Szkoła Doktorska Wdrożeniowa | Politechnika Gdańska

Treść strony

Szkoła Doktorska Wdrożeniowa
  • 2021-03-29

    Doktorat Wdrożeniowy w Politechnice Gdańskiej

    To nowy model współpracy uczelnia-biznes. Możliwość realizacji doktoratów wdrożeniowych została określona przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku 2017. Głównym założeniem tego programu jest ułatwienie rozpoczęcia współpracy firm i uczelni w zakresie realizacji badań skupionych wokół problemu wskazanego przez firmę. Firma wskazuje istotny dla niej problem...

Biuro SDW

Gmach Główny, pok. 209

Godziny przyjęć:
poniedziałek-wtorek 10:00-13:30
czwartek-piątek 8:00-11:30

tel. + 48 58 348 65 60
e-mail: sdw@pg.edu.pl

mgr Beata Kucharska:

Obsługa w zakresie realizacji programu kształcenia
e-mail: beata.kucharska@pg.edu.pl
e-mail: sdw@pg.edu.pl
tel. +48 58 348 65 60

 

mgr Filip Andrzejuk:

Obsługa w zakresie programu "Doktorat wdrożeniowy"
e-mail: filip.andrzejuk@pg.edu.pl
e-mail: sdw@pg.edu.pl
tel. +48 58 348 65 60