XVI edycja Konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej - KONKURSY Urzędu Patentowego 2018 Światowy Dzień Własności Intelektualnej 2018 Ochrona własności przemysłowej - nawet 0,5 mln zł dofinansowania