Bazy i systemy związane z ewaluacją | Politechnika Gdańska

Treść strony

Bazy i systemy związane z ewaluacją

pbn logo

PBN

Baza danych i portal bibliograficzny utworzony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem PBN jest gromadzenie danych o czasopismach naukowych – zarówno zagranicznych jak i krajowych, a przede wszystkim o publikacjach polskich naukowców. 

sedn logo

SEDN

Narzędzie do obsługi procesu ewaluacji jakości działalności naukowej podmiotów będące częścią Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on.

pol-on logo

Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, najbardziej obszerne repozytorium danych o polskiej nauce i szkolnictwie wyższym. Wyodrębniono w nim blisko 40 modułów. Jest największym z punktu widzenia zakresu zbieranych danych działającym systemem publicznym.

orcid logo

ORCID

Narzędzie do identyfikacji dorobku naukowego w kategorii indywidualnego kodu alfanumerycznego. Zgodnie z wymogami ustawy, wszyscy naukowcy biorący udział w ewaluacji zobowiązani są do posiadania identyfikatora ORCID oraz powiązania z nim konta w PBN.

mojaPG logo

mojaPG

Portal dla studentów, doktorantów i pracowników, wspierający obsługę spraw uczelnianych oraz zapewniający dostęp do zasobów elektronicznych Politechniki Gdańskiej. To tutaj naukowcy z PG rejestrują swoje osiągnięcia publikacyjne, wynalazki i innowacje oraz realizowane projekty naukowe.