Samorząd Doktorantów | Politechnika Gdańska

Treść strony

Samorząd Doktorantów

Aktualności

 • 2021-11-05

  Wybory uzupełniające do Samorządu Doktorantów 2021 / By-elections to the Doctoral Student Council 2021

  [PL] W wyborach uzupełniających do Uczelnianej Rady Doktorantów kandydaci nie zgłosili się. Głosowanie nie zostanie przeprowadzone. [EN]  No candidates applied in the by-election to the Doctoral Students’ Council. The voting will not take place.

 • 2021-11-02

  Wyniki wyborów do URD 2021 / Results of the Elections to the DSC 2021

  [PL] Protokół z wyborów do Uczelnianej Rady Doktorantów jest dostępny tutaj: link. Wybory uzupełniające odbędą się 8.11.2021 w formie online w godzinach od 6:00 do 14:00. Kandydaci na nieobsadzone mandaty mogą zgłaszać swoje kandydatury, wysyłając uzupełnioną kartę zgłoszeń (link) na adres sdpg@pg.edu.pl, podając imię, nazwisko oraz okręg, z którego kandydują....

 • 2021-10-19

  Wybory do Uczelnianej Rady Doktorantów 2021 / Elections to the Doctoral Student Council 2021

  [PL] Komisja Rewizyjno-Wyborcza Samorządu Doktorantów PG informuje, że z przyczyn technicznych zgłaszanie kandydatów przez system informatyczny zostało anulowane. Zapraszamy doktorantów do zgłaszania swojej kandydatury w wyborach do Uczelnianej Rady Doktorantów PG 2021-2022. Kandydaci mogą zgłaszać się mailowo na adres sdpg@pg.edu.pl od wtorku 19.10.2021r. do czwartku...

 • 2021-10-18

  V etap przydzielania miejsc w akademiku / Rooms in dormitories

  [PL] Informujemy, iż na kontach w MojaPG zostały opublikowane wyniki rozdziału miejsc w DS w V etapie. Przyczyna odmowy - brak wolnych miejsc. [EN] We would like to inform that results of 5th stage of room applications can be checked in your MojaPG accounts. Reason for refusal - no vacancies.