Samorząd Doktorantów | Politechnika Gdańska

Treść strony

Samorząd Doktorantów

Aktualności

 • 2021-11-02

  Wyniki wyborów do URD 2021 / Results of the Elections to the DSC 2021

  [PL] Protokół z wyborów do Uczelnianej Rady Doktorantów jest dostępny tutaj: link. Wybory uzupełniające odbędą się 8.11.2021 w formie online w godzinach od 6:00 do 14:00. Kandydaci na nieobsadzone mandaty mogą zgłaszać swoje kandydatury, wysyłając uzupełnioną kartę zgłoszeń (link) na adres sdpg@pg.edu.pl, podając imię, nazwisko oraz okręg, z którego kandydują....

 • 2021-10-19

  Wybory do Uczelnianej Rady Doktorantów 2021 / Elections to the Doctoral Student Council 2021

  [PL] Komisja Rewizyjno-Wyborcza Samorządu Doktorantów PG informuje, że z przyczyn technicznych zgłaszanie kandydatów przez system informatyczny zostało anulowane. Zapraszamy doktorantów do zgłaszania swojej kandydatury w wyborach do Uczelnianej Rady Doktorantów PG 2021-2022. Kandydaci mogą zgłaszać się mailowo na adres sdpg@pg.edu.pl od wtorku 19.10.2021r. do czwartku...

 • 2021-10-18

  V etap przydzielania miejsc w akademiku / Rooms in dormitories

  [PL] Informujemy, iż na kontach w MojaPG zostały opublikowane wyniki rozdziału miejsc w DS w V etapie. Przyczyna odmowy - brak wolnych miejsc. [EN] We would like to inform that results of 5th stage of room applications can be checked in your MojaPG accounts. Reason for refusal - no vacancies.

 • 2021-07-07

  III edycja dofinansowań do konferencji 2021

  [PL] Do 22 lipca można zgłaszać się do kolejnej edycji dofinansowań do konferencji. Zgłaszać się można od 8 lipca przez formularz dostępny tutaj. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 23 lipca. Regulamin dofinansowań można znaleźć tutaj. Ze względu na stan epidemii można składać wnioski dotyczące wszystkich konferencji w tym roku. Także tych, które odbyły się...

 • 2021-06-27

  Wyniki przydziału miejsc w DS12 (I etap)

  Wyniki przydziału miejsc są dostępne >tutaj<. Proszę zapoznać się z informacjami na końcu dokumentu. Do 31.07.2021 r. należny opłacić kaucję gwarancyjną. Niewpłacenie kaucji jest jednoznaczne z rezygnacją z przyznanego miejsca w Domu Studenckim (osoby, które mają już opłaconą kaucję, nie muszą robić tego ponownie). Kaucja musi być wpłacona na indywidualny numer...

 • 2021-06-27

  Wybory uzupełniające do Samorządu Doktorantów 2021

  [PL] W wyborach uzupełniających kandydaci nie zgłosili się. Głosowanie nie zostanie przeprowadzone. [EN] No candidates applied in the by-election. The voting will not take place.

 • 2021-06-27

  Wybory uzupełniające do Samorządu Doktorantów 2021

  [PL] Komisja Rewizyjno-Wyborcza Samorządu Doktorantów PG zaprasza wszystkich doktorantów Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej do zgłaszania swojej kandydatury w wyborach uzupełniających do Samorządu Doktorantów. Kandydaci mogą zgłaszać się do 24.06.2021 r. do godziny 23:59. Akcja wyborcza odbędzie się w dniu 01.07.2021 r. w formie zdalnej za pomocą uczelnianej platformy...

 • 2021-06-27

  Wybory do Uczelnianej Rady Doktorantów 2020 - wyniki

  [PL] Protokół głosowania (link) W wyborach uzupełniających kandydaci nie zgłosili się. Głosowanie nie zostanie przeprowadzone. [EN] The protocol of voting (link) The candidates did not apply in the by-election. The vote will not take place.