Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych (KAUT)

KAUT jest komisją środowiskową działającą na rzecz podnoszenia jakości kształcenia polskich uczelni technicznych. Została powołana przez Konferencję Rektorów Polskich Uczelni Technicznych 17 lutego 2001 r.  jako agenda akredytacyjna do dokonywania akredytacji kierunków wyższych uczelni technicznych.

Działalność KAUT dotyczy szeroko rozumianych zagadnień związanych z:

  • podnoszeniem jakości kształcenia,
  • tworzeniem jasnych i jednoznacznych procedur oceny warunków i metod kształcenia,
  • tworzeniem programów studiów uwzględniających systemy stosowane w innych krajach, szczególnie w krajach Unii Europejskiej,
  • tworzeniem warunków ułatwiających krajową i międzynarodową wymianę studentów,
  • promowaniem kierunków studiów spełniających wysokie standardy jakościowe.

KAUT jest członkiem europejskiej komisji akredytacyjnej European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE) i od 2013 r. posiada uprawnienia do nadawania europejskiego certyfikatu jakości EUR-ACE® Label. Tym samym jednostki, którym przyznany zostanie certyfikat KAUT/ENAEE otrzymują równocześnie certyfikat EUR-ACE dla pierwszego i drugiego stopnia studiów akredytowanego kierunku. W dniu 21 maja 2019 r. KAUT otrzymała re-akredytację EUR-ACE® Label (Bachelor, Master). Nadzór nad działalnością Komisji sprawuje Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT).

Akredytacja KAUT/ENAEE jest dobrowolna, a procedura oceniania jest uruchamiana na wniosek uczelni, wydziału lub innej jednostki organizacyjnej realizującej dydaktykę na uczelni technicznej. Ewaluacji może być poddany wyłącznie kierunek studiów, który posiada aktualną akredytację programową PKA, ważną co najmniej przez jeden rok w dniu złożenia Raportu Samooceny. Akredytacja KAUT/ENAEE dopełnia akredytację PKA, uwypukla specyfikę kształcenia w zakresie nauk technicznych, pozwala uczelniom na ukazanie ich własnej wizji rozwoju i tożsamości, odmienności, oryginalności, kreatywności, ale i konkurencyjności.

Więcej informacji o KAUT: http://www.kaut.agh.edu.pl

 

Kierunki studiów na PG posiadające akredytację KAUT

Kierunek studiów Wydział Okres akredytacji
Automatyka, Robotyka i Systemy Sterowania 
(I i II stopień)
Elektrotechniki i Automatyki od 20.02.2021 r. do 19.02.2026 r.
Architektura (I i II stopień) Architektury od 24.04.2020 r. do 23.04.2025 r.
Transport (I i II stopień) Inżynierii Lądowej i Środowiska od 2018/2019 do 2022/2023
Mechanika i budowa maszyn (I i II stopień studiów) Mechaniczny od 2015/2016 do 2020/2021
Budownictwo (I i II stopień studiów) Inżynierii Lądowej i Środowiska od 2015/2016 do 2020/2021

 

Archiwalne akredytacje KAUT

Kierunek studiów Wydział Okres akredytacji
Informatyka (I i II stopień studiów) Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki od 2014/2015 do 2019/2020
Elektrotechnika (I i II stopień studiów) Elektrotechniki i Automatyki od 2014/2015 do 2019/2020
Biotechnologia (I i II stopień studiów) Chemiczny od 2014/2015 do 2019/2020

 

Źródło: http://www.kaut.agh.edu.pl/uczelnie/

Strona Internetowa Jakość kształcenia na Politechnice Gdańskiej prowadzona jest przez Dział Zarządzania Jakością.

Ostatnia aktualizacja: 28.09.2021 r.