Bezpłatne szkolenie "Impact School 2018: Science Transfer in the 21st century" dotyczące transferu wiedzy - wrzesień 2018, Berlin XVI edycja Konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej - KONKURSY Urzędu Patentowego 2018 Ochrona własności przemysłowej - nawet 0,5 mln zł dofinansowania