Studenci | Politechnika Gdańska

Studenci

 • zdjęcie pętli tramwajowej w Oliwie z lotu ptaka

  2021-04-06

  Zielone laboratorium i poczekalnia dla pasażerów na pętli tramwajowej w Oliwie

  Pętla tramwajowa w Gdańsku Oliwie zmieni się wkrótce nie do poznania. Dzięki współpracy naukowców Politechniki Gdańskiej oraz Urzędu Miasta w Gdańsku stanie się ona bezpieczniejszym i bardziej atrakcyjnym wizualnie miejscem dla pasażerów korzystających z komunikacji publicznej podczas pandemii, a także przysłuży się badaniom nad przepływem ludzi i proekologicznym...

 • Na zdjęciu od lewej: Prof. Piotr Lorens (PG), dr inż. arch. kraj. Dominika Gołębiewska (ASP), prof. Krzysztof Wilde (rektor PG), prof. ASP Krzysztof Polkowski (rektor ASP), dr inż. arch. Justyna Borucka (Wydz. Architektury PG), dr Rafał Setlak (ASP).

  2021-04-01

  PG nawiązała współpracę z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku

  Prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej oraz prof. ASP Krzysztof Polkowski, rektor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, podpisali porozumienie na mocy którego obydwie uczelnie nawiążą bliską współpracę w ramach organizacji międzynarodowego forum krajobrazowego Transforming Cityscape with Art w Gdańsku w dniach 13-17 października br. Umowę pomiędzy obydwiema...

 • grafika z nazwą programu POLONIUM

  2021-04-01

  Nabór wniosków w programie stypedialnym Polonium International Doctoral Fellowships

  Program Polonium stanowi element realizacji zadań projektu IDUB, który ma na celu zwiększenie efektywności uczelni w pozyskiwaniu najzdolniejszych kandydatów spoza Polski na studia w Szkole Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej. W ramach programu przyznawane są stypendia uzupełniające szczególnie uzdolnionym doktorantom z zagranicy. Beneficjenci stypendium Doktoranci I roku...

 • grafika przedstawia osiem jajek wielkanocnych w kolorze żółtym i dwóch odcieniach zieleni z logotypami poszczególnych wydziałów

  2021-04-01

  Życzenia wielkanocne

  Pogodnych, spokojnych i zdrowych Świąt Wielkanocnych, niech będzie to czas obfitujący w życzliwość i optymizm oraz okazja do refleksji i odpoczynku. Rektor i Senat Politechniki Gdańskiej