Administracja centralna | Politechnika Gdańska

Treść strony

Administracja centralna

Administracja centralna dzieli się na piony podległe rektorowi, prorektorom oraz kanclerzowi. 

Przyporządkowanie poszczególnych działów administracji wynika z kompetencji poszczególnych przedstawicieli władz uczelni, które określa Regulamin organizacyjny Politechniki Gdańskiej (ZR 24/2022).

Pion rektora
Pion nauki
Pion organizacyjny
Pion spraw studenckich
Pion kształcenia
Pion umiędzynarodowienia i innowacji
Pion kanclerza