych wyników postępowania konkursowego. Została przygotowana i zaakceptowana ostateczna lista uczestników projektu, którym przyznano stypendia zadaniowe na rok akademicki 2018/19. W bieżącym tygodniu zostaną przygotowane dokumenty finansowe do wypłaty stypendiów z wyrównaniem za miesiące październik i listopad.


Stypendia zadaniowe InterPhD2 przyznawane są za osiągnięcia naukowe i aktywne uczestnictwo w zajęciach oferowanych w ramach projektu InterPhD2. 

Stypendia zadaniowe przyznawane będą na podstawie procedury konkursowej przez Komisje stypendialne każdego z czterech partnerów. Komisje stypendialne u poszczególnych partnerów ogłaszać będą konkursy na dany rok akademicki i podawać terminy składania wniosków oraz formę przedstawienia osiągnięć i sposób ich udokumentowania.

Loading...