Najczęściej zadawane pytania | Politechnika Gdańska

Treść strony

Najczęściej zadawane pytania

1. Dlaczego mój wniosek został odrzucony?

Wnioski, które w terminie do 30 dni nie zostały opłacone (tzn. należna kwota nie wpłynęła na konto PG) są automatycznie odrzucane przez Moja PG. Aby uniknąć tego typu sytuacji zalecamy wniesienie opłaty bezpośrednio po złożeniu wniosku bądź skorzystanie z opcji szybkich przelewów online (w tym wypadku należy doliczyć do kosztu legitymacji prowizję za przelew).

2. Chcę zrezygnować z wyrobienia ELS jak mogę otrzymać zwrot środków?

Jeżeli status Twojego wniosku widnieje jako "oczekuje na płatność", możesz samodzielnie zrezygnować z wyrobienia legitymacji. Aby to zrobić należy wejść na koncie studenta w zakładkę "Wnioski" i przy wniosku o ELS kliknąć na "Rezygnuj". Wniosek zmieni status na "Rezygnacja", a wpłacona kwota zostanie odesłana na konto z którego dokonano płatności.

W przypadku, gdy płatność nie zostanie zwrócona w przeciągu 14 dni roboczych, należy wypełnić wniosek o zwrot pobierz wniosek oraz dołączyć do niego potwierdzenie wykonania przelewu za ELS i złożyć w Uczelnianym Centrum Personalizacji (w Dziale Kształcenia PG) Gmach "B", pokój 202.

3. Płatność za ELS została uiszczona dwukrotnie, jak mam odzyskać wpłacone środki?

Gdy na Twoim koncie w Moja PG widnieje nadpłata za ELS możesz wystąpić o zwrot. W tym celu należy wypełnić wniosek o zwrot pobierz wniosek oraz dołączyć do niego potwierdzenie wykonania przelewu za ELS i złożyć w Uczelnianym Centrum Personalizacji (w Dziale Kształcenia PG) Gmach "B", pokój 202. Po wstępnej weryfikacji złożone dokumenty zostaną przekazane do Kwestury i  w przeciągu 14 dni roboczych nadpłata zostanie zwrócona na podany we wniosku numer konta bankowego studenta.

4. Jak złożyć wniosek o wydanie ELS?

Zalecamy skorzystanie z filmu instruktażowego .

5. Mój wniosek zmienił status na „do poprawy”, dlaczego?

Wnioski o wydanie elektronicznej legitymacji mogą zostać skierowane „do poprawy” w przypadku gdy:

- do wniosku dołączono zdjęcie niespełniające poniższych kryteriów, czyli:

  • fotografia zapisana w postaci elektronicznej, w formacie jpg;
  • rozmiar zdjęcia powinien mieć 236 x 295 pikseli (2,0 x 2,5 cm);
  • rozdzielczość co najmniej 300 dpi;
  • fotografia nie spełnia wymogów co do ustawienia osoby fotografowanej, tła, oświetlenia, kontrastu i jakości jak zdjęcie do dowodu osobistego;
  • fotografia nie przedstawia osoby ubiegającej się o wyrobienie legitymacji lub jest nieczytelna;

- podczas personalizacji występuje błąd związany z uszkodzeniem pliku, uniemożliwiający ukończenie procesu wyrobienia legitymacji;
- wpisane we wniosku dane są nieprawidłowe.

Po poprawieniu wskazanych nieprawidłowości przez Studenta, wniosek jest kierowany do produkcji.

6. Należna kwota za elektroniczną legitymację została wpłacona, ale mój wniosek nadal ma status „oczekuje na płatność”.

Standardowy czas zaksięgowania wpłaty za ELS/ELD na koncie PG wynosi do 7 dni roboczych. Jeżeli po tym terminie wpłata nadal nie jest widoczna w Moja PG sprawdź, czy należność została wpłacona na prawidłowy numer konta. Jeżeli wszystko się zgadza zgłoś problem w Helpdesku PG:

Helpdesk (pomoc techniczna):
Gmach WETI B, piętro III, pokój NE 342
formularz zgłoszeniowy: zgloszenia.pg.edu.pl
e-mail: helpdesk@pg.edu.pl
telefon: +48 58 348-63-37
Godziny pracy
Dni robocze 7:30 - 15:30 (wizyty osobiste w godzinach 9:00 - 14:00)

Do zgłoszenia załącz potwierdzenie wykonanego przelewu.

Natomiast jeżeli wpłata została wykonana na nieprawidłowy numer konta, który już nie istnieje, należy sprawdzić w swoim banku, czy przelew nie został zwrócony (zazwyczaj przelewy, które nie mogły być zrealizowane są automatycznie zwracane na konto klienta, choć zdarza się, że tak się nie dzieje i trzeba kontaktować się z bankiem poprzez infolinię). W przypadku, kiedy przelew został wykonany na niewłaściwy numer konta i nie został on automatycznie odrzucony, należy skontaktować się bezpośrednio z Kwesturą PG, aby wyjaśnić sprawę.

7. Opłacona faktura zmieniła status na nieopłaconą, czy muszę ponownie płacić?

Czasami w wyniku niepoprawnego przebiegu importu danych o płatnościach zmieniają się statusy opłaconych faktur. Jest to tylko błąd wyświetlania danych w Portalu Moja PG i trwa zazwyczaj jeden dzień. Dane o płatnościach są bezpiecznie przechowywane po stronie systemów finansowych i nie ma możliwości, aby informacja o płatności "przepadła". Nie należy powtórnie opłacać już opłaconych faktur.

8. Na swoim koncie w Moja PG nie mam opcji złożenia wniosku.

W pierwszej kolejności sprawdź czy status poprzednio złożonego wniosku o wydanie ELS widnieje jako „odebrany”, „nieodebrany”, „odrzucony”, „rezygnacja” . Jeżeli tak, to zgłoś problem ze złożeniem wniosku w Helpdesku PG ( helpdesk@pg.edu.pl ).

Natomiast, jeżeli status wniosku jest inny niż wymieniono powyżej (np.: „do poprawy”, „w drodze do punktu odbioru”, „do odbioru”) skontaktuj się ze swoim Dziekanatem i poproś o zmianę statusu wcześniejszego wniosku na „odebrany” lub „nieodebrany”.
Po dokonaniu tej zmiany przez pracownika Dziekanatu możliwość złożenia wniosku powinna zostać odblokowana. Jeżeli tak się nie stanie zgłoś problem w Helpdesku PG ( helpdesk@pg.edu.pl ).

9. Po zmianie wydziału z X na Y mam możliwość złożenia wniosku o ELS tylko na starym wydziale (X). Co mam w takiej sytuacji zrobić?

Problem stanowi niezmieniony kurs macierzysty.
Ten fakt należy zgłosić w Dziekanacie wydziału na który przenieśliśmy się. Pracownik Dziekanatu powinien wówczas zmienić kurs macierzysty na ten aktualny. Po dokonaniu takiej zmiany, dane powinny już wyświetlać się prawidłowo.

10. Moja legitymacja nie działa.

Jeżeli odczytanie danych lub przedłużenie ważności elektronicznej legitymacji jest niemożliwe, niezbędne jest sprawdzenie blankietu legitymacji przez uprawnionego pracownika, pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Sprawdzenia legitymacji można dokonać w Centrum Usług Informatycznych mieszczącym się w NE 342 w budynku B Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki [42] ("Nowe ETI", prawa klatka schodowa, 3 p.).

11. Nie mam już miejsca na hologramy, czy muszę płacić za nową legitymację?

Tak, jeżeli nadal chcesz korzystać z uprawnień przysługujących studentom.

12. Zgubiłem/została mi skradziona legitymacja. Czy do momentu wyrobienia duplikatu mogę otrzymać zaświadczenie uprawniające mnie do korzystania ze zniżki studenckiej w środkach komunikacji miejskiej?

Nie polecamy tego rodzaju rozwiązania. Z doświadczenia wiemy, że zaświadczenia wydawane przez Dziekanat, mające potwierdzać status studenta nie są honorowane w środkach transportu.

13. Gdzie mogę odebrać gotową legitymację?

Student odbiera legitymację w swoim Dziekanacie.

14. Czy jest możliwość ubiegania się o m-Legitymację studencką?

Tak, taka opcja została uruchomiona na Politechnice Gdańskiej w roku akademickim 2020/2021. Więcej informacji można znaleźć na stronie: mLegitymacja