Progi, kwoty stypendialne | Politechnika Gdańska

Treść strony

Progi, kwoty stypendialne

Progi i kwoty stypendialne dla studentów obowiązujące w roku akademickim 2022/2023

Stypendium socjalne:

Wskaźnik Wartość
Dochód uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego 1294 zł
(do 31.12.2022 r. - 1050 zł)
Podstawa naliczania stypendium socjalnego 1800 zł
Kwota minimalna stypendium 750 zł
Kwota maksymalna stypendium socjalnego (ze zwiększeniem) 2100 zł
Maksymalna kwota zwiększenia stypendium socjalnego 1000 zł

Stypendium rektora:

Procent osób uprawnionych do otrzymania stypendium rektora wynosi 8% (kryterium I - 7%; Kryterium II - 1%)
Kwoty stypendium rektora przyznawana wg kryterium I:

Wskaźnik Wartość
Kwota minimalna stypendium rektora 600 zł
Kwota maksymalna stypendium rektora 1200 zł

Kwoty stypendium rektora przyznawana wg kryterium II:

Uzyskane punkty wg kryterium II Kwota stypendium
1-31 600 zł
32-47 750 zł
48-63 1000 zł
64-100 1200 zł

Kwota stypendium rektora przyznawana wg kryterium III: 900 zł

Stypendium dla osób niepełnosprawnych:

Minimalna wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych: 700 zł

Zapomoga:

Minimalna wysokość zapomogi: 180 zł
Maksymalna wysokość zapomogi: 2250 zł