dokumenty związane z wyjazdami doktorantów | Politechnika Gdańska

Treść strony

dokumenty związane z wyjazdami doktorantów

Dokumenty związane z wyjazdami doktorantów

Podczas wpisywania wyjazdu (konferencji, szkolenia, warsztatów, stażu itp.) w systemie mojaPG w aplikacji "Wyjazdy"  należy podać dane identyfikujące wyjeżdżającego jako doktoranta szkoły tak, aby wyjazd był widoczny dla pracowników Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej:

  • Stanowisko: Doktorant
  • Jednostka organizacyjna: Szkoła Doktorska Wdrożeniowa

W celu ustawienia właściwego obiegu wniosku o wyjazd w aplikacji Wyjazdy, należy kontaktować się z CUI bezpośrednio (helpdesk@pg.edu.pl) i dostarczyć niżej wskazane dane, które powinny znaleźć się w podaniu i w systemie moja.pg (imiona i nazwiska osób właściwych dla danego wyjazdu)

  • Dysponent środków: promotor/kierownik katedry promotora/dziekan lub dyrektor szkoły doktorskiej wdrożeniowej (w zależności od sytuacji)
  • Przełożony osoby wyjeżdżającej: promotor
  • Zatwierdzający wyjazd: zastępca dyrektora szkoły doktorskiej i koordynator dyscyplin (prof. Julian Szymański)
  • Zatwierdzenia formalno-rachunkowego dokonuje pracownik administracji centralnej lub wydziału (w korelacji z dysponentem środków)
  • Zatwierdzenia merytorycznego dokonuje promotor