Studenci | Politechnika Gdańska

Treść strony

Studenci

Najbliższe, najważniejsze terminy:

24 maja – 6 czerwca 2021 r. – składanie wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim. Wnioski należy składać za pośrednictwem portalu MojaPG.
16 czerwca 2021 r. – publikacja wyników rozpatrzonych wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim.
17 czerwca – 20 czerwca 2021 r. – składanie odwołań dot. przyznania miejsca w domu studenckim. Odwołania należy składać za pośrednictwem portalu MojaPG.
28 czerwca 2021 r. - publikacja wyników rozpatrzonych odwołań o przyznanie miejsca w domu studenckim.

Do 31.07.2021 r. należny opłacić kaucję gwarancyjną. Niewpłacenie kaucji jest jednoznaczne z rezygnacją z przyznanego miejsca w  Domu Studenckim (osoby, które maja już opłaconą kaucje nie muszą robić tego ponownie).
* Kaucja musi być wpłacona na indywidualny numer konta bankowego dostępny dla każdego studenta w portalu mojaPG;
* W tytule przelewu należy wpisać – kaucja;
* Wysokość opłaty  – 400 zł
Od roku akademickiego 2021/2022 wysokość kaucji została podniesiona z 300 zł na 400 zł. Osoby, które otrzymają miejsce w DS w I lub II etapie, a mają wpłacone 300 zł, zobowiązane są dopłacić 100 zł do 31 lipca 2021 r. Niewpłacenie brakującej kwoty będzie jednoznaczne z rezygnacją z przyznanego miejsca w akademiku.