Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych (KAUT)

KAUT jest komisją środowiskową działającą na rzecz podnoszenia jakości kształcenia polskich uczelni technicznych. Została powołana przez Konferencję Rektorów Polskich Uczelni Technicznych 17 lutego 2001 r.  jako agenda akredytacyjna do dokonywania akredytacji kierunków wyższych uczelni technicznych.

Działalność KAUT dotyczy szeroko rozumianych zagadnień związanych z:

  • podnoszeniem jakości kształcenia,
  • tworzeniem jasnych i jednoznacznych procedur oceny warunków i metod kształcenia,
  • tworzeniem programów studiów uwzględniających systemy stosowane w innych krajach, szczególnie w krajach Unii Europejskiej,
  • tworzeniem warunków ułatwiających krajową i międzynarodową wymianę studentów,
  • promowaniem kierunków studiów spełniających wysokie standardy jakościowe.

KAUT jest członkiem europejskiej komisji akredytacyjnej. We wrześniu 2013 r. Komisja uzyskała od European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE) uprawnienia do nadawania europejskiego certyfikatu EUR-ACE® Label. Tym samym jednostki, które otrzymują certyfikat KAUT otrzymują równocześnie certyfikat EUR-ACE dla pierwszego i drugiego stopnia studiów akredytowanego kierunku.

Więcej informacji o KAUT: http://www.kaut.agh.edu.pl

 

Kierunki studiów na PG posiadające akredytację KAUT

Kierunek studiów Wydział Okres akredytacji
Biotechnologia (I i II stopień studiów) Chemiczny od 2014/2015 do 2019/2020
Budownictwo (I i II stopień studiów) Inżynierii Lądowej i Środowiska od 2015/2016 do 2020/2021
Elektrotechnika (I i II stopień studiów) Elektrotechniki i Automatyki od 2014/2015 do 2019/2020
Informatyka (I i II stopień studiów) Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki od 2014/2015 do 2019/2020
Mechanika i budowa maszyn (I i II stopień studiów) Mechaniczny od 2015/2016 do 2020/2021
Transport (I i II stopień) Inżynierii Lądowej i Środowiska od 2018/2019 do 2022/2023

 

Certyfikaty uzyskane przez PG

               

               

Źródło: http://www.kaut.agh.edu.pl/uczelnie/

 

Strona Internetowa Jakość kształcenia na Politechnice Gdańskiej prowadzona jest przez Dział Zarządzania Jakością.

Ostatnia aktualizacja: 12.02.2020 r.