Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych (KAUT)

KAUT jest komisją środowiskową działającą na rzecz podnoszenia jakości kształcenia polskich uczelni technicznych. Została powołana przez Konferencję Rektorów Polskich Uczelni Technicznych 17 lutego 2001 r.  jako agenda akredytacyjna do dokonywania akredytacji kierunków wyższych uczelni technicznych.

Działalność KAUT dotyczy szeroko rozumianych zagadnień związanych z:

  • podnoszeniem jakości kształcenia,
  • tworzeniem jasnych i jednoznacznych procedur oceny warunków i metod kształcenia,
  • tworzeniem programów studiów uwzględniających systemy stosowane w innych krajach, szczególnie w krajach Unii Europejskiej,
  • tworzeniem warunków ułatwiających krajową i międzynarodową wymianę studentów,
  • promowaniem kierunków studiów spełniających wysokie standardy jakościowe.

KAUT jest członkiem europejskiej komisji akredytacyjnej. We wrześniu 2013 r. Komisja uzyskała od European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE) uprawnienia do nadawania europejskiego certyfikatu EUR-ACE® Label. Tym samym jednostki, które otrzymują certyfikat KAUT otrzymują równocześnie certyfikat EUR-ACE dla pierwszego i drugiego stopnia studiów akredytowanego kierunku.

Więcej informacji o KAUT: http://www.kaut.agh.edu.pl

 

Kierunki studiów na PG posiadające akredytację KAUT

Kierunek studiów Wydział Okres akredytacji
Biotechnologia Chemiczny od 2014/2015 do 2019/2020
Budownictwo Inżynierii Lądowej i Środowiska od 2015/2016 do 2020/2021
Elektrotechnika Elektrotechniki i Automatyki od 2014/2015 do 2019/2020
Informatyka Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki od 2014/2015 do 2019/2020
Mechanika i budowa maszyn Mechaniczny od 2015/2016 do 2020/2021

 

Przykładowe certyfikaty uzyskane przez PG

       

        

Źródło: http://www.kaut.agh.edu.pl/uczelnie/

 

Strona Internetowa Jakość kształcenia na Politechnice Gdańskiej prowadzona jest przez Dział Zarządzania Jakością.

Ostatnia aktualizacja: 14.12.2017 r.