Progi i kwoty stypendialne dla studentów obowiązujące w roku akademickim 2023/2024

Stypendium socjalne:

Wskaźnik Wartość
Dochód uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego 1294,40 zł
Podstawa naliczania stypendium socjalnego 2000 zł
Kwota minimalna stypendium 1200 zł
Kwota maksymalna stypendium socjalnego (ze zwiększeniem) 2200 zł
Maksymalna kwota zwiększenia stypendium socjalnego 1000 zł

Stypendium rektora:

Procent osób uprawnionych do otrzymania stypendium rektora wynosi: 8%.

Wskaźnik Wartość
Kwota minimalna stypendium rektora 700 zł
Kwota maksymalna stypendium rektora 1300 zł

Kwota stypendium rektora dla studenta I roku: 1000 zł

Stypendium dla osób niepełnosprawnych:

Minimalna wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych: 750 zł

Zapomoga:

Minimalna wysokość zapomogi: 50 zł
Maksymalna wysokość zapomogi: 2500 zł